Driftskoordinator til Christiansborg Slot (deltid)

Ansøgningsfrist: 08-05-2024

Christiansborg Slot søger en dygtig driftskoordinator til varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med enhedens drift, faciliteter og publikumsservice. Driftskoordinatoren har blandt andet det administrative overblik over de mange tekniske opgaver, der følger med driften af historiske bygninger. Samtidig assisterer driftskoordinatoren enhedens driftsleder med såvel dagligdags bestilling af varer og udstyr samt med at understøtte enhedens program-team i den tekniske tilrettelæggelse af udstillinger og events rundt om i Christiansborg Slots historiske bygninger.

Christiansborg Slot er ramme om det danske kongehus’ repræsentative funktioner og har været Danmarks rigscentrum gennem 800 år. Formidlingen af Christiansborg Slot varetages af Nationalmuseet. Slottet modtager årligt over 650.000 gæster og er en af hovedstadens mest besøgte kulturattraktioner. Vi søger en driftsleder med erfaring for drift af bygninger og tekniske systemer og som er god til at holde hovedet koldt og bevare overblikket i en travl hverdag.

Arbejdsområde

Driftskoordinatoren vil blandt andet varetage følgende opgaver:

  • Deltage i administration og koordination omkring bygninger, drift og vedligeholdelse mellem Christiansborg Slot og Slots- og Kulturstyrelsen
  • Have det koordinerende og administrative overblik over vedligeholdelse af enhedens forskellige tekniske systemer
  • Sørge for bestilling af forskellige varer og udstyr med relation til enhedens daglige drift
  • Assistere enhedens driftsleder og program-team med koordination og administration af større begivenheder på slottet samt teknisk tilrettelæggelse af udstillinger og events
  • Deltage i koordination og tilrettelæggelse af events og udstillinger med eksterne partnere

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at driftskoordinatoren har følgende kompetencer:

  • Solid erfaring med administration og koordination af drift af bygninger og tekniske systemer
  • Erfaring med koordination og planlægning af vedligeholdelse og optimering af faciliteter
  • Gode kommunikationsevner
  • Gode samarbejdsevner

Driftskoordinatoren refererer til driftslederen og indgår i Christiansborg Slots driftsteam. På Christiansborg Slot lægger vi vægt på at skabe en kultur med høj arbejdsglæde og samarbejde på tværs af afdelinger og kolleger. Vi søger en kollega, der gerne vil indgå i en enhed med fokus på udvikling, sparring og på støtte af hinanden i en travl hverdag.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er Christiansborg Slot. Arbejdstiden er 15 timer om ugen, som kan placeres fleksibelt.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten), samt organisationsaftale med HK i staten.

Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Stillingen ønskes besat snarest muligt og er tidsbegrænset til 2 år.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vores medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest onsdag den 8. maj 2024.

For yderligere information, venligst kontakt driftsleder Maria Christensen på telefon 4120 6866.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

 Søg stillingen

Publiceret:
28/04/2024