Formidlingsinspektør til Christiansborg Slot

Ansøgningsfrist: 30-04-2024

Christiansborg Slot søger en dygtig formidlingsinspektør til sammen med slottets øvrige programteam at varetage udviklingen og udførelsen af formidlingen af slottet, dets historie og forskellige lokaliteter. Formidling omfatter blandt andet omvisninger, undervisning og andre formater såvel som bidrag til store projekter som udstillinger og længerevarende projekter.

Christiansborg Slot er ramme om det danske kongehus’ repræsentative funktioner og har været Danmarks rigscentrum gennem 800 år. Her bliver historien skrevet i nutid, og slottet har i dets forskellige versioner gennem tiden været centrum for talløse af rigets store begivenheder, beslutninger og hovedpersoner som Frederik III, Leonora Christine og Caroline Mathilde. På Christiansborg Slot har vi enestående muligheder for at formidle danmarkshistorien og den kongelige kunst- og kulturarv og for at give gæster på slottet et indblik i et fungerende kongeligt slot og rigscentrum. Formidlingsinspektøren spiller en vigtig rolle i forhold til det aftryk, vi gerne vil sætte på vores gæster.

Formidlingen af Christiansborg Slot varetages af Nationalmuseet. Slottet modtager årligt over 650.000 gæster og er en af hovedstadens mest besøgte kulturattraktioner. Foruden De Kgl. Repræsentationslokaler formidler vores enhed ruinerne under Christiansborg, De Kgl. Stalde, Det Kgl. Festkøkken, slotskirken og Christian 4.’ Bryghus ved Frederiksholms Kanal. I enheden på Christiansborg Slot varetager vi også formidlingen af Eremitageslottet i Dyrehaven og af Liselund slot på Møn.

Arbejdsområde

Du vil blandt andet varetage følgende opgaver:

 • Bidrage til at udvikle og udfolde enhedens formidling af Christiansborg Slot med særlig vægt på undervisning og børn og unge som målgrupper
 • Indgå i enhedens tværgående projekter som udstillinger og udviklingsprojekter
 • Varetage undervisning og formidling overfor publikum
 • Træne omvisere og undervisere i enhedens formidlings- og undervisningsformater og forskellige tilbud
 • Varetage projektledelse af større og mindre projekter som udstillinger og samarbejde med eksterne partnere og leverandører af oplevelser og indhold
 • Have ansvar for projekters budgetter og styring af økonomi

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du har følgende kompetencer:

 • Relevant akademisk uddannelse, fx historie eller lignede
 • Erfaring med tilrettelæggelse af formidling i skrift, billeder, film og projektbaserede forløb til definerede målgrupper
 • Indsigt i såvel den kongelige kulturarv som den del af danmarkshistorien, som Christiansborg Slot repræsenterer
 • Erfaring for at omsætte viden og indhold i forståelige og meningsfulde formater både i skrift, billeder og direkte kontakt overfor et publikum
 • Gode samarbejdsevner

Du refererer til slotschefen og indgår i Christiansborg Slots programteam, der består af tre formidlingsinspektører og en udstillingsinspektør. På Christiansborg Slot lægger vi vægt på at skabe en kultur med høj arbejdsglæde og samarbejde på tværs af afdelinger og kolleger. Vi søger en kollega, der gerne vil indgå i en enhed med fokus på udvikling, sparring og på støtte af hinanden i en travl hverdag.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er Christiansborg Slot. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.

Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vores medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest tirsdag den 30. april 2024.

For yderligere information venligst kontakt slotschef Mads Damsbo på telefon 4120 6320

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
23/04/2024