Enhetschef Kulturarv – Malmö museum

Ansøgningsfrist: 08-10-2023

Vill du bli en del av vårt museiekosystem? Malmö museum söker en kunnig strategiskt driven chef för den nyinrättade enheten Kulturarv.

Enhetschefen leder arbetet med att vårda museets samlingar så att vi på bästa sätt tillgängliggör och förmedlar dagens och morgondagens kulturarv.
Vi vill vara bäst på att väcka nyfikenhet, skapa sammanhang och möjligheter till insikter om betydelsen av vårt gemensamma natur- och kulturarv, så att det bevaras, används, utvecklas och angår alla. 
Vi har höga ambitioner och söker dig med stort engagemang och sakkunskap och som vill vara med och bygga en modern museiverksamhet. Vår målsättning är att ytterligare förstärka Malmö museums position som destination och unik mötesplats – en del av samhällsvävnaden! 

Arbetsuppgifter

Museet förvaltar en stor kulturskatt med 500 000 föremål, 4 miljoner fotografier och en stor arkivsamling. Mångfalden i våra samlingar ger Malmö museum en unik bredd. I din roll arbetar du för att stärka kopplingen till kulturförvaltningens prioriterade arbete med stadsutveckling, frågorna gällande kulturarv och kulturmiljö är centrala – ett stadsövergripande perspektiv är essentiellt!

Enheten har tre verksamhetsområden; Samlingsförvaltning, Kulturmiljö & Akvariet. Du har direkt personalansvar för 12 medarbetare; arkivarier, fotografer, konservatorer, magasinförvaltare, byggnadsantikvarier samt en kulturgeograf. Akvariet leds av en direktrapporterande sektionschef som leder vårt akvarium genom akvarietekniker och djurvårdare. Enheten samlar totalt cirka 16 medarbetare. Du ansvarar övergripande för enhetens verksamhet, arbetsmiljö, budget samt personal, rapporterar till museichefen och är en del av Malmö museums ledningsgrupp. Omvärldsbevakning och nätverkssamarbeten kommer att vara en viktig del i ditt arbete.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:

 • Planera, leda och följa upp arbetet inom enheten utifrån Malmö museums fastställda mål
 • Tillsammans med museets ledningsgrupp driva det strategiska utvecklingsarbetet för hela Malmö museum samt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Förtydligande av museets uppdrag inom kulturmiljöområdet 
 • Planering och utredningsarbete gällande nytt centralmagasin
 • Definiera/tydliggöra rollen som magasinsförvaltare
 • Etablera strukturer och strategier för samlingsförvaltning
 • Initiering av strategi för den levande samlingen

Kvalifikationer

Vi söker dig med naturligt driv och framåtlut, du som inte nöjer dig utan med förståelse för verksamhetens kontext, ständigt tar nya kliv framåt! Rollen omfattar både långsiktiga utvecklingsfrågor som ledning av operativa arbetsuppgifter. Du är en närvarande och synlig ledare som stöttar och motiverar dina medarbetare. Vi vill att du representerar ett tillitsbaserat ledarskap där du tar tillvara dina medarbetares kunskap och strävar efter att öka deras handlingsutrymme.
Din chefsroll innebär daglig kontakt med personer i och utanför Malmö museums organisation. Det är viktigt att du trivs med att bygga relationer, har en god kommunikationsförmåga samt kan arbeta prestigelöst i samverkan med olika intressenter för att uppnå mål och resultat. 

Vi bildar en ny ledningsgrupp och stor vikt i denna rekrytering läggs vid att de personer som blir vårt nya lag, med sin samlade kompetens och erfarenhet, ska komplettera varandra och tillsammans kunna driva museet framåt.

Krav:

 • Akademisk examen, motsvarande minst 180 HP, inom antingen samlingsförvaltning, konservering, kulturmiljövård, byggnadsantikvarie, museivetenskap eller motsvarande
 • Chefs-/ledarerfarenhet (innefattar arbetsmiljöansvar, budgetansvar och personalansvar)
 • God erfarenhet av samlingsförvaltning
 • Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Erfarenhet av strategi- och visionsarbete kopplat till ekonomiska mål
 • Goda kunskaper i svenska språket (tal, skrift och förståelse) alt. norska/danska med förmåga att använda svenska som arbetsspråk

Meriterande:

 • Erfarenhet av värdering av kulturhistoriska föremål och miljöer
 • Kännedom om relevant lagstiftning som styr kulturmiljövårdens förutsättningar. (Kulturmiljölagen och Plan- och Bygglagen)
 • Erfarenhet av digitala aspekter av samlingsförvaltning
 • Erfarenhet av facklig samverkan
 • Erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring/varit katalysatorn för förändring i roll som chef/ansvarig projektledare
 • Byggt team, drivit och säkerställt kompetenshöjande insatser
 • Erfarenhet av ledningsgruppsarbete
 • Goda kunskaper i engelska

Om arbetsplatsen

Malmö museum, ett av Skånes tre regionala museer, är en viktig mötesplats för så väl malmöborna som besökare från hela världen. Med cirka 400 000 besökare årligen är museet södra Sveriges största och mest besökta museum utanför Stockholm. Museet som grundades 1841, har två visningsplatser och Nordens äldsta bevarade renässansslott. Till våra samlingsområden hör kulturhistoria, natur, arkeologi samt teknik- och sjöfartshistoria. 2023 invigdes Wisdome Malmö, en mötesplats för visualiseringar och interaktivt digitalt lärande som inkluderar domteater, digitala labb och lärmiljöer.
Malmö museum – Malmö stad (malmo.se) Kulturförvaltningen – Malmö stad (malmo.se) Malmö stad som arbetsgivare.

Information om tjänsten

Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt ök

Fackliga kontakter
Saco/DIK Nina Wiklund nina.wiklund@malmo.se 0728-877575 
Vision Matso Pamucina matso.pamucina@malmo.se 0721-826083
Kommunal Camilla Wallin camilla.wallin@malmo.se 0733-287684 
Ledarna Sofia Murray sofia.murray@malmo.se 0709-447489

Övrigt

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose malmöbornas behov.

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete

Sök jobbet / Søg stillingen

Publiceret:
25/09/2023