Direktør til Ribe Kunstmuseum

Ansøgningsfrist: 03-10-2021

Ribe Kunstmuseum er et af Danmarks ældste museer og rummer en af landets fineste kunstsamlinger. Museet ligger i nordens ældste by, omgivet af marsk og vadehav. Byen er en levende kultur- og turistby, hvor museet spiller en væsentlig rolle.

Ribe Kunstmuseums nuværende direktør Dagmar Warming ønsker at gå på pension. Museet søger derfor en ny direktør til at lede det fortsatte udviklingsarbejde, der lokalt, nationalt og internationalt skal styrke Ribe Kunstmuseums rolle som et væsentligt  og meget anerkendt kunstmuseum.

Museet har siden oprettelsen i 1891 haft til huse i den fredede bygning, der i 2010 gennemgik en omfattende restaurering. Museumsbygningen og den tilhørende skulpturhave fremstår i dag smukt og velfungerende som ramme om den enestående samling af dansk kunst fra 1750-1940. Samlingen er repræsentativ for perioden og rummer adskillige hovedværker i dansk kunsthistorie.

Ribes kunstsamling spiller en væsentlig rolle i det samlede danske museumsvæsen, og der er i de senere år bedrevet forskning med udgangspunkt i samlingen – oftest i tæt samarbejde med andre museer og institutioner i hele landet. Samlingen formidles både traditionelt i form af særudstillinger med tilhørende publikationer og i form af udstrakt brug af formidling via hjemmeside, film, live streaming og sociale medier.

Ribe Kunstmuseum er en selvejende institution. Museets driftsøkonomi består dels af offentlige tilskud fra kommune og stat dels af private fondsmidler til indkøb af værker, forskning og formidlings- og udstillingsvirksomhed, og dels af en ikke ubetydelig egenindtjening i form af entréindtægter og omsætning i butik og café.

Medarbejderstaben består foruden direktørstillingen af to fastansatte kunstfaglige museumsinspektører og en administrativ medarbejder, som også har bogføring og markedsføring som arbejdsområde. Derudover er der to deltidsansatte og flere timelønnede medarbejdere. Til staben hører også ca. 30 frivillige.

Din faglige profil

 • Du har en stærk kunst- og museumsfaglig profil
 • Du har erfaring med ledelse, herunder fundraising og økonomistyring
 • Du har et bredt kunstfagligt netværk og ser potentialet i tværinstitutionelle samarbejder
 • Du anskuer museet som en helhed og interesserer dig for alle aspekter af dets virksomhed
 • Du engagerer dig i arbejdet med museets samarbejdspartnere og byens øvrige aktører

Din personlige profil

 • Du er en erfaren forsker og formidler med gennemslagskraft i skrift og tale
 • Du arbejder strategisk med udvikling af museets potentiale
 • Du har lyst til og erfaring med økonomistyring og samarbejde med myndigheder
 • Du har politisk tæft og er kulturpolitisk engageret både på kommunalt og statsligt niveau
 • Du er inddragende, evner at lytte og er tydelig og klar i kommunikationen
 • Du har en generøs ledelsesstil og værdsætter samarbejde med alle faggrupper
 • Du er synlig og deltager aktivt i byens kulturelle liv

Yderligere information
Stillingen ønskes besat snarest muligt. Samtaler forventes gennemført i uge 41 og 43. Mellem de to samtalerunder gennemfører Genitor et testforløb.

Lønnen vil blive fastsat efter konkret forhandling.

Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsesformand Jens Henriksen (tlf. 23261985, mail: jens.r.henriksen@jubii.dk) hos afgående direktør Dagmar Warming (tlf. 20617062, mail: dw@ribekunstmuseum.dk) eller hos Genitor/Jesper Lund Madsen (tlf. 2289 8525, mail: jlm@genitor.dk).

Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2021.

Du kan søge stillingen på www.genitor.dk under ”ledige stillinger”.

Publiceret:
16/08/2021