Chef for Facilities hos Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 14-11-2022

Nationalmuseet søger en chef for enheden Facilities, der har ansvaret for service- og rengøringsydelser på museet. Enhedens medarbejdere er delt mellem Indre By i København/Frederiksberg og museets adresser i Lyngby (primært Brede og Frilandsmuseet) og Vinge.

Chefen for Facilities refererer til vicedirektøren for afdelingen Drift & Administration og indgår i chefgruppen i afdelingen. Du vil endvidere være museets primære kontaktpunkt til Bygningsstyrelsen, der står for leverance af en lang række af museets Facility Management ydelser.


Du bliver chef for en rengøringsfunktion og en servicefunktion – en medarbejdergruppe, der både er dedikerede og deltager i den samlede drift og udvikling af museet.

Rengøringsfunktionen består af en udliciteret del (via Bygningsstyrelsen) og en del, der løses in house. In house Rengøringsgruppen har sin egen daglige leder, som refererer til chefen for Facilities. Rengøringsgruppen, der har ca. 30 medarbejdere og Servicegruppen, der har ca. 10 medarbejdere, arbejder begge behovsbestemt og følger husenes rytme. Rengøringsgruppen har herudover en række særlige opgaver knyttet til museets opgaver vedrørende publikum og bevaringsforhold, mens Servicegruppen har en række særlige opgaver vedrørende udstillingsopbygning og drift af museets sluser i Mølleå-området.

Arbejdsområde

Vi søger en chef, hvis primære opgave bliver at lede. Herudover er det en væsentlig del af jobbet at styre den udliciterede del af museets samlede Facility Management opgave.

Stillingen rummer følgende hovedopgaver:

 • Ledelse af enhedens medarbejdere og lederen af Rengøring
 • Sikre at rengørings- og servicefunktionen til stadighed leverer på et kvalitativt meget højt niveau, så museets gæster og kunder får en oplevelse i top
 • Sikre trivsel og faglig udvikling i de to funktioner
 • Deltage i tværgående samarbejder omkring nye publikumstilbud, udstillinger mv.

Kvalifikationer

Vi vil lægge vægt på følgende kvalifikationer:

 • Omfattende erfaring med personaleledelse – både af medarbejdere og mellemledere
 • Erfaring med ledelse og koordinering af rengørings- og serviceopgaver
 • Øje for de strategiske sammenhænge i en stor offentlig organisation som Nationalmuseet
 • Administrativ tæft og ordenssans
 • Evnen til at være en samlende leder, der kan skabe konsensus, retning, mening og struktur for dine kolleger på tværs af museet
 • Evnen til at kommunikere, og du skal trives med at indgå i relationer med mange mennesker med forskellige fagligheder og personligheder

Stillingen kræver endvidere, at du har følgende personlige egenskaber:

 • Du er en fremragende personaleleder og evner at inddrage medarbejderne i beslutninger, hvor og når det er muligt
 • Du tænker helhedsorienteret og er en holdspiller
 • Du arbejder selvstændigt, tager initiativ, er nem at arbejde sammen med og bidrager til et positivt samarbejdsklima
 • Du er udadvendt og har personlig gennemslagskraft
 • Du er fleksibel og klar til at yde en ekstra indsats, når situationen kræver det

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er Nationalmuseet København i det centrale København. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentlig. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til relevant overenskomst i staten.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningen skal sendes via museets elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job Den skal være museet i hænde senest mandag den 14. november 2022.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse hos vicedirektør Palle Maurice Jepsen, 4120 6505, palle.m.jepsen@natmus.dk


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
31/10/2022