Chefsekretær til Nationalmuseets direktør

Ansøgningsfrist: 24-03-2023

Nationalmuseet søger en chefsekretær til museets direktør Rane Willerslev. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Arbejdsopgaver

Dine primære opgaver bliver at holde styr på direktørens kalender og arbejdsdage, dvs. planlægge, prioritere og medvirke til afvikling af møder både praktisk i forhold til kaffebrygning og forplejning, og indholdsmæssigt i forhold til dagsordener og materiale. Der vil også indgå et element af lettere sagsbehandling, herunder besvarelse af henvendelser, rejseplanlægning, journalisering mv.

Du refererer til direktøren og kommer til at arbejde tæt sammen med de 3 andre medarbejdere i direktørens sekretariat, der arbejder med koordinering, kommunikation, rådgivning og fondsarbejde.

Kvalifikationer

Ved besættelse af stillingen vil vi lægge vægt på, at du:

  • Er kontoruddannet og har flere års erfaring fra en lignende stilling i en større organisation
  • Kan prioritere selvstændigt i forhold til henvendelser og møder i en omskiftelig hverdag
  • Kan bevare overblikket og roen, har god dømmekraft og stor integritet
  • Trives i et spændende arbejdsmiljø med mange dagsordener og et til tider højt arbejdstempo
  • Kan samarbejde med forskellige faggrupper, både internt på Nationalmuseet og eksternt i forhold til museets samarbejdspartnere
  • Mestre Officepakken, er sprogligt stærk og behersker engelsk på professionelt niveau

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er Frederiksholms Kanal i det indre København. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende OAO-S-fællesoverenskomst samt Organisationsaftale mellem Skatteministeriet og HK.  

Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes til niveauet fortroligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
Skriftlig ansøgning sendes via det elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 24. marts 2023.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til pa Majken Mac på telefon 4120 6003 eller mail: majken.mac@natmus.dk

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
15/03/2023