Forskningschef til Glyptoteket

Ansøgningsfrist: 24-11-2023

Vil du være med til at tegne Glyptotekets forskning? Glyptoteket vil gennem forskning og formidling på højt niveau dele sine samlinger og viden, så fortidens kunst og kultur bliver vedkommende for et nutidigt publikum. Glyptoteket er et toneangivende internationalt museum, hvor der fortsat er behov for at styrke museets forskning inden for antik kunst fra Middelhavsregionen og dansk/nordisk og fransk skulptur og maleri fra 1800-tallet. Museet har en særlig profil som skulpturmuseum, og skulpturmediet skal prioriteres i såvel forskning som formidling i de kommende år.

Forskning på Glyptoteket skal som udgangspunkt tage afsæt i museets samlinger, og forskningschefen vil derfor indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med de øvrige kunstfaglige chefer og medarbejdere inden for kunsthistorie, klassisk arkæologi og ægyptologi. Igennem et bredt samarbejde skal forskningschefen sikre, at forskningen på museet har et formidlingsmæssigt sigte (udstillinger, publikationer, seminarer, konserveringsprojekter, arrangementer, formidling mv.). Museet har stort fokus på at skabe en forbindelse mellem fortid og nutid, arbejde på tværs af museets samlinger og involvere andre tilgrænsende forskningsfelter for at stimulere en tværfaglig og tværæstetisk forskning i relation til museets samlingsområder.

Glyptoteket arbejder på at etablere et center for skulpturstudier, der skal skabe en øget synergi mellem forskning, udstillinger og formidling på museet og samtidig fremme samarbejdet med museer og universiteter i ind- og udland. Forskningschefen skal stå i spidsen for at udvikle dette initiativ og være indstillet på og interesseret i at navigere mellem de forskellige interne og eksterne samarbejdspartnere.

Forskningschefen skal sikre, at der løbende tilknyttes ph.d.- og post doc-stillinger til afdelingen og facilitere forskning blandt museets egne medarbejdere, samt varetage den overordnede ledelse af museets bibliotek og arkiv og have fokus på forskningsinfrastruktur og publiceringskanaler. Det er afgørende, at forskningschefen også selv er aktiv forsker og har en væsentlig forskningsproduktion inden for et og gerne flere af Glyptotekets samlingsområder. I stillingen vil der være 20 % forskningstid allokeret til egen forskning og publicering inden for museet faglige ansvarsområde. Forskningschefen skal også søge offentlige eller private midler til tværgående forskningsprojekter eller midler til individuelle projekter samt ph.d.- og post.doc-stillinger.

Forskningschefen vil indgå i museets chefgruppe med reference til museets direktør.

Faglige kompetencer

 • En stærk forskningsprofil inden for et eller flere af museets samlingsområder: Kunsthistorie, arkæologi eller ægyptologi på ph.d.-niveau.
 • Erfaring med forskningssamarbejder fra enten museer, universiteter eller lign. Institutioner.
 • Det er en fordel, at forskningschefen har dokumenteret erfaring med forskning inden for konkrete og visuelle genstandsområder samt arkiver.
 • Et stort og aktivt netværk i danske og internationale forskningsmiljøer.
 • Erfaring med individuelle og/eller kollektive forskningsprojekter.
 • Erfaring med fondsansøgning, rapportering, budgetstyring mv.
 • Dokumenteret erfaring med personaleledelse og/eller forskningsledelse.
 • Særdeles gode samarbejdsevner og trives med at have mange bolde i luften i et miljø, der består af mange forskellige fagligheder.

Ansøgningsfrist

Fredag den 24. november 2023 kl. 12.00

Der holdes første samtale onsdag den 6. december 2024 og anden samtale onsdag den 13. december 2023.

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

 • 1. Motiveret ansøgning (max 2 sider)
 • 2. CV (max 2 sider)
 • 3. Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og ph.d.-bevis) og for personale- og/eller forskningsledelse
 • 4. Publikationsliste. Medsendte værker (max tre værker) mærkes med stjerne*. Publikationslisten skal inddeles i fagfællebedømte og ikke-fagfællebedømte publikationer.
 • 5. Forskningsplan med forslag til forskning i stillingen de kommende år samt redegørelse for forskningssamarbejder og internationale relationer (max 2 sider)

Ansøgning

Send ansøgningen som PDF til job@glyptoteket.dkSkriv ”Forskningschef” i emnefeltet.

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos museumsdirektør Gertrud Hvidberg-Hansen på gertrud@glyptoteket.dk

Tiltrædelse: 1. februar 2024 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer ugentligt og aflønnes i henhold til overenskomst for akademikere ansat i staten. Ansættelse på Glyptoteket forudsætter, at du løbende kan fremvise en ren straffeattest.

Om Ny Carlsberg Glyptotek Glyptoteket er Nordens førende antikmuseum og har tillige en af Europas fineste samlinger af fransk kunst fra perioden 1800-1930. Museet og dets bygninger har en unik historie, der gennem stifteren, brygger Carl Jacobsen, forener kunsthistorie med industrihistorie og indskriver sig som et vigtigt kapitel i dansk kulturhistorie omkring år 1900. Glyptoteket er en selvejende institution, som modtager driftsstøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og fra Ny Carlsbergfondet. Museet har ca. 150 medarbejdere ansat og besøges årligt af 300-500.000 gæster.

Læs mere på www.glyptoteket.dk

Publiceret:
05/11/2023