Jurist med erfaring inden for udbuds- og kontraktsret til Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 28-05-2021

Har du lyst til at arbejde med udbuds- og kontraktsret og en række andre juridiske opgaver på en af Danmarks store kulturinstitutioner? Nationalmuseet leder efter en jurist med praktisk erfaring inden for udbuds- og kontraktsret. Nationalmuseet foretager udbud og indgår kontrakter inden for en bred vifte af ydelser f.eks. udstillingskoncepter, byggeopgaver, konsulentydelser, bogudgivelser og IT-systemer og yder i den forbindelse kolleger i hele organisationen rådgivning og bistand. Herudover ydes der rådgivning og sparing inden for en række andre retsområder; persondataret, erstatningsret, ophavsret, samt på det offentligretlige område.

Stillingen er placeret i museets Personaleenhed, som blandt andet er ansvarlig for personaleadministration, personalejura, persondataområdet og husjuristfunktionen, som yder rådgivning og sparring inden for stort set alle retsområder. Der er en jurist i enheden, og med denne stilling ønsker museet at styrke varetagelsen af den stigende mængde af juridiske opgaver og i særdeleshed inden for udbuds- og kontraktsret. 

Arbejdsopgaver

 • Dine arbejdsopgaver vil hovedsagelig være følgende:
 • Rådgivning om indkøb, udbudsret, konkurrenceret og statsstøtteregler
 • Udarbejdelse og implementering af relevante retningslinjer og processer
 • Kvalitetssikring af udbudsmateriale og bistand til gennemførelse af udbud
 • Kontaktled til Kulturministeriets centrale udbudsenhed
 • Rådgivning om og koncipiering af kontrakter
 • Rådgivning om og behandling af sager inden for bl.a. erstatningsret, markedsføringsret og e-handelsregler

Du skal endvidere i mindre omfang bistå med rådgivning og sagsbehandling vedrørende persondataret f.eks. opdatering af politikker, gennemførelse af konsekvensanalyser og besvarelse af konkrete henvendelser samt yde bistand til sager inden for det offentligretlige områder f.eks. anmodninger om aktindsigt og diverse klagesager.

Kvalifikationer
Vi forestiller os, at du:

 • Har en uddannelse som cand.jur. eller tilsvarende
 • Har praktisk erfaring med juridisk sagsbehandling særligt inden for udbuds- og kontraktsret og også gerne erfaring med nogle af de andre retsområder
 • Har et højt fagligt niveau, og er god til at formidle din viden mundtligt og skriftligt
 • Har et juridisk overblik og helhedssyn, men også sans for detaljer
 • Er løsningsorienteret og pragmatisk, men har også den fornødne integritet
 • Er god til at samarbejde både internt og eksternt
 • Kan skrive og tale engelsk på et højt niveau

Stillingen indebærer kontakt med hele organisationen. Det er derfor vigtigt, at du er imødekommende og serviceminded, og at du kan formidle juridiske problemstillinger på en forståelig og overbevisende måde til alle slags faggrupper. Det er også vigtigt, at du kan tage ansvar for opgaverne, da du bliver den i organisationen, der ved mest om fagområdet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i henhold til Overenskomst for akademikere i staten. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, og vi har flekstid. Du kommer til at arbejde i det indre København, og vi håber, at du kan starte primo august 2021.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Hvis dette er noget for dig, så send en ansøgning via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job. Den skal være museet i hænde senest fredag den 28. maj 2021.

Hør gerne mere hos juridisk konsulent Maria Kapsali-Ibsen, tlf. 4120 6604/mki@natmus.dk eller hos personalechef Jane Felding, tlf. 4120 6602/jane.felding@natmus.dk

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her.

Publiceret:
13/05/2021