Jurist til Nationalmuseet (barselsvikariat)

Ansøgningsfrist: 21-06-2021

Har du lyst til at arbejde med ansættelsesret, offentlig ret, persondataret og en række andre juridiske opgaver på en af Danmarks store kulturinstitutioner? Nationalmuseet leder efter en barselsvikar for museets personalejurist.

Stillingen er placeret i museets Personaleenhed, som blandt andet er ansvarlig for personaleadministration, personalejura, aktindsigtssager, databeskyttelsesret og husjuristfunktionen, som yder rådgivning og sparring inden for stort set alle retsområder. Der vil endvidere blive ansat yderligere en jurist i kontoret, som særligt skal arbejde med indkøb, udbudsret, konkurrenceret og statsstøtteregler.

Arbejdsopgaver

 • Dine arbejdsopgaver vil hovedsagelig være at:
 • Behandle generelle personalesager, f. eks. fortolkninger af love og overenskomster og udarbejdelse af interne vejledninger
 • Behandle konkrete personalesager, f.eks. ansættelseskontrakter, disciplinærsager og sager om uansøgt afsked
 • Behandle sager inden for det offentligretlige område, herunder anmodninger om aktindsigt
 • Varetage museets hus-jurist funktion og i den forbindelse rådgive kolleger om bl.a. kontrakter, ophavsret, erstatningsret og aftaleret
 • Varetage koordinering, rådgivning og sagsbehandling vedrørende persondataret bl.a. i samarbejde med museets (eksterne) DPO
 • Varetage funktionen som sekretær for Nationalmuseets Hovedsamarbejdsudvalg
 • Deltage i personalepolitiske og organisationsudviklingsprojekter ad hoc

Kvalifikationer
Vi forestiller os, at du:

 • Har en uddannelse som cand.jur. eller tilsvarende
 • Har praktisk erfaring med juridisk sagsbehandling særligt inden for ansættelsesret, det offentligretlige område (bl.a. aktindsigt) samt persondataret
 • Har et højt fagligt niveau, og er god til at formidle din viden mundtligt og skriftligt
 • Har et juridisk overblik og helhedssyn, men også sans for detaljer
 • Er løsningsorienteret og pragmatisk, men har også den fornødne integritet
 • Er god til at samarbejde både internt og eksternt
 • Kan skrive og tale engelsk på et højt niveau

Stillingen indebærer kontakt med hele organisationen. Det er derfor vigtigt, at du er imødekommende og serviceminded, og at du kan formidle juridiske problemstillinger på en forståelig og overbevisende måde til alle slags faggrupper. Det er også vigtigt, at du kan tage ansvar for opgaverne, da du bliver den i organisationen, der ved mest om en del af retsområderne.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i henhold til Overenskomst for akademikere i staten. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, og vi har flekstid. Du kommer til at arbejde i det indre København, og vi håber, at du kan starte den 1. september 2021. Stillingen er tidsbegrænset til den 31. august 2022.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Hvis dette er noget for dig, så send en ansøgning via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job. Den skal være museet i hænde senest mandag den 21. juni 2021.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 25. og 28. juni 2021.

Hør gerne mere hos juridisk konsulent Maria Kapsali-Ibsen, tlf. 4120 6604/mki@natmus.dk eller hos personalechef Jane Felding, tlf. 4120 6602/jane.felding@natmus.dk

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Publiceret:
09/06/2021