Controller til Nationalmuseets indtægtsdækkede virksomhed

Ansøgningsfrist: 26-02-2024

Nationalmuseet søger en controller, som kan styre og udvikle den administrative understøttelse af museets indtægtsdækkede virksomhed, samt sikre transparens og styrke automatisering af vores processer på området. Der er tale om en nyoprettet stilling, som er forankret i Nationalmuseets økonomienhed, som består af 12 kolleger. Museets økonomifunktion står midt i en spændende transformation, hvor du i høj grad vil have mulighed for at præge både din egen stilling og den fremtidige økonomistyring på museet.

Arbejdsområde

Nationalmuseets indtægtsdækkede virksomhed dækker over en række eksternt rettede opgaver, hvor konserveringsvirksomhed for kirker, andre museer i ind- og udland samt private udgør den langt største del. Vi søger en kollega til at varetage budget-, analyse- og opfølgningsopgaver, samt til at udvikle og formidle rapporteringen til de chefer og medarbejdere, der arbejder med museets indtægtsdækkede virksomhed.

Dine arbejdsopgaver omfatter:

 • Varetagelse af rollen som primær kontaktperson og sparringspartner for chefer og medarbejdere om økonomien i deres indtægtsdækkede opgaver, primært for enheden Konservering & Restaurering
 • Udvikling og drift af et rapportværktøj i samarbejde med enhedens BI-koordinator, der giver medarbejdere og chefer et overblik, samt reducerer behovet for manuelle arbejdsgange
 • Økonomisk administration af projekter, herunder budgetlægning og -opfølgning, projektregnskaber samt løbende opfølgning og afrapportering
 • Løbende controlling af projekterne med henblik på styring, opfølgning og rettidig fakturering af kunder

Derudover er der en forventning om, at du vil tage ansvar for at få optimeret og forenklet de administrative processer og arbejdsgange i tilknytning til den indtægtsdækkede virksomhed, både i økonomifunktionen og i de faglige enheder, der har med indtægtsdækket virksomhed at gøre.

Kvalifikationer

Du er udadvendt, serviceminded, har et godt humør, er vedholdende og energisk. Du har gode analytiske evner, er struktureret, er en stærk formidler af økonomisk-administrative problemstillinger, og du har evnen til at holde overblik samtidig med at have interessen for detaljen. Du har lyst til at give dig i kast med nye opgaver, være med til at udvikle jobindholdet, og du interesserer dig for din arbejdsplads og opsøger viden selvstændigt, så høj effektivitet og kvalitet i opgaverne bevares. 

Ved besættelse af stillingen vil vi lægge vægt på, at du:

 • Har en relevant videregående uddannelse (f.eks. cand.polit., cand.oecon. eller cand.merc.) og gerne nogle års erfaring
 • Har stærke kompetencer i Excel og har erfaring med at arbejde i et økonomisystem (vi bruger Navision), herunder rapportering i Power BI
 • Har erfaring med økonomistyring af en større projektportefølje, gerne fra indtægtsdækket virksomhed
 • Har gode analytiske evner, er struktureret, detaljeorienteret og er god til at skabe overblik – også for andre
 • Har blik for transparens og forenkling af processer og arbejdsgange, og vægter udvikling lige så højt som den løbende drift
 • Har gode kommunikationsevner og forstår at formidle et budskab – også til kolleger med anden faglig baggrund
 • Er serviceminded, proaktiv og har let til smil
 • Engagerer dig og ser nye udfordringer som en oplagt mulighed for faglig og personlig udvikling

Erfaring vægter tungt, men du kan også være i starten af din karriere – vigtigst af alt er, at du er fagligt nysgerrig, har en god talforståelse og er i stand til at se muligheder frem for begrænsninger, samt har et godt humør og gåpåmod. Endvidere kan du formulere dig enkelt og klart og er ikke bange for at tage ansvar.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er Ny Vestergade 11 i København, dog må du påregne at et antal arbejdsdage vil finde sted i Brede, hvor enheden Konservering & Restaurering har til huse. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid.  Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job. og skal være os i hænde senest mandag den 26. februar 2024.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos økonomichef Peter Terkelskov på mail: peter.terkelskov@natmus.dk eller telefon 4120 6620, eller hos konserveringschef Eva Bøje Nielsen på mail eva.boje.nielsen@natmus.dk eller telefon 4120 6570.


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
14/02/2024