Direktør til Kunsthal Charlottenborg

Ansøgningsfrist: 12-04-2023

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler søger en direktør til Kunsthal Charlottenborg.

Kunsthal Charlottenborg har siden 2011 været en del Kunstakademiets Billedkunstskoler. Kunsthallens udstillingsprogram er centreret omkring dansk og international samtidskunst. For at understøtte og formidle samtidskunsten og relevante kontemporære diskussioner har Kunsthallen herudover en række offentlige arrangementer som artist talks, debatter, performances og filmvisninger. En af Kunsthallens kerneopgaver er Billedkunstskolernes årlige afgangsudstilling, der vises på Kunsthallen, ligesom Charlottenborg Forårsudstilling er en fast del af Kunsthallens program.

Kunsthallen har i de seneste år gennemgået en positiv udvikling og vækst på en række områder og havde i 2022 90.000 besøgende.

Vi forventer, at der udpeges en bestyrelse for Billedkunstskolerne i løbet af 2023, og den kommende kunsthalsdirektør får blandt andet til opgave at bidrage til en ny samlet strategi for Billedkunstskolerne, herunder Kunsthallen.

I de kommende år kunne nogle af de væsentligste opgaver for Kunsthallen være:

 • At arbejde på en fokuseret udvikling af Kunsthallens organisering og aktiviteter, herunder Kunsthallens kulturinstitutionelle opgaver inden for rammerne af politiske krav og forventninger samt strategiske målsætninger
 • At fortsat udvikle et relevant og ambitiøst udstillingsprogram med dansk, nordisk og international samtidskunst.
 • At medvirke til at udvikle og styrke de områder, hvor uddannelsesopgaven og Kunsthallens aktiviteter møder hinanden.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er en uddannelses- og kulturinstitution under Kulturministeriet. Kunsthallen deler, som afdeling under Kunstakademiets Billedkunstskoler, en lang række fælles afdelinger og funktioner med Kunstakademiets Billedkunstskoler som fx HR og jura, økonomi, løn, IT og drift. Til Kunsthallen er desuden tilknyttet en række kunst- og formidlingsmedarbejdere foruden kunsthalsdirektøren.

Direktøren for Kunsthal Charlottenborg har ansvaret for den strategiske og kunstneriske udvikling af Kunsthallen, udstillings- og aktivitetsprogrammet, samt den daglige ledelse, herunder personaleansvaret for Kunsthallens medarbejdere.

Direktøren har endvidere ledelsesansvar for budget og økonomi, fundraising, afrapportering mv. i forhold til Kunsthallens udstillinger og aktiviteter, samt ansvaret for at udarbejde udstillingsplaner og forslag til udstillingsbudget, inden for de overordnede rammer, der er fastlagt af rektor efter en dialog med kunsthalsdirektøren.

Kunsthalsdirektøren refererer til Kunstakademiets Billedkunstskolers rektor og varetager under ansvar over for rektor ledelsen af Kunsthallen.

Arbejdsopgaver

 • Det overordnede ansvar for udstillings- og aktivitetsprogram
 • Ansvar for udvikling af faglig og formidlingsmæssig strategi for Kunsthallen
 • Ledelsesansvar for budget og økonomi, fundraising, afrapportering mv. i forhold til Kunsthallens udstillinger og aktiviteter
 • Ledelsesansvar for personale i Kunsthallen
 • Administrativt ansvar i forhold til Kunsthallens aktiviteter

Faglige kvalifikationer

 • Kunstfaglig eller tilsvarende relevant uddannelse
 • Ledelseserfaring fra kunsthals-, museums- eller tilsvarende sammenhæng
 • Erfaring med udarbejdelse af målsætning og fokus på realisering af strategiske mål
 • Erfaring med fundraising, sponsorer og eksterne samarbejder
 • Erfaring med formidling og publikumsudvikling
 • Erfaring fra samarbejde med politisk styrede institutioner
 • Erfaring med administrative opgaver og funktioner, herunder budgetlægning og økonomistyring

Personlige kvalifikationer

Vi forventer, at du har et indgående kendskab til den danske kunst- og kulturverden og et stærkt nationalt og internationalt netværk. Du skal være lyttende og i stand til at sætte klare rammer og mål for Kunsthallens udvikling og konsolidering og omsætte målene til resultater. Du skal have gode og veldokumenterede samarbejdsevner og være i stand til at indgå i et tæt udviklingssamarbejde med Billedkunstskolernes rektor, kunstfaglige medarbejdere, sekretariat og drift.

Du skal have et ægte engagement for medarbejdernes trivsel og udviklingsmuligheder og arbejde målrettet for at fremme en kultur, hvor der er et godt arbejdsmiljø.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en åremålsstilling på 5 år med mulighed for forlængelse i 3 år, og ansættelse sker på overenskomstvilkår.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte rektor Lars Bent Petersen på lars.bent.petersen@kunstakademiet.net eller telefon 3374 4600.

Du kan læse mere om Kunstakademiets Billedkunstskoler på www.kunstakademiet.dk

Ansøgning

Ansøgning, cv samt dokumentation for relevant uddannelse sendes via ”Søg stillingen” nedenfor senest den 12. april 2023 kl. 12.00.

Søg stillingen

Publiceret:
23/03/2023