Intendent samling/utställning på Judiska museet i Stockholm

Vi söker dig som: 
• Vill bidra till att den judiska minoritetens kulturarv och historia får en självklar plats i
det svenska samhället och svensk historia
• Vill vara med och utveckla museets samling och utställningar till en omistlig nationell
resurs inom det svensk-judiska kulturarvet

Om oss

2019 slog Judiska museet, efter 30 års museiverksamhet, upp dörrarna till ett nytt museum på
en historisk väsentlig plats. Den nya basutställningen och det mycket omfattande arbetet med
att digitalisera och katalogisera museets samling, utgör en stabil plattform för ett fortsatt
utvecklingsarbete, både när det gäller samlingen men även för utställningar,
programverksamhet och museipedagogiken. Arbetet på museet präglas av nytänkande och nya
grepp, ett relevant och och högkvalitativ verksamhet nya vägar och en nyfiken och växande
publik.

Museet består av museichef, intendent, registrator/researcher, museipedagog och
kommunikationsansvarig och ett antal timanställda museilärare. Eftersom organisationen är
liten innebär tjänsten också ett antal arbetsuppgifter på ad hoc-basis.
Intendenten är direkt underställd och rapporterar till museichefen. Tjänsten är en
tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Museet tillämpar flextid och vissa
judiska helgdagar är arbetsfria.

Ansvarsområden

Utställningar:
• Ha ett curatoriellt ansvar för museets utställningsarbeten, även i samarbete med andra
museinstitutioner.
• Hantera in- och utlån.
• Förmedla samling och utställningsinnehåll till museilärare, kommunikation och övrig
personal.
• Delta i arbetet med utställningstexter, utställningskataloger och andra publikationer.
• Dokumentera föremål och bilder i utställningar.

Samlingsförvaltning:
• Arbeta löpande med samlingsförvaltning och -utveckling, förvärv och forskning kring
samlingarna.
• Inventera, utöka och fördjupa samlingen genom förvärv och donationer efter
identifierade behov.
• Ansvara för hela förvärvsprocessen, inkl. relevant och aktivt insamlingsarbete.
• Bidra med sakkunskap i utställningsverksamhet och tillgängliggörande av samlingarna
publikt.
• Föreläsa och svara på frågor rörande samlingarna från forskare och allmänhet.
• Arbetsleda museets registrator i museets samlingsenhet.
• Upprätthålla och utvecklas museets nätverk inom området.

Övrigt:
• Representera museet och den judiska nationella minoritetens kulturarv gentemot
myndigheter.
• Fundraising

Vad har Du?
• Relevant universitets- eller högskoleexamen, inriktning judaistik och judisk historia
eller religionskunskap.
• Dokumenterad yrkeserfarenhet av museisamlingar, samlingsförvaltning och
dokumentation i digitala samlingsförvaltningssystem.
• Dokumenterad yrkeserfarenhet att ta ett helhetsansvar för utställningsarbete, med
fokus på curatoriella frågor.
• Förmåga att kommunicera på ett pedagogiskt sätt gentemot publik, kollegor och i text
• Förmåga att arbeta självständigt.
• God interkulturell förståelse.
• Bra och fungerande nätverk inom relevanta områden.
• Kunna uttrycka sig obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande:
• Kunskaper i hebreiska, tyska, jiddisch
• Omfattande nätverk inom sektorn
• Vana att arbeta i mindre organisationer med stort ansvar och snabbar beslutsvägar

Vill du veta mer, kontakta museichef Christina Gamstorp på 070–399 23 52 eller
christina.gamstorp@judiskamuseet.se.

Skicka din ansökan till jobb@judiskamuseet.se. Vi intervjuar löpande så kom gärna in med din ansökan så snart du kan.

Publiceret:
24/06/2022