Chef til forskningsenheden Miljøarkæologi og Materialeforskning på Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 08-05-2024

Nationalmuseet søger en visionær og driftssikker chef til forskningsenheden Miljøarkæologi og Materialeforskning (M&M), som er museets naturvidenskabelige forskningsenhed. Enheden er i en rivende udvikling og bidrager ved hjælp af naturvidenskabelige metoder til både kulturhistorisk og bevaringsfaglig forskning og til museets formidling. Derudover har enheden en væsentlig portefølje af indtægtsdækkede opgaver, herunder analyser i forbindelser med konserveringsfaglige opgaver.

Enhedens forskningsområder omfatter i øjeblikket miljø- og vegetationshistorie, forhistorisk mobilitet, osteoarkæologi, in situ bevaring, bevaring af den submarine kulturarv, bevaring af moderne syntetiske materialer, identifikation af organiske og uorganiske materialer og forebyggende konservering på genstands- og bygningsniveau. De anvendte metoder omfatter pollenanalyse, makrofossilanalyse, strontiumisotopanalyse, dendrokronologi, vedanatomi, FTIR, GC-MS, XRF, IC, SEM m.fl.  

Vi søger en chef, der kan være med til at videreudvikle enheden og også tage sikker hånd om rammerne for den nuværende udvikling. Nationalmuseet er en kompleks organisation med meget samarbejde på tværs af enheder og afdelinger, og som forskningschef skal man kunne bidrage konstruktivt til dette samarbejde med den samlede organisation for øje.

Enheden har ca. 35 medarbejdere, hvoraf omkring halvdelen er fastansatte. Den nye chef vil referere til Nationalmuseets vicedirektør for Forskning, Samling og Bevaring og indgå i afdelingens chefgruppe. Afdelingen består af yderligere to forskningsenheder (Oldtid, Middelalder og Renæssance samt Nyere Tid og Verdens Kulturer), enheden Samlinger, enheden Magasinering og enheden Konservering og Restaurering.

Kvalifikationer

Du skal have en ph.d.-grad eller tilsvarende, gerne have bestredet en stilling på seniorforskerniveau og have erfaring med naturvidenskab inden for det kulturhistoriske og/eller bevaringsfaglige område.

Vi lægger derudover vægt på, at du:

  • har visioner for den naturvidenskabelige forskning på Nationalmuseet
  • har dokumenteret erfaring som forskningsleder, administrativ leder og personaleleder
  • er god til at samarbejde på tværs og har blik for den samlede organisation
  • har erfaring med og sætter pris på tværfagligt forskningssamarbejde
  • har erfaring med udvikling af forskningsprojekter og forskningsansøgninger samt håndtering af større forskningsbevillinger, enten som PI eller chef
  • er i stand til at skabe struktur omkring enhedens arbejde, prioritere og træffe klare beslutninger
  • er en nærværende personaleleder, der har tillid til og er i løbende dialog med de enkelte medarbejdere
  • har blik for forskningens bredere relevans, både ift. andre fag og en bredere offentlighed
  • kommunikerer klart i tale og på skrift, også på engelsk
  • har arbejdet med budgetter og arbejdsplaner

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er Brede. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Ansættelsen sker som chefkonsulent med personaleledelse i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingen ønskes besat den 1. august 2024 eller snarest muligt derefter.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest onsdag den 8. maj 2024.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos vicedirektør Lars Højer på mail lars.hojer@natmus.dk eller 4120 6905.


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
23/04/2024