Eventkoordinator til Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 18-06-2021

Nationalmuseet København søger en eventkoordinator med flair for koordinering af publikumsprogrammer.

Nationalmuseet København er i fuld gang med en vidtrækkende forandringsproces. Vi eksperimenterer og tester nye formater for omvisninger, udstillinger, undervisning og kommercielle events. Vi søger derfor en eventkoordinator, der skal sikre, at backend fungerer optimalt for at kunne give vores gæster en god oplevelse, hver gang de besøger os. Eventkoordinatoren skal sikre, at vores gæster får en upåklagelig og lydefri service lige fra billetkøb, til gæsten møder os live inde på museet. Dine arbejdsopgaver spænder vidt og derfor leder vi efter en eventkoordinator, der trives i en livlig og afvekslende hverdag.

Stillingen som eventkoordinator er ledig til besættelse den 1. august 2021 eller snarest derefter.

Arbejdsopgaver
Dine primære arbejdsopgaver er billet/webshopadministration, administration af vores medlemsklub Natklubben, koordinering af vores forskellige testtiltag såsom vores “Lån Nationalmuseet på biblioteket”- ordning samt journalisering af alle dokumenter i forbindelse med førnævnte. Herudover vil en central del af dine arbejdsopgaver bestå af afvikling og booking af arrangementer samt afvikling af vores publikumsprogram. Du skal derfor både trives ved skrivebordsarbejde, men også i den direkte gæstekontakt. Desuden vil dine arbejdsopgaver indebære stor kontakt med husets publikumsenhed samt kommercielle enhed og det er derfor afgørende, at du trives med at være bindeled mellem enhederne og ser det som en af dine hovedopgaver at holde et højt informationsniveau og være den, der limer enheder sammen på tværs. Der vil blive udarbejdet et grundigt oplæringsprogram for dig.

Dine arbejdsopgaver vil bestå af:

 • Samarbejde mellem programenheden og publikumsenheden: Koordinering af publikumsprogrammet, herunder booking i vores bookingsystem Com Vis. Du skal stå for koordinering med publikumsenheden vedrørende vagter, værter, rengøring samt service til vores arrangementer og herudover skal du deltage i koordinerende møder enhederne imellem vedrørende afvikling af programmet. Der kan forekomme bookingarbejde i forbindelse med konferencer booket af eksterne kunder.
 • Samarbejde mellem programenheden og den kommercielle enhed: Oprettelse af billetter og redigering af billetskemaer, koordinering af billetter med vores systemadministratorer samt dagligt tjek af oprettede billetter, herunder dagligt forekommende opdateringer på solgte billetter. Desuden skal du opdatere og vedligeholde web-shoppen samt opdatere billetinfo på vores hjemmeside og i vores regnskabssystem Navision.
 • Samarbejde mellem programenheden og museets markedsføringsteam: Administration af Natklubben, herunder mailbesvarelser, medlemsadministration, opsætning af nyhedsbrev samt journalisering af dokumenter i forbindelse med klubarbejdet. Herudover skal du bidrage til at udvikle billetfeatures i Navision.
 • Samarbejde med programenhedens medarbejdere: Ugentlige møder med programredaktøren og øvrige medarbejdere fra programenheden, der designer husets publikumsprogram. Herunder skal du administrere og assistere i koordineringen af vores forskellige publikumspaneler, eksempelvis Familiepanelet. Du skal ligeledes afvikle publikums-arrangementer.

Kvalifikationer
Vi vil ved stillingens besættelse lægge vægt på, at du:

 • Er uddannet eventkoordinator
 • Har erfaring med bookingsystemer, herunder flair for systemarbejde
 • Har erfaring med billetsystemer, herunder evne til at arbejde med oprettelse og redigering af billetter
 • Har erfaring med at medlemsadministration, telefonbetjening og mailbesvarelse
 • Har erfaring med at journalisere
 • Har evner for at tænke på tværs og samarbejde på tværs af enheder
 • Har udpræget sans for struktur og overblik – også når der er mange sideordnede deadlines
 • Er serviceminded over for husets gæster, såvel som over for kollegerne i de forskellige enheder
 • Har erfaring med og evne for direkte gæstekontakt ved afvikling af publikumsprogrammerne
 • Har interesse for kultur og for at gøre kulturhistorien relevant for alle, der har lyst til at besøge os
 • Er selvkørende og godt kan lide selv at tage fat
 • Er flydende i skriftlig og mundtlig dansk
 • Behersker engelsk i skrift og tale på brugerniveau
 • Har vilje og evne til at arbejde i en organisation, der løbende ændrer sig.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Der vil forekomme aften og weekendarbejde. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold den til enhver tid gældende OAO-S-fællesoverenskomst samt Organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en børneattest inden ansættelsen.

Stillingen organisatorisk placeret i enheden Program, Oplevelse og Læring.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning med oplysning om uddannelse og hidtidig beskæftigelse sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 18. juni 2021. Vi forventer afholder samtaler mandag den 28. juni 2021.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Turist – og gruppesalgskoordinator Jacob Frandsen, Jacob.Frandsen@natmus.dk, tlf. 41 20 68 71 eller hos programchef Inga Paulsen Albertsen på inga.paulsen.albertsen@natmus.dk. Oplysninger om Nationalmuseet kan indhentes på museets hjemmeside: www.natmus.dk.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
07/06/2021