Gartner til Frilandsmuseet

Ansøgningsfrist: 27-11-2023

Frilandsmuseet søger en udlært gartner med gode samarbejdsevner.

Frilandsmuseet er en enhed under Nationalmuseets afdeling Museer & Slotte og rummer, foruden Frilandsmuseet i Lyngby, også enheden Søfart & Maritime Håndværk med dertilhørende træskibsværft på havnen i Holbæk.

Frilandsmuseet er placeret i Lyngby, hvor de første bygninger blev flyttet til for mere end 100 år siden. I dag vedligeholder vi rundt regnet 50 bygningsanlæg og et areal på 75 tønder land. Vi har desuden et stort fokus på vores gæster og på at give dem en god oplevelse på museet. Det gør vi ved at inddrage dem hvor det er muligt og ved at lave en masse sjove og lærerige aktiviteter. Det er et moderne, kundeorienteret museum, der sætter publikum først og leverer professionel service på alle niveauer.

Arbejdsområde

De primære arbejdsopgaver er:

 • Pleje af 25 kulturhistoriske anlæg med køkken-, pryd- og frugthaver
 • Formidling af de historiske haver til publikum
 • Vedligeholdelse af øvrige arealer, herunder publikumsområder, levende hegn og andre naturtyper
 • Etablering af raftehegn, flethegn og stendiger
 • Koordinering med frivillige i Havelauget
 • Deltagelse i weekendarrangementer og andre temadage

Du får desuden en bred vifte af samarbejdspartnere, interne såvel som eksterne. Det forventes, at du formår at kommunikere med mange forskellige aktører på en god og konstruktiv måde.

Kvalifikationer

Ved besættelse af stillingen vil vi lægge vægt på, at du:

 • Er udlært som anlægsgartner, planteskolegartner eller har anden gartneruddannelse, gerne fra en grøn linje og med fokus på planter og pleje
 • Har erfaring med udarbejdelse af driftsplaner
 • Har gennemført certificerede kurser med maskiner og beskæring, evt. fældning med motorsav
 • Kan arbejde selvstændigt, skabe overblik og prioritere mellem mange opgaver
 • Har gode samarbejdsevner og formår at inddrage andre i beslutninger om arbejdets udførelse
 • Har kørekort (B)

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er Frilandsmuseet i Lyngby. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Vi har flekstid. Aften- og weekendarbejde kan forekomme. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende organisationsaftale for gartneriarbejdere, gartnere m.fl.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug og en børneattest inden ansættelsen.

Stillingen ønskes besat med virkning fra den 1. januar 2024 eller snarest derefter.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for fremme af ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vort elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest mandag den 27. november 2023.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til driftsleder Line Mølgaard Doulgerof på telefon 4120 6405 eller mail: ldo@natmus.dk


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
21/11/2023