Gartner til Fossesholm Herregård

Ansøgningsfrist: 05-01-2024

Fossesholm Herregård hadde på 17- og begynnelsen av 1800-tallet et stort hageanlegg, men etter 1850 ble dette omgjort til eplehage. Det har i flere år blitt forsket på det gamle hageanlegget. Det er utført fem arkeologiske utgravninger, to georadarundersøkelser samt annen historisk dokumentasjon.

Buskerudmuseet/Fossesholm Herregård ønsker å rekonstruere hagens formalanlegg. Anlegget vil blant annet bestå av et prydanlegg nærmest hovedbygningens havestue samt flere dyrkningsfelt for grønnsaker, urter, frukt og bær. Rekonstruksjonsplan er utarbeidet og vi søker etter en gartner som vil være med å følge rekonstruksjonsarbeidene. Når anlegget er ferdig opparbeidet, vil hovedoppgaven være å skjøtte og drifte det rekonstruerte hageanlegget. Til stillingen ligger også oppfølging av museets uteområder, samt ansvar for utadrettet virksomhet som f.eks. utarbeidelse og gjennomføring av formidlingsopplegg, omvisninger og kurs.

Vi søker en gartner med interesse for historiske hageanlegg og som har erfaring med dyrking av nyttevekster. Vi ser etter en medarbeider som kan være med på å utvikle hageanlegget på Fossesholm til et sted der besøkende kan lære mer om både pryd- og nyttevekster.

Vi søker en person i 100% stilling. I perioder hvor det ikke er oppgaver knyttet til hagen, eller ved større arrangement, må man også ta del i annen virksomhet på gården som f.eks. vaktmesteroppgaver, enkel kjøkkentjeneste ol.

Det må påregnes noe arbeid på kveldstid og i helger i forbindelse med arrangement. Søkere må også være fleksible i forbindelse med intensive arbeidsperioder.

Arbeidssted er hovedsakelig Fossesholm Herregård, men det må påregnes å jobbe noe på tvers av avdelingene på Eiker og i Buskerudmuseet for øvrig.

Arbeidsoppgaver

· Daglig skjøtsel og drift av hageanlegget og uteområdene på Fossesholm.

· Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktiviteter og omvisninger i forbindelse med hagen.

· Ta vare på og utvikle hagen i tråd med Buskerudmuseets strategi og handlingsplan

· Forefallende arbeide knyttet til vaktmester- og kjøkkenoppgaver.

Kvalifikasjoner og erfaring

· Relevant utdanning eller tilsvarende praksis.

· God kunnskap og interesse for dyrking av grønnsaker, urter og blomster.

· Erfaring med formidling

· God muntlig framstillingsevne

· Førerkort klasse B.

Vi søker deg som

· Kan jobbe målrettet og selvstendig, og har evnen til å samarbeide og motivere

· Er strukturert og ansvarsfull, samt har god gjennomføringsevne

· Kan planlegge og tilrettelegge både egen og andres arbeidshverdag

· Er åpen og inkluderende og liker å snakke i både små og store forsamlinger

· Er fleksibel, løsningsorientert, kreativ og praktisk anlagt

· Kan bidra til et godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø både internt og eksternt

Vi kan tilby

· Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

· Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

· Gode pensjons- og forsikringsordninger

· Lønn etter avtale

Generelt

Tiltredelse etter avtale.

Stiftelsen Buskerudmuseet ble etablert 1. desember 2014 etter konsolidering av museer i Buskerud. Museet består i dag av 10 avdelinger og 19 besøks-steder over store deler av Buskerud fylke. Museets forvaltnings- og formidlingsansvar omfatter store kulturhistoriske samlinger, herregård, kunstnerhjem, museumsjernbane, arkeologi, med mer. Museet har ca. 55 engasjerte medarbeidere. Administrasjonens kontorsted er pt. Hønefoss. Reising mellom avdelingene må påregnes. Les mer på Buskerudmuseet.no

Søg stillingen

Publiceret:
19/10/2023