Driftskoordinator til Statens Naturhistoriske Museum

Ansøgningsfrist: 07-04-2024

Statens Naturhistoriske Museum (SNM) ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Københavns Universitet (KU) søger en driftskoordinator med tiltrædelse pr. 1. juni 2024 eller snarest derefter.

Stillingen er placeret i enheden Bygninger og Drift, som varetager den museumsspecifikke drift på SNM samt en række opgaver i forbindelse med overtagelse af vores nye museumsbyggeri, som vi forventer at overtage i 2024.

Vi tilbyder et fagligt udfordrende job i et spændende miljø på en arbejdsplads i konstant udvikling. Vi er engagerede kollegaer, der lægger vægt på kvalitet, professionalisme og dynamik i arbejdet.

Bygninger og Drift varetager opgaver i forbindelse med den daglige museumsspecikke drift af museets nuværende bygninger, som ligger i Botanisk Have og Universitetsparken. Enheden varetager ligeledes museets koordinering af diverse mindre byggeprojekter, drift og vedligehold af udstillinger samt mindre flytte og logistikopgaver.

Arbejdsopgaver

Du vil med reference til chefen for Bygninger og Drift blive en del af et team bestående af yderligere 6 medarbejdere, hvor du vil have dine egne ansvarsområder. Du får en bred kontaktflade til en stor del af museets ansatte, samt samarbejdspartnere på og uden for KU. Udover en række museumsspecifikke driftsopgaver arbejder enheden også målrettet med opgaver i forbindelse med SNM’s overtagelse og indflytning i det nye museumsbyggeri. Dette sker i tæt samarbejde med KU’s bygnings- og driftsorganisation.

Driftskoordinatoren skal, inden for rammer aftalt med chefen for Bygninger og Drift, kunne arbejde meget selvstændigt med en række opgaver, herunder at styre et mindre driftsbudget. Dine arbejdsopgaver omfatter ansvar for både museumsspecifikke drifts- og projektledelsesopgaver, herunder:

 • Deltagelse i planlægning og gennemførelse af fremtidigt vedligehold, restaurering og renovering af museets samlede bygningsmasse
 • Ansvar for implementering og håndtering af museets beredskabsarbejde i samarbejde med KU’s beredskabsledelse
 • Projekter i det nye museumsbyggeri herunder at koordinere med mange interessenter
 • Deltagelse i idriftsættelsen af det nye byggeri i samarbejde med KU’s bygnings-og driftsorganisation
 • Ansvar for den daglige håndtering af praktiske driftsgøremål i forbindelse med bygninger og inventar
 • Eget budgetansvar inkl. løbende økonomistyring.

Vi forventer

At du har erfaring med en bred opgaveportefølje og koordinering af opgaver. Det er et krav, at du har et godt kendskab til bygningsdrift og vedligeholdelse samt kendskab til beredskab.

 • At du har en baggrund og uddannelse som bygningskonstruktør, maskinmester eller lignende uddannelse
 • Erfaring med drift og lettere bygningsvedligehold
 • Erfaring med idriftsættelse af byggeri
 • Styring af mindre driftsbudgetter
 • Kendskab til bygningsberedskab.

Derudover lægger vi vægt på

At du er struktureret og har et godt overblik samt at du har stærke samarbejdsevner og er tydelig i din kommunikation. Du skal kunne håndtere en bred opgaveportefølje, og have en praktisk evne til at koordinere både store og små projekter, så tid og ressourcer bruges bedst muligt for alle parter. Derudover har du lyst til at arbejde med mange forskellige fagligheder og har det godt med at nogle af projekterne har engelsk som arbejdssprog.

Om os

Naturhistoriske museer har aldrig haft større betydning, end de har i dag. Vores planet er beboet af millioner af levende arter. Men i dag har en enkelt art magten til at ændre livet på Jorden fundamentalt. Skal vi finde løsninger på de store udfordringer verden står over for, kan det kun ske ved, at vi forandrer lokalt, samarbejder internationalt og deler den viden og de ressourcer, vi i fællesskab besidder.

Visionen for Statens Naturhistoriske Museum er at styrke forbindelsen mellem mennesker og natur. Vi vil inspirere, engagere og give alle mulighed for at nyde, forstå og passe på naturens mangfoldighed. I de kommende år bygger vi et nyt nationalt hovedmuseum for naturen. Den nye museumsbygning får beliggenhed i Botanisk Have i hjertet af København og vil rumme state-of-the art laboratorier, enestående videnskabelige samlinger, nye udstillinger, samt faciliteter til undervisning. Det er vores ambition, i løbet af de næste tre år, at ændre opfattelsen og brugen af naturhistoriske museer og herigennem styrke forbindelsen mellem mennesker og natur.

Museet har ca. 260 ansatte, og en stærk økonomi, og forventer betydelig vækst i antallet af ansatte, kommercielle indtægter mv. Museet er opdelt i fire afdelinger: Forskning, Samlinger, Udstilling og Formidling, samt Administration og Drift.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til relevant overenskomst alt efter uddannelse.  

Hvis du er uddannet bygningskonstruktør, vil løn- og ansættelsesvilkår ske i henhold til Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten mellem Skatteministeriet og Akademikerne. Indplacering vil være som akademisk medarbejder efter anciennitet.

Hvis du er uddannet maskinmester, vil løn- og ansættelsesvilkår ske i henhold til fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for Maskinmestre i land.

Hvis du har en anden relevant uddannelse, vil du blive indplaceret på anden relevant overenskomst.

Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer. Vi har flekstid.

Din ansøgning

Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via Jobportalen (tryk på linket “SØG STILLINGEN” nederst i opslaget) senest søndag d. 7. april kl. 00.00 + 1 GMT.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 15 og 16.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere spørgsmål

Spørgsmål til stillingen kan rettes til chef for Bygninger og Drift Inga Marie Thornval, tlf.nr. 22815706 eller mail: inga.thornval@snm.ku.dk.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 11 institutter og et nationalt hovedmuseum. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på https://www.science.ku.dk

Søg stillingen

Publiceret:
21/03/2024