Chefkonservator søges til Kunstkonserveringen

Ansøgningsfrist 01-08-2022

Kunstkonserveringen søger en chefkonservator og afdelingsleder med tiltrædelse senest 1. november 2022.

Chefkonservatoren skal stå i spidsen for bevaringscenterets to afdelinger Øst og Vest i hhv. Helsingør og Silkeborg. Vi søger en stærk profil indenfor bevaringsfaget med en ambition om at videreudvikle Kunstkonserveringen innovativt og strategisk. Vi ser også gerne, at kandidaten har ledelseserfaring. Endvidere forventes der sans for at drive en forretning, idet Kunstkonserveringens økonomiske grundlag, i tillæg til medlemmernes andele i foreningen, beror på eksternt rekvirerede konserveringsopgaver uden for medlemskredsen.

Arbejdsstedet er i udgangspunktet afdeling Øst, beliggende på Kronborg. Der vil dog være rejseaktivitet mellem afdelingerne i forbindelse med ledelsesopgaven i et omfang, der gennemsnitligt ligger på 1-2 gange om måneden.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.


Chefkonservatorens arbejdsområder:

 ·      Strategisk, faglig og økonomisk ledelse af virksomheden i samråd med den siddende bestyrelse, herunder personaleledelse af virksomhedens medarbejdere.

·      Overordnet ansvar for drift af virksomhedens to afdelinger.

·      Fungere som afdelingsleder på den ene af de to afdelinger og indgå i ledelsesmæssig sparring med afdelingslederen på den anden afdeling.

·      Fungere som konservator op til 25% af arbejdstiden.

·      Opsøgende arbejde i forhold til tilbudsgivning og rekvirering af opgaver.


Kvalifikationskrav:

·      Du er uddannet konservator med ph.d.- eller kandidatgrad fra Kunstakademiets konservatorskole eller tilsvarende uddannelse og har flere års erfaring med konservering og restaurering af kunst.

·      Du har en stor viden om anvendte behandlingsmetoder og -materialer inden for konserveringsfaget samt bred interesse for konserveringsfagets rolle og betydning på det museologiske område.

·      Ledelsesmæssige kvalifikationer og ledelseserfaring er en fordel.

·      Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, og du er i stand til at favne de to geografisk adskilte afdelinger ledelsesmæssigt med en åben, dialogbaseret tilgang til ledelsesopgaven.

Løn forhandles individuelt efter uddannelse og kvalifikationer.

Skriftlig ansøgning indeholdende CV, relevante eksamenspapirer samt eventuelle referencer sendes til kommunikationsmedarbejder Katrine Clante på katrine@kunstkonserveringen.dk inden den 1. august. Vi forventer at holde samtaler den 12./15. august.

Spørgsmål vedr. stillingen kan stiles til Kunstkonserveringens bestyrelsesformand, direktør ved Ribe Kunstmuseum, Anne-Mette Villumsen på tlf. 23695220 eller på mail: amv@ribekunstmuseum.dk, eller konstitueret chefkonservator Elizabeth Baadsgaard, på tlf. 28262750 eller på mail: eb@kunstkonserveringen.dk.


Om Kunstkonserveringen:

Kunstkonserveringen er en almennyttig forening. Den ejes og drives af medlemmerne, som primært består af danske kunstmuseer, der udgør medlemsgrundlaget. Foreningen dannedes i 1978 med navnet Kunstmuseernes Fælleskonservering, ændrede siden navn til Fælleskonserveringen og fik i 2017 navnet Kunstkonserveringen. Øverste myndighed er generalforsamlingen og den valgte bestyrelse bestående af repræsentanter fra medlemmerne.

Kunstkonserveringen er en organisation, der ud over sit primære virke for kunstmuseerne også har en stor, privat kundekreds. Vi arbejder desuden for en række kulturhistoriske museer, kommuner, slotte, herregårde, kirker og andre offentlige og private kunstsamlere.

Kunstkonserveringen består af 2 afdelinger: Afdeling Vest i Silkeborg og afdeling Øst i Helsingør. De 2 afdelinger har tilsammen 14 konservatorer, der dækker alle områder indenfor bevaring af kunst, det vil sige traditionelt maleri, værker på papir, skulptur, vægmaleri, AV-udstyr og utraditionelt sammensat, ny kunst samt installationer mm. Der er desuden ansat en regnskabsmedarbejder og en PR-medarbejder.

Kunstkonserveringen er et førende bevaringscenter for restaurering af kunst og rådgivning om bevaring af kunst, der konserverer og restaurerer for størstedelen af alle danske kunstmuseer og desuden for kirker, herregårde, slotte, institutioner, kunsthaller og private samlere. Kunstkonserveringens landsdækkende konserveringscenter med veludstyrede værksteder og dygtige medarbejdere imødekommer de mange krav, som stilles til kunstkonservering i dag.

Publiceret:
01/07/2022