Digital System Manager til Kommerciel IT hos Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 07-06-2024

Nationalmuseets enhed Kommerciel IT søger en Digital System Manager til museets kommercielle digitale platforme.

Vi leder efter en ny kollega, som – i parløb med en anden manager – vil være ansvarlig for digital understøttelse af Nationalmuseets kommercielle aktiviteter. Vores kommercielle IT-systemer er altafgørende for, at vi leverer en god oplevelse til vores gæster – fra billetsalg i indgangen, til salg på webshop, samt intern rapportering på besøgstal, salgsstatikker mm.

Du vil indgå i det kommercielle IT team, hvor opgaverne er alsidige, da vi supporterer alle Nationalmuseets forskellige besøgssteder rundt om i landet; fra Nationalmuseet København, Kongernes Jelling, Frilandsmuseet, Kronborg Slot og mange flere. Vores opgave er at sikre stabil drift på kasser (POS), webshop, CRM og billetsystem m.fl., samt at have forretningsforståelse og kunne bringe gode digitale løsninger i spil.

Arbejdsområde

Nationalmuseet er på vej mod en rivende digital transformation og netop nu, er teamet i den spæde start af en fuld udskiftning af vores digitale systemer – du får derfor muligheden for at være med til at forme fremtiden for det kommercielle digitale set-up på museerne. Det betyder, at vi omstrukturerer og reformerer systemer, såvel som processer til gavn for interne arbejdsgange og vigtigst gæstens oplevelse af at møde os digitalt.

Dine arbejdsområder vil blandt andet være at:

 • Sikre drift, både front-end og back-office, af POS, billet-webshop (pt. Shopify), billetsystem samt ERP (kommende Business Central)
 • Have leverandørkontakten og sagsstyring med leverandører af vores digitale systemer
 • Være bindeled mellem organisationens systembrugere, leverandøren, IT og Økonomi-enheden
 • Supportere alle besøgssteder ved akutte fejl og daglige driftsopgaver
 • Bidrage til at udvikle Nationalmuseets kommercielle forretning, herunder at bistå ved analyser, business cases og forretningsnær udvikling af de kommercielle IT-systemer
 • Bidrage til optimering af den digitale kunderejse særligt vedr. billet-/årskortsalg, dataindsamling mv.

Kvalifikationer

Måske har du en relevant videregående akademisk uddannelse indenfor digital/IT, men særligt lægger vi vægt på, at du:

 • Har erfaring og gå-på-mod med forskelligartede digitale systemer fx webshop, POS, billetsystemer, CRM og lign.
 • Er administrativ og teknisk stærk og forstår digital forretningslogik og sammenhæng mellem systemer og kunderejsen
 • Er datadrevet og har god forretningsforståelse for systemlandskaber, og på den måde kan underbygge udviklingen med relevante analyser og erfaring
 • Er god til at interagere med mange forskellige personer og faggrupper, og kan omsætte konkrete drifts- eller gæstebehov til løsninger med et teknisk set-up
 • Er selvstændig og proaktiv ift. at bistå pludseligt opståede udfordringer, samt det at udforske og udfordre processer og systemer med nye potentielle løsninger

Vi tilbyder en arbejdsplads, som er en af Danmarks mest spændende kulturinstitutioner, og hvor den digitale indsats er i højsædet for at kunne skabe endnu bedre oplevelser for vores gæster – og en hverdag i et team, hvor tempoet er højt, men humøret er det samme.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er på Nationalmuseet i København (Frederiksholms Kanal). Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til relevant overenskomst i staten.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 7. juni 2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 24-26.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos kommerciel chef Josefine Lund på mail: josefine.lund@natmus.dk eller via telefon 4120 6004

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
23/05/2024