Digital Projektleder til Kommerciel IT, Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 21-06-2022

Nationalmuseets team Kommerciel IT søger en projektleder med en stærk digital profil til at drive udviklingen af den kommercielle IT.

Som digital projektleder vil du være ansvarlig for at drive og styre de digitale kommercielle projekter i samarbejde med kollegaer på tværs af organisationen. Nationalmuseet står overfor en spændende digital udvikling af gæsterejsen med fokus på at sikre driftsstabile systemer, der kan dække både de interne og eksterne kommercielle behov i gæsterejsen, herunder køb af billetter, besøgsinformation, medlemskaber og meget mere. Den digitale udvikling dækker alle Nationalmuseets besøgssteder rundt om i landet, som betyder spændende opgaver med mange forskellige kundebehov.

Arbejdsområde

Det er altafgørende for museets kommercielle udvikling, at Kommerciel IT understøtter og driver løsninger med gæsterejsens kontaktpunkter og behov som udgangspunkt. Opgaven er derfor at holde den digitale gæsterejse for øje med en forståelse for, hvad det rent teknisk og systemmæssigt kræver.

Dine arbejdsområder vil blandt andet være at:

 • Udvikle Nationalmuseets kommercielle forretning, herunder at være ansvarlig for analyser, business cases og forretningsnær udvikling af de kommercielle IT-systemer
 • Være det bærende forretningsforstående led, der har det store overblik over de digitale systemers samspil og udfaldet heraf
 • Være primært ansvarlig for at drive de digitale projekter i mål til tid og budget, herunder lægge planer herfor
 • Agere bindeled mellem hele organisationens brugere og behov, så behovsafdækning sættes i system og processer med teamets løsninger i spil
 • Være proaktiv i udviklingen af vores kommercielle platform, samt digitale salgskanaler på tværs af organisationen
 • Dokumentere projektplaner, løsninger til både ledelse, organisation og eventuelle samarbejdspartnere med KPI’er, business cases og prioriteringer og kravspecs.

Kvalifikationer

Du har en relevant videregående uddannelse som f.eks. Cand.it eller MSc Business Development eller lign. men vi vil lægge vægt på, at du:

 • Har stærk systemteknisk, men også forretningsudviklingsmæssig, forståelse for digitale løsninger, så du kan bidrage med nye mulige løsninger og bistå driften
 • Kan udarbejde konkrete projektplaner med kravspecifikationer på baggrund af ønsket output i gæsterejsens kontaktpunkter med fokus på UX
 • Har erfaring med at implementere digitale systemer og mappe nye systemlandskaber på tværs af IT-infrastruktur
 • Er god til at interagere med mange forskellige personer og faggrupper, og kan omsætte konkrete drifts- eller gæstebehov til løsninger med et teknisk set-up
 • Er struktureret og procesorienteret med gennemslagskraft, så du kan tage beslutninger på baggrund af prioriteter og korrekt datagrundlag
 • Kan bidrage til kommerciel dataforståelse vedr. f.eks. salgs- og besøgsstatistikker
 • Har højt humør og kan lide at have mange kontaktflader, der skal plejes og serviceres

Vi tilbyder en dynamisk og spændende arbejdsplads med gode, engagerede kollegaer, hvor du er med til at udvikle en af Danmarks mest spændende kulturinstitutioner.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er på Nationalmuseet i København (Frederiksholms Kanal). Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Stillingen kan være forbundet med mindre rejseaktivitet, da du skal service og udvikle for vores besøgssteder i Danmark.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest tirsdag den 21. juni 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26 2022.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos leder af Kommerciel IT Josefine Lund på mail: josefine.lund@natmus.dk eller via telefon 4120 6004.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
10/06/2022