Forskningschef til Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

Ansøgningsfrist: 05-06-2023

Ved oprettelsen af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg i 1878, formulerede brygger J.C. museets formål således:

”Et samliv med fortidens minder vækker og uddanner folkets historiske sans og styrker dets bevidsthed om, at det har haft sin andel i menneskehedens almindelige kulturudvikling…”

Over de næste år vil vi gennem forskning, udstillinger og anden formidling re-aktualisere J.C. Jacobsens vision for museet og dermed sikre, at Frederiksborg fortsat kan danne ramme om refleksion over identitet og tilhørsforhold i et større fællesskab. Vi søger nu en forskningschef, der skal stå i spidsen for museets forskningsprojekter i tæt samarbejde med universiteter og andre museer.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg arbejder forskningsbaseret indenfor områderne historie, kunsthistorie, konservering, formidling m.v. Forskningen understøtter museets udstillinger og tager udgangspunkt i den materielle kulturarv. Ph.d.-studerende og post doc’er er løbende tilknyttet museet, hvor de indgår i det daglige arbejde, ligesom museet har fokus på at styrke samarbejdet med universiteter og forskningsmiljøer i Danmark og udlandet med det formål at skabe bredere viden om museets tre hovedområder: Danmarkshistorie, portrætkunst og slottets historie.

Forskning fra Frederiksborg publiceres bl.a. i en forskningsskriftrække: Studier fra Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg er en selvstændig afdeling under Carlsbergfondet, og fondet støtter derfor også museets forskning. Det forventes, at forskningschefen herudover søger offentlige private midler med henblik på at skabe større, tværgående projekter til gavn for flere.

Vi tilbyder:

 • En enestående mulighed for at tage del i den strategiske udvikling af et museum med stor national betydning
 • Et forskningsfelt, der omfatter 500 års Danmarkshistorie repræsenteret i portrætkunst, historiemalerier, tekstiler, møbler og bygninger
 • 30% egen forskningstid knyttet til udstillingsrelevante projekter
 • Et tværfagligt miljø på et museum i stor udvikling
 • Mulighed for at leje en bolig i historiske omgivelser tæt på arbejdspladsen

Den ideelle ansøger har:

 • En stærk forskningsprofil inden for historie-, kunsthistorisk- eller kulturforskning på mindst ph.d. niveau
 • Erfaring med forskningssamarbejder på tværs af universiteter og museer
 • Erfaring med forskning i materiel kulturarv og lyst til at formidle gennem udstillinger
 • Et stort og aktivt netværk i danske og internationale forskningsmiljøer på såvel museer som på universiteter
 • Erfaring med udarbejdelse af fondsansøgninger, rapportering og lignende administrative opgaver
 • Særdeles gode samarbejdsevner

Ansøgningsfrist:

Mandag den 5. juni kl. 12.00. Stillingen er ledig til besættelse fra august 2023.  Ansøgning indeholdende cv samt publikationsliste og dokumentation for erfaring med tværinstitutionelle samarbejder fremsendes til chefsekretær Mette Carstensen mc@dnm.dk

For mere information: Direktør Ulla Tofte, ut@dnm.dk, mobil 20700146.

Publiceret:
09/05/2023