Finansmedarbejder til Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 13-09-2023

Nationalmuseets regnskabsteam søger en dygtig finansmedarbejder. Opgaverne er alsidige. Du skal trives med at arbejde selvstændigt, samtidig med at du skal samarbejde i et team, som består af 6 medarbejdere.

Regnskabsteamet er en del af Nationalmuseets økonomienhed, der har ansvaret for budgettering, controlling, regnskabsaflæggelse og økonomisupport til hele Nationalmuseet. Nationalmuseets økonomistyring er underlagt de statslige regnskabsregler, herunder samarbejdet med Statens Administration, men museet er også en virksomhed, som i stigende grad agerer på det kommercielle marked, hvilket økonomifunktionens opgaver afspejler. Vi forsøger hele tiden at gøre ting lidt anderledes og lidt bedre, og det vil også præge din arbejdsdag.

Arbejdsområde

Som finansmedarbejder vil dine primære arbejdsopgaver være:

 • Bidrage til fundamentet for den fortsatte vækst af museets kommercielle forretning
 • Måneds-, kvartals- og årsafslutninger
 • Interne kontroller og kvalitetssikring i forbindelse med måneds-, kvartals- og årsafslutning
 • Afstemning af kassesystem mod regnskabssystem, inkl. opfølgning og løsning af differencer
 • Afstemning af likvider og lager, inkl. opfølgning og løsning af differencer
 • Bogføring: herunder indtægter, udgifter og finans
 • Bidrage til besvarelse af eksterne henvendelser, herunder Rigsrevisionen mv.

Derudover vil du skulle kunne supportere og aflaste det øvrige regnskabsteam ved fravær og spidsbelastning.

Kvalifikationer

Ved besættelse af stillingen vil vi lægge vægt, at du:

 • Har erfaring med og interesse i løbende at optimere vores eksisterende processer
 • Har flair og interesse for hele regnskabet fra a-z
 • Tager ansvar for helheden og engagerer dig i dit job
 • Er faglig nysgerrig og initiativrig
 • Er struktureret og har proaktiv tilgang til arbejdet
 • Har faglig stolthed og gerne vil yde leverancer af høj kvalitet
 • Er superbruger af Excel
 • Har kendskab til Power BI
 • Har erfaring med brugen af et finanssystem (vi bruger Navision Stat)
 • Har flair for at sætte dig ind i nye systemer
 • Er fleksibel og forandringsparat
 • Har godt humør og højt energiniveau

Kendskab til Navision Stat og tilhørende systemer (Indfak2, RejsUd mv.) vil være en fordel.

Vi tilbyder en spændende stilling i en organisation under transformation, og for den rette kandidat vil der være god mulighed for selv at kunne præge din hverdag. Nationalmuseet er kendetegnet af en uformel tone, hvor der er højt til loftet, høj grad af fleksibilitet og er gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer og organisationsaftalen mellem Skatteministeriet og HK/stat.

Arbejdsstedet er Ny Vestergade 11 i København.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning med oplysning om hidtidig beskæftigelse sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job. og skal være os i hænde senest onsdag den 13. september 2023. Samtalerne forventes afholdt i uge 38 og 39.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos regnskabsleder Anita Nielsen på mail: anita.nielsen@natmus.dk eller telefon 4120 6625.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
06/09/2023