Enhedsleder for Arkæologi ved Museum Sønderjylland

Ansøgningsfrist: 02-06-2024

Da den nuværende enhedsleder har valgt at gå på pension, søger vi en ny leder til en af landets største arkæologiske virksomheder. 

Den arkæologiske enhed består af ca. 35 erfarne og højt kompetente medarbejdere og er kendetegnet af højt niveau i den daglige opgaveløsning, i det faglige udviklingsarbejde og i samarbejdet med partnere indenfor og udenfor det store geografiske ansvarsområde, herunder særligt de slesvig-holstenske kolleger. 

Enheden står overfor spændende opgaver i de kommende år, hvor Museum Sønderjylland vil formulere en visionsplan for landsdelens store arkæologiske udstillingssted i Haderslev. Samtidigt vil der være fokus på en fortsat stabil varetagelse af den bygherrebetalte arkæologi, forskningsbaserede udgravninger og samarbejder om forskning, formidling mv. med partnere i Danmark og internationalt.

Vi søger derfor en enhedsleder, der kan sætte en høj faglig standard, og som kan sikre den bedst mulige udnyttelse og udvikling af enhedens ressourcer.

Enhedslederen refererer til afdelingschefen for Viden & Samlinger, og stillingen er ledig til besættelse 1. august 2024 eller snarest derefter.

Stillingsindhold

Som ny enhedsleder vil det være din opgave at sikre, at Museum Sønderjyllands arkæologiske ansvarsområde varetages i henhold til strategierne for den arkæologiske enhed og museets overordnede strategi. 

Du sætter retning for den faglige og administrative opgaveløsning, og du arbejder aktivt for at sikre udviklingsmuligheder for medarbejdere og for at skabe gode relationer og et godt samarbejde både internt i enheden og med Museums Sønderjyllands øvrige enheder. 

Som enhedsleder har du ansvar for den administrative sagsbehandling i forbindelse med den bygherrebetalte arkæologiske virksomhed. Opgaven løses i samarbejde med de dagligt ansvarlige sagsbehandlere og udgravningsledere. Det er din opgave at sikre transparens og et højt vidensniveau om enhedens forhold og økonomi for museets ledelse og bestyrelse samt at sørge for en tæt økonomistyring.

Det forventes, at du har lyst og evne til at sikre forskning på højt niveau i ansvarsområdet, til at tiltrække forskningsmidler og til at udvikle nye samarbejdsprojekter med partnere i ind- og udland. 

Du har dertil ansvar for, at den arkæologiske enhed kan levere faglige input til en ny vision for det arkæologiske museum i Haderslev – gerne ved din egen aktive deltagelse i arbejdet.

Faglige kompetencer

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet forhistorisk arkæolog eller middelalderarkæolog gerne med en ph.d.-grad eller tilsvarende forskningskvalifikationer.
 • Har relevant ledelsesmæssig baggrund og erfaring.
 • Har indgående kendskab til arkæologisk udgravningsvirksomhed med et skarpt øje for økonomistyring og prioriteringer.
 • Har kendskab til og lyst til forskningsledelse kombineret med lyst til formidling.
 • Har erfaring med fundraising og ansøgning til diverse puljer til forskning og øvrige faglige projekter.

Personlige egenskaber

Vi forventer, at du:

 • Har et strategisk blik på driften og udviklingen af en stor arkæologisk virksomhed.
 • Kan skabe tryghed omkring dig gennem ligeværdig og tydelig dialog og en klar retningssætning.
 • Har øje for medarbejdernes stærke og mindre stærke sider – og kan arbejde med udvikling af dem.
 • Har forståelse for- og prioriterer vigtigheden af at være synlig i dagligdagen på arbejdspladsen.
 • Har gode netværksevner.

Vi kan tilbyde dig

 • En position som frontfigur for en af landets største arkæologiske virksomheder med national og international betydning.
 • Et arbejde i en enhed med høje ambitioner, store udviklingsmuligheder og en central rolle for Museum Sønderjyllands arbejde med grænselandets historie.
 • En stilling med stor mulighed for at sætte dit præg på arbejdsgange og relationer.
 • Et job med mange dygtige kolleger, også uden for enheden, der står parat til at samarbejde med dig.

For en udfoldet beskrivelse af stillingens indhold se job- og personprofilen her

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med Kommunernes Landsforening. 

Ansættelsen er betinget af en acceptabel straffeattest.

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes telefonisk til afdelingschef Morten Pedersen på tlf. 6537 0724 eller på mail: mope@msj.dk

Søg stillingen ved at klikke på linket herunder senest 2. juni. 

Vi forventer at holde de første ansættelsessamtaler 10. juni, og for de kandidater, der går videre herfra, vil næste runde samtaler blive afholdt 17. juni. Kandidater, der går videre fra første samtalerunde, vil blive bedt om at præsentere løsninger på en case-baseret problemstilling ved 2. samtale.

Museum Sønderjylland er et af landets største statsanerkendte museer med ansvar for kunst, kulturhistorie og naturhistorie i kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Museum Sønderjylland har ca. 150 medarbejdere og driver ni udstillingssteder i det sønderjyske område. Museet er inde i en forandringsproces, der omfatter modernisering af en række udstillingssteder, herunder i Tønder, Aabenraa og Haderslev. Museet har netop præsenteret sin nye strategi for perioden 2024-2028 under titlen Bro mellem grænselandets fortid og fremtid. Strategien kan ses her

Søg stillingen

Publiceret:
03/05/2024