Fotofaglig kurator og forskningsbibliotekar til Den Sorte Diamant

Ansøgningsfrist: 10-06-2021

Det Kgl. Bibliotek søger en fotofaglig kurator og forskningsbibliotekar med stor lyst og ambition til at formidle fotografi og fotokunst, kuratere udstillinger og have ansvaret for at indsamle/ indkøbe og forvalte foto i Den Nationale Fotosamling.

Det Kgl. Bibliotek har siden 1906 systematisk indsamlet både dansk og international fotografi, og ejer i dag landets største og væsentligste fotosamlinger. Samlingen formidles løbende i udstillinger, seminarer og publikationer samt publikumsaktiviteter til bredere målgrupper.

I de kommende år satser Det Kgl. Bibliotek stærkt på særligt fotoudstillinger – herunder åbningen af en permanent fotoudstilling i slutningen af 2021. Endvidere har biblioteket fokus på digital udvikling og arbejder aktivt med samlingerne online.

Om Afdelingen Specialsamlingerne, Kulturafdelingen og Den Nationale Fotosamling
Opgaverne for den nye fotofaglige kurator og forskningsbibliotekar tager udgangspunkt i to afdelinger.

Afdelingen Specialsamlinger forvalter Det Kgl. Biblioteks omfattende fotosamling, som dækker mange forskellige genrer, deriblandt kunstfotografi. Afdelingen står for indsamling, registrering og ekspedition af samt forskning og formidling i samlingerne, herunder Den Nationale Fotosamling. Den Nationale Fotosamling består af billeder, der på grund af deres kunstneriske værdi eller fotohistoriske betydning skiller sig ud fra Kort- og Billedsamlingens overvejende dokumentariske kulturhistoriske billeder.

Kulturafdelingen har ansvaret for Det Kgl. Biblioteks kulturelle aktiviteter i Den Sorte Diamant som udstillinger, litteraturscene, koncerter og børne- og undervisningsaktiviteter. Afdelingen står også for to loyalitetsprogrammer, kommunikationsopgaver, velkomst, butik og udlejning.

Arbejdsopgaver

 • Kuratoransvar for 2-3 årlige fotoudstillinger i Den Sorte Diamant i tæt samarbejde med Kulturafdelingens øvrige udstillingsansvarlige med afsæt i Det Kgl. Biblioteks udstillingsprogram.
 • Anden fotofaglig formidling (Det Kgl. Biblioteks platforme, sociale medier, omvisninger i udstillinger m.m.).
 • Ansvar for indsamling, indkøb, registrering og ekspedition af foto i Den Nationale Fotosamling
 • Tværgående opgaver i afdelingen Specialsamlinger som f.eks. betjening af brugere i Kort og Billedsamlingen, indgå i udvalgs- og udviklingsarbejde om f.eks. samlingsforvaltning, bibliotekssystem m.v.
 • Medvirken i udvikling af Det Kgl. Biblioteks formidlingsformater

Du vil dertil blive en del af Det Kgl. Biblioteks Udstillingsudvalg, samt skulle levere oplæg og budgetter til bibliotekets direktionskonsulent mhp. at skaffe ekstern finansiering til både fotoudstillinger og nyerhvervelser til Den Nationale Fotosamling.

Stillingen er organisatorisk placeret i Kulturafdelingen, der har ansvaret for KB’s fotoudstillinger i Den Sorte Diamant, men en stor del af dine opgaver er direkte knyttet til ansvaret for Den Nationale Fotosamling, der er hjemmehørende i Specialsamlinger, så derfor vil du også indgå i afdelingens arbejde med samlingsforvaltning. Der lægges således vægt på, at du kan etablere stærke og faglige samarbejdsrelationer i både Kulturafdelingen og afdelingen Specialsamlinger.

Som ansat ved et forskningsbibliotek indgår forskningsbibliotekar i din stillingsbetegnelse, men der er ikke forskningstid i stillingen.

Kvalifikationer

 • Kandidat i et fotohistorisk relevant fag
 • Dokumenteret erfaring med fysiske og digitale udstillinger – herunder erfaring med planlægning af og udførelse af udstillinger
 • Erfaringer med håndtering af såvel fysiske som digitale samlinger, herunder bl.a. accession, katalogisering og gerne kendskab til juridiske forhold ved tilgængeliggørelse
 • Et stærkt netværk både nationalt og internationalt inden for fotoscenen og kunstfotografiet
 • Indsigt og kendskab til eksisterende fotosamlinger
 • Gode samarbejdsevner og forståelse for at arbejde i en stor kulturinstitution
 • Er publikumsorienteret og en stærk formidler
 • Kendskab til Cumulus eller andre billeddatabaser samt Alma og Sara eller andre katalogiserings- og forvaltningssystemer vil være en fordel.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, kan du kontakte afdelingsleder i Specialsamlinger Sonny Ankjær Sahl tlf. 9132 4244 eller kulturchef Bette Thomas tlf. 9132 4324.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen vil ske i henhold til relevant overenskomst med Finansministeriet og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgning
Send din ansøgning og CV her senest 10. juni 2021. Vi forventer at afholde samtaler i uge 24. Læs mere om Det Kgl. Bibliotek.

Du skal være indstillet på, at der indhentes straffeattest på anmodning.

Alle kvalificerede, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek. 800 medarbejdere er optaget af at bevare og formidle kulturarv og sikre viden til uddannelse, forskning, oplysning og oplevelse. Et bredt publikum besøger hver dag Det Kgl. Biblioteks mange betjeningssteder, og endnu flere benytter de digitale kanaler og services. Biblioteket hører under Kulturministeriet og omsætter årligt for 650 mio. kr.

For link, klik her

Publiceret:
01/06/2021