Formidlings- og publikumschef (3-årigt vikariat)

Ansøgningsfrist: 04-10-2021 kl. 12.00

Glyptoteket søger en Formidlings- og Publikumschef, som kan realisere museets strategiske målsætninger for formidling, undervisning og brugeroplevelse samt drive et nyligt opstartet brugerrejseprojekt på tværs af huset. Museet er netop trådt ind i en ny strategiperiode (2021-23), hvor formidling og den gode brugeroplevelse er højt på dagsordenen, og i de kommende år ønskes det bl.a. i højere grad at integrere formidlingen med de øvrige dele af museets virke – alt sammen med brugerperspektivet i centrum.

Stillingen opslås som et 3-årigt vikariat, da museets nuværende Formidlingschef har forskningsorlov.

Opgaver og ansvarsområder
Som Formidlings- og Publikumschef bliver du en del af museets chefgruppe, der består af afdelingschefer for Samlinger og Forskning, Udstillinger, Bygning og Sikring, Kommunikation (inkl. Arrangementer og Markedsføring), Økonomi samt museets direktør.

I denne tværfaglige gruppe skal du medvirke til at videreudvikle og realisere museets nye strategi med særligt fokus på museets publikumsrettede tilbud. Dette indebærer effektuering af allerede planlagte projekter, der tager afsæt i strategien, samt udvikling og realisering af yderligere initiativer med fokus på brugeroplevelse, faglighed og aktualitet.

Du vil få ledelsesansvar for museets ambitiøse og engagerede Formidlingsafdeling, der består af tre fastansatte medarbejdere, en bookingmedarbejder, seks undervisere og ni omvisere. Hertil kan i perioder være tilknyttet projektansatte medarbejdere ifm. specifikke indsatser.
Afdelingen varetager et bredt sæt af opgaver indenfor udvikling, realisering og evaluering på følgende hovedområder:

 • Formidling af særudstillinger
 • Samlingspræsentationer
 • Børn, unge og undervisning
 • Omvisninger og øvrige formidlingsaktiviteter for alle aldersgrupper

Foruden ledelsesopgaver i afdelingen vil du have det direkte ansvar for:

 • Tilrettelæggelse af omvisnings- og formidlingsprogram i samarbejde med museets kunstfaglige medarbejdere og Arrangementsafdeling.
 • Formidling af samlingspræsentationer i samarbejde med museets kunstfaglige medarbejdere.
 • Drift af museets omviserteam, herunder rekruttering, oplæring og løbende kvalitetssikring.
 • Som Formidlings- og Publikumschef får du ansvar for at drive et nystartet brugerrejseprojekt, der rækker ud i alle museets afdelinger og har til formål at forbedre brugeroplevelsen. Der er tale om
 • et treårigt projekt, hvor de fleste indsatser forventes afsluttet indenfor ansættelsesperioden, og hvor du vil have stor mulighed for at præge projektet.
 • I forbindelse med brugerrejseprojektet er det et konkret ønske, at der i de kommende år etableres en eller flere fokusgrupper, der kan medvirke til kvalificering af museets formidlings- og undervisningstilbud samt øvrige publikumsrettede tiltag.
 • Intern samt ekstern vidensdeling af data fra brugerundersøgelser og museets systematiske udstillingsevalueringer samt forankring af erfaringer herfra ifm. udvikling af formidlingstilbud og publikumsrettede tiltag.
 • Budgetlægning, budgetopfølgning samt udformning af fondsansøgninger og -afrapporteringer indgår som en fast opgave i stillingen.

Faglige kvalifikationer
Du har en relevant uddannelse på kandidatniveau inden for eksempelvis museologi, antropologi el.lign. eller indenfor et eller flere af museets samlingsområder (kunsthistorie med fokus på dansk og fransk kunst omkring år 1900, klassisk arkæologi, ægyptologi).

Du har dokumenteret erfaring med flere af følgende områder:

 • Ledelse i en kulturinstitution.
 • Formidling og udvikling af modtagerorienterede formidlingstilbud og andre publikumsrettede tiltag.
 • Strategisk arbejde med målgrupper og publikumsudvikling på et museum eller en beslægtet kulturinstitution.
 • Analyse, evaluering og brug af data fra f.eks. kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser.
 • Udarbejdelse af fondsansøgninger.
 • Du skal kunne benytte både dansk og engelsk som dit arbejdssprog, da Glyptoteket arbejder i en international kontekst.

Personlige kvalifikationer

 • Gode samarbejdsevner, der bygger på forståelse af og lyst til at samarbejde med mange forskellige fagligheder.
 • En inddragende og anerkendende tilgang til ledelse.
 • Er udadvendt og god til at kommunikere.
 • Er idérig og har blik for realisering.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Glyptoteket følger de statslige overenskomster, og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne.

Arbejdssted er Ny Carlsberg Glyptoteket, Dantes Plads 7, 1556 København V. Tiltrædelse snarest muligt.

Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise anmærkningsfri straffeattest.

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til Julie Lejsgaard Christensen på tlf. 51341677. Send din ansøgning med CV elektronisk til job@glyptoteket.dk senest mandag d. 4/10 2021 kl. 12.00. Ansøgning og relevante bilag skal vedhæftes som en samlet fil i PDF-format.

 1. samtalerunde forventes afholdt d. 11/10 2021.
 2. samtalerunde forventes afholdt d. 13/10 2021.

Om Ny Carlsberg Glyptotek
Glyptoteket er Nordens førende antikmuseum og har tillige en af Europas fineste samlinger af fransk kunst fra perioden 1800-1930. Museet har en unik historie, der gennem stifteren, brygger Carl Jacobsen, forener kunsthistorie med industrihistorie og indskriver sig som et vigtigt kapitel i dansk kulturhistorie omkring år 1900.

Museet er en selvejende institution, som modtager driftsstøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og fra Ny Carlsbergfondet. Museet har ca. 150 medarbejdere.

Publiceret:
20/09/2021