Chef for Udstillingsdesign og Projektledelse til Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 14-11-2022

Nationalmuseet søger en chef for Udstillingsdesign og Projektledelse. Du skal i tæt samarbejde med museets vicedirektør og øvrige ledelsesgruppe udvikle og omsætte museets projekt- og udstillingsvisioner med det formål at skabe et Nationalmuset for alle, hvor historien vil os noget.

Du bliver chef for en enhed, der består af ca. 15 medarbejdere. Enhedens fagligheder favner bredt og består af arkitekter, AV-medarbejdere, snedkere, malere, grafikere og projektledere. Du vil referere til vicedirektøren for Nationalmuseet København. Kernen i dit virke er at få andres viden og kompetencer i spil for at kunne realisere museets visioner.

Arbejdsområde

Vi søger en chef, hvis primære opgave bliver at lede. Vi har set gevinsterne af at arbejde på tværs af faglige skel og organisationer. Vi har også erfaret, hvad det betyder, at udstillinger udtænkes i tæt samspil med vores brugere. Derfor er en vigtigt opgave at sikre, at både samskabelse og professionel projektledelse bliver fundamentet i udviklingen af fremtidens nationalmuseum med alt fra medarbejdere, eksterne specialister, borgere til private virksomheder. Det kræver stærke interne kompetencer, og det kræver, at museets projektarbejde styrkes gennem løbende pleje af rammer, redskaber, processer og kompetenceressourcer ligesom udformning, design og opbygning af udstillinger med alt hvad dertil hører, er centrum for enhedens arbejde. Det bliver dit ansvar at lede det arbejde. Herudover vil du komme til at spille en væsentlig rolle i forbindelse med en nytænkning af museets udstillingsvirke med henblik på blandt andet at øge produktivitet og effektivitet omkring udstillingsproduktion.

Stillingen rummer følgende hovedopgaver:

 • Ledelse af enhedens medarbejdere
 • Facilitere og videreudvikle museets projektorganisation i forbindelse med udviklingen og fornyelsen af udstillingerne på Nationalmuseet
 • Strukturere og bistå med gennemførelsen af opgaver omkring arbejdet med at forny museet
 • I tæt samarbejde med museets øvrige ledelsesgruppe at sikre museets talentudvikling, så der kontinuerligt skabes synergieffekter mellem Nationalmuseet nu og fremtidens kompetenceprofiler

Kvalifikationer

Vi vil lægge vægt på følgende kvalifikationer:

 • Lederegenskaber og ledelseserfaring fra tidligere stillinger – gerne i en større organisation og gerne af medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssig baggrund
 • Omfattende erfaring med at omsætte andres idéer og sætte dem i produktion med øje for publikum gennem hele processen
 • Øje for de strategiske sammenhænge i en stor offentlig organisation som Nationalmuseet
 • Administrativ tæft og ordenssans
 • Evne til at være en samlende leder, der kan skabe konsensus, retning, mening og struktur for dine kolleger, på tværs af museet
 • Indsigt i kreative udviklingsprocesser
 • Gode samarbejdsevner og forståelse for procesledelse
 • Indsigt og forståelse for de processer, der kendetegner en god projektkultur

Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk baggrund, men du kan også have en anden form for uddannelse eller erfaring, der sikrer, at du kan løse opgaven, som den er beskrevet oven for.

Stillingen kræver endvidere, at du har følgende personlige egenskaber:

 • Du tænker helhedsorienteret og er en holdspiller
 • Du arbejder selvstændigt, tager initiativ, er nem at arbejde sammen med og bidrager til et positivt samarbejdsklima
 • Du er udadvendt og har personlig gennemslagskraft
 • Du er fleksibel og klar til at yde en ekstra indsats, når situationen kræver det

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er Nationalmuseet København i centrum af København. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentlig. Ansættelsen sker som chefkonsulent med personaleledelse i henhold til overenskomst for akademikere i Staten. Der kan forhandles et kvalifikationstillæg.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningen skal sendes via museets elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job Den skal være museet i hænde senest mandag den 14. november 2022.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse hos vicedirektør Anni Mogensen på telefon: 4120 6020 eller mail: anni.mogensen@natmus.dk


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
31/10/2022