Direktør til Bevaring Sjælland – Videncenter for bevaring af kulturarven

Ansøgningsfrist: 04-09-2023

Bevaring Sjælland søger en ny direktør til ansættelse fra den 1. januar 2024 eller snarest derefter.

Du bliver leder for et personale på fire til fem engagerede og dygtige konservatorer samt lejlighedsvis projektansatte og studerende i praktik. Centeret har desuden tilknyttet to deltidsarbejdende i analyselaboratoriet. Den overordnede ledelse foregår i samarbejde med en velfungerende og engageret bestyrelse.

Samarbejdet på Bevaring Sjælland foregår i en tæt dialog mellem medarbejdere og direktøren på tværs af faglige specialer og er kendetegnet ved en åben og uformel stemning. Det gode arbejdsmiljø og samarbejdsklima danner basis for de fælles udviklingsvisioner og strategiske mål, som ledelsen, medarbejderne og bestyrelsen i fællesskab har formuleret og arbejder på at fremme og opfylde.

Du kommer til at stå i spidsen for udviklingen af centerets vækstområder, som omfatter udvikling af analyser inden for det naturvidenskabelige område, kirkerne, skimmelspecialet samt kommunikationen med kunder, interessenter og omverdenen.

Hvem er vi

Bevaring Sjælland er en erhvervsdrivende fond og institution, som blev stiftet d. 1. januar 2016 ved fusionen mellem Bevaringscenter Næstved og Bevaringscenter Øst i Køge. Bevaring Sjællands konservatorer råder over kompetencer inden for en lang række fagområder.

Bevaring Sjælland er en betydningsfuld samarbejdspartner for museer og andre kulturbærende institutioner, ligesom vi også betjener en bredt sammensat kreds af private kunder. Vi vægter faglig kvalitet og overholdelse af aftaler med vores kunder meget højt.

Vi er specialiseret i bevaring inden for farvelag på træ og lærred, tekstil, keramik, glas, plast, recente metaller, arkæologiske materialer og vanddrukne organiske materialer. Yderligere specialer er håndtering af skimmelkontaminering samt udstillingsmontering. Desuden varetager vi diverse opgaver i feltkonservering, bevaringsplaner, kvalitetsvurderinger for Slots- og Kulturstyrelsen, risikovurderinger, beredskabsplaner og samlingsberedskab på et højt niveau og efter internationale standarder. Vi har ligeledes ekspertisen til at mindske følgeskader efter vand- eller brandskade og rådgiver om klima, sikring og sikkerhed for genstande.

Læs mere om os på www.bevaring-sjælland.dk og www.facebook.com/bevaringsjaelland

Din baggrund og dine kompetencer

Du er cand.scient.cons. fra Det Kongelige Akademi eller tilsvarende med ledererfaring. Du må eventuelt forvente at skulle supplere din kompetencer med en lederuddannelse.

Du har erfaring med projekt- og organisationsledelse, praktisk konserveringsarbejde, administration og regnskab samt udarbejdelse af tilbud, forhandling af kontrakter og tiltrækning af nye kunder.

Du har faglige ambitioner, er visionær og prioriterer at fremme samarbejdet med museerne og andre interessenter med henblik på at udvikle og varetage nye arbejdsopgaver samt at styrke centerets faglige udvikling gennem dets deltagelse i forskning og faglig udvikling.

Du er god til at uddelegere, og du er fleksibel i din planlægning og tilrettelæggelse af Bevaring Sjællands arbejdsopgaver og tilpasning af medarbejderstaben i forhold til markedet og Bevaring Sjællands faglige og forretningsmæssige udvikling.

Du evner at fungere som daglig leder og administrator, at varetage kundepleje og være en del af et team i varetagelsen af Bevaring Sjællands praktiske arbejde på tværs af de faglige specialer. 

Du vægter et godt arbejdsmiljø og er i stand til at håndtere sociale situationer, indgår gerne i gensidigt givende og konstruktive relationer med andre mennesker.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst på området med ledelsestillæg. Ansøgning sendes til bestyrelsesformand René Larsen, e-mail: rl@besj.dk og skal være os i hænde senest mandag den 4. september 2023 kl. 12.00.

Yderligere information fås ved kontakt til René Larsen på telefon 41 60 90 44.

Publiceret:
03/08/2023