Forretningsorienteret BI-koordinator til Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 29-08-2022

Nationalmuseet søger en fagligt dygtig Business Intelligence koordinator, som kan indgå som nøgleperson i museets data- og analysenetværk. Netværket har til formål at understøtte forretningsudviklingen såvel kommercielt som internt og være primær leverandør på udviklingen af generelle KPI-nøgletal og økonomisk ledelsesrapportering.

Organisatorisk er stillingen placeret i økonomienheden, men du vil have kontakter på tværs af hele museet, da din fornemmeste opgave er at forstå forretningens databehov i dialog med de respektive afdelinger og medarbejdere.

Du skal trives i feltet mellem at forstå og fortolke forretningens behov, og den rent tekniske implementering af de it-løsninger, der er behov for. Du vil også være hands-on i forhold til at udvikle, drifte og supportere museets BI-platform og dens brugere i samarbejde med museets øvrige it-kompetencer.

Der er tale om et alsidigt job, der stiller store krav til forretningsforståelse, indsigt i datamodeller og lysten til at lykkes sammen med andre.

Arbejdsområde

Nationalmuseet er i gang med en opbygning af rapportbatteri i Power BI, der primært kan understøtte museets kommercielle forretning, men også sikre standardiseret ledelsesrapportering for den øvrige del af museet, og din rolle vil være at kunne omsætte organisationens databehov til konkrete løsninger og til at kunne levere analyser mv. på baggrund af din indsigt i de tilgængelige data.

Som BI-koordinator vil det bl.a. være din opgave at:

 • Afdække forretningens behov for data og i samarbejde med interessenter få defineret, hvilke rapporter der skal udvikles og prioriteringen af disse
 • Tilegne dig viden om datakilderne, hvorfra den nødvendige data kommer, og hvordan disse data kan indhentes
 • Klargøre og modellere data fra forskellige datakilder, og herunder definere de konkrete KPI-nøgletal, der skal udarbejdes, samt opsætning af data i dashboards, rapporter mv.
 • Formidle rapporterne til brugerne samt tilpasse rapporterne på baggrund af feedback fra forretningen

Ud over ovenstående udviklingsopgaver, vil du også have ansvaret for vedligeholdelse af de eksisterende modeller og rapporter og løbende support af de brugere, der anvender rapporterne.

Som medlem af museets datanetværk forventes du at bidrage aktivt til den langsigtede strategi for museets dataarbejde og strukturering af porteføljen af dataprojekter, herunder også de mere museale data som publikumsdata, brugerundersøgelser, forskningsdata mv.

Derudover vil den rette profil også kunne bidrage til økonomienhedens øvrige indsatser i forhold til digitalisering og automatisering af interne arbejdsgange og processer.

Kvalifikationer

Du har en relevant videregående uddannelse f.eks som cand. merc. (it) samt erfaring med udvikling af ledelsesinformation fra en større offentlig eller privat organisation.  

Derudover vil vi ved besættelse af stillingen lægge vægt på, at du:

 • Har den fornødne tekniske viden og erfaring til at kunne udvikle og drifte Power BI rapporter mv.
 • Er struktureret, systemstærk og har talforståelse
 • Har erfaring med at trække relevante data fra store databaser på en effektiv måde
 • Har øje for præsentation af data på en letforståelig, tilgængelig og overskuelig måde
 • Er serviceminded og i stand til at omsætte forretningens ønsker og behov til konkrete rapporteringsløsninger
 • Er selvstændig og initiativrig i varetagelsen af opgaver samt udvikling og optimering af både interne processer og rapporteringsbehov
 • Er engageret, har godt humør og højt energiniveau

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, hvor du får engagerede kollegaer og er med til at understøtte den digitale forretningsudvikling hos en af landets største kulturinstitutioner.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er Ny Vestergade 11 i København. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid.  Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være os i hænde senest mandag den 29. august 2022. Samtalerne forventes afholdt i uge 36.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos økonomichef Peter Terkelskov på mail: peter.terkelskov@natmus.dk eller telefon 4120 6620.

Søg stillingen her

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Publiceret:
12/08/2022