Drifts- og servicemedarbejder til Kronborg Slot

Ansøgningsfrist: 02-10-2023

Få steder i verden er så meget dramatik og historie samlet som på Kronborg. Her samlede Frederik II det bedste fra renæssancen inden for arkitektur, kunst, videnskab og militærførelse. Her mødes Holger Danskes sværd og Shakespeares skarpe pen i et overdådigt slot omgivet af en stor og barsk fæstning. Hvert år besøger ca. 300.000 gæster slottet – langt de fleste om sommeren. Og de kommende år er målet at langt flere gæster besøger Kronborg Slot.

Til at hjælpe os med at sikre den daglige drift og udvikling af Kronborgs besøgsarealer, udstillinger, arrangementer og publikumsaktiviteter, søger vi en drifts- og servicemedarbejder. Da opgaverne spænder vidt, søger vi en kandidat med hænderne godt skruet på og teknisk snilde, der ikke er bange for at springe til og hjælpe, hvor det er nødvendigt for at sikre en gnidningsfri drift med respekt for det gamle slot, som Kronborg er.

I samarbejde med lederen for Drift og Publikumsservice, som man også refererer til, vil en del af opgaven blandt andet være at styre og kortlægge ressourcebehovet for serviceafdelingen samt indkalde ekstra hjælp i travle perioder. Yderligere forventes det, at kandidaten har gode samarbejdsevner, da der arbejdes tæt sammen med Slots- og Kulturstyrelsens personale, Helsingør Kommunes Beredskab samt det øvrige personale på slottet.

Arbejdsområde

De primære arbejdsopgaver er:

 • Daglige driftsopgaver i forbindelse med den almindelige slotsdrift
 • Dagligt driftsvedligehold af udstillinger, formidlingsteknik og inventar
 • At deltage i klargøring og nedtagning samt eventuelt afvikling i forbindelse med arrangementer, events og formidlingsaktiviteter, herunder koordinere teknisk set up med mere samt sørge for det nødvendige aftalte beredskab overholdes
 • Deltagelse i koordinering, opsætning, flytning og nedtagning af udstillinger og udstillingsgenstande
 • Indkøb af driftsartikler og forbrugsartikler
 • At være behjælpelig med at løse praktiske opgaver for Kronborgs slotsbutik og billetsalg
 • Daglig kontakt med Slots- og Kulturstyrelsens ejendomsassistent i forbindelse med koordinering og løsning af løbende opgaver
 • At medvirke til koordinering af eksterne håndværkeres bygningsvedligehold i forhold til almindelig drift i besøgsarealer i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen
 • At assistere driftsledelsen med at varetage daglig sikkerhed på Kronborg under Nationalmuseets regi samt sikkerhed i forbindelse med planlægning og afvikling af arrangementer og events
 • At assistere driftsledelsen med at varetage/gennemgå teknisk brandsikkerhed i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Helsingør Kommunes Beredskab
 • At varetage almindelig drift af Nationalmuseets radioudstyr, herunder indkøb af forbrugsvarer

I samarbejde med driftsledelsen skal du være garant for, at den daglige besøgsvirksomhed og arrangementer kan afvikles på bedste vis, så gæsterne kan føle sig trygge og får gode oplevelser. Det er vigtigt at være fleksibel og løsningsorienteret, da man aldrig kan vide, hvilke serviceopgaver dagen byder på. Ved uforudsete opståede problemer, skal man kunne bevare roen og på en kompetent måde hjælpe med at løse situationen.

Kvalifikationer

Vi forestiller os, at du:

 • Har erfaring fra lignende stillinger
 • Trives med at dagene og opgaverne ikke er ens
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er fleksibel og løsningsorienteret
 • Evner at planlægge frem i tiden og arbejde struktureret
 • Har flair for at løse praktiske opgaver
 • Har flair for teknik
 • Taler ubesværet dansk og engelsk
 • Besidder en naturlig autoritet
 • Eventuelt har erfaring fra museumsverdenen

Vi giver dig en grundig oplæring og indsigt i et slot fyldt med historier. Du vil gennemgå et introduktionsforløb, hvor vi oplærer dig i vores tilgang til service, formidlingsgreb samt sikkerheden på slottet. Vi forventer, at du tager din nye viden til dig og gerne kommer med ideer til, hvordan vi kan gøre tingene endnu bedre.

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Slottet har åbent i weekenden, og derfor skal du være indstillet på, at der vil forekomme vagter i weekender og på helligdage. Desuden vil der forekomme arbejde om aftenen i forbindelse med større arrangementer på slottet. Arbejdstiden kan således placeres på alle ugens dage.
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende OAO-S-fællesoverenskomst samt Organisationsaftale for specialarbejdere m.fl. i staten.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en børneattest og en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.
Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2023 eller snarest derefter.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest mandag den 2. oktober 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 41.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for Drift og Publikumsservice Natascha Bach Egan på telefon 4120 6324 eller mail: naeg@natmus.dk

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
25/09/2023