Chef til enheden Magasinering (genopslag)

Ansøgningsfrist: 12-05-2023

Nationalmuseet søger en chef til den nyoprettede enhed Magasinering, der har ansvaret for driften af Nationalmuseets magasiner og logistikken omkring flytning af genstande. Formår du at skabe overblik og træffe beslutninger, og glæder du dig over at se projekter lykkes og afsluttes – så er du måske vores nye kollega.

Arbejdsområde

Enhedens hovedopgave er at holde orden i samlingerne, at sikre gode bevaringsforhold for museumsgenstandene og at være med til at gøre museets samlinger tilgængelige for forskning, studiebesøg, udlån og udstillinger. Dette arbejde indebærer bl.a. at gøre Nationalmuseets samlinger mere tilgængelige for øvrige museer og at være med til at virkeliggøre Nationalmuseets vision om at bygge et nyt museum med større fleksibilitet. En meget væsentlig del af enhedens opgaver er også arbejdet med danmarkshistoriens største flytning af kulturhistoriske samlinger til Nationalmuseets nye magasin i Vinge.

Magasinenhedens arbejde er logistisk og planlægningsmæssigt udfordrende, og Nationalmuseet er en kompleks organisation, hvor man skal være i stand til at samarbejde på tværs af enheder og afdelinger. Vi søger derfor en enhedschef, der kan bevare overblikket og er god til samarbejde på tværs, også med de andre chefer i afdelingen Forskning, Samling og Bevaring. Det forventes desuden, at den nye magasinchef kan sikre et godt arbejdsmiljø for en forskelligartet gruppe af medarbejdere og fortsætte arbejdet med at udvikle den præventive konservering på Nationalmuseet, inkl. den løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

Ud over enheden Magasinering består afdelingen af tre forskningsenheder, enheden Samlinger og enheden Konservering og Restaurering. Du vil referere til Nationalmuseets vicedirektør for Forskning, Samling og Bevaring og indgå i afdelingens chefgruppe.

Kvalifikationer

Vi vil lægge vægt på, at du:

  • Har dokumenteret erfaring som personaleleder
  • Er i stand til at skabe struktur omkring enhedens arbejde og træffe klare beslutninger
  • Er en nærværende personaleleder, der har tillid til og er i løbende dialog med de enkelte medarbejdere
  • Er i stand til at lede medarbejdere med forskellige arbejdssteder og fagligheder
  • Er god til at samarbejde på tværs og har blik for hele organisationen
  • Kommunikerer klart i tale og på skrift
  • Har en længere videregående uddannelse inden for f.eks. konservering eller logistik
  • Har erfaring med præventiv konservering og logistisk arbejde
  • Har arbejdet med budgetter, arbejdsplaner, udbud og licitationer

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er både Nationalmuseet i København og i Brede. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Ansættelsen sker som chefkonsulent med personaleledelse i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten.

Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 12. maj 2023.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos vicedirektør Lars Højer på mail lars.hojer@natmus.dk eller 4120 6905.


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk.

Søg stillingen

Publiceret:
08/05/2023