Kirkekonsulent til Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 30-05-2022

Nationalmuseet søger en kirkekonsulent til museets lovbundne konsulentarbejde over for de kirkelige myndigheder. Stillingen, som hører under museets enhed Middelalder, Renæssance og Numismatik, er ledig til besættelse den 1. juli 2022 eller snarest herefter.

Arbejdsområde

Du bliver del af et team af kirkekonsulenter. Arbejdet vil primært omfatte rådgivning og konsulentbistand i spørgsmål vedrørende historisk inventar af træ, eksempelvis altertavler, prædikestole, krucifikser, epitafier og stolestader. Opgaven er lovbunden og er i Lov om Folkekirkens Kirkebygninger og Kirkegårde formuleret således:

”Ændring eller istandsættelse af inventar, der er over 100 år gammelt, må kun ske i henhold til et forslag, der er tilvejebragt gennem Nationalmuseet og godkendt af stiftsøvrigheden”.

Du skal således udarbejde de retningslinjer for en restaureringsopgave, som de kirkelige myndigheder lægger til grund for deres godkendelse af et givent projekt. Dine primære samarbejdspartnere ude i landet vil omfatte menighedsråd, arkitekter, konservatorer foruden repræsentanter for de kirkelige myndigheder. Der vil være regelmæssig rejseaktivitet, da kirkekonsulenterne er aktive i hele landet.

Kirkekonsulenterne, som foruden konservatorer består af arkæologer, historikere og kunsthistorikere, arbejder tæt sammen i et team, som er karakteriseret ved høj faglighed, gensidig støtte og en uformel omgangsform. Teamet har tilknyttet en sekretær og et antal studentermedhjælpere. Forskningschefen for Middelalder, Renæssance og Numismatik er chef for kirkekonsulentfunktionen.

Kvalifikationer

Du skal have uddannelse som cand. scient.cons. ­fra Det Konge­lige Akademi eller en dermed lige­stillet uddannelse.

Praktisk erfaring inden for konservering af kirkeinventarog udarbejdelse af restaureringsforslag og rapporter vil være en fordel, men vi sørger i alle tilfælde for supplerende oplæring. Du bør være fortrolig med alle discipliner inden for bevaring af kirkeinventar, herunder konservering, restaurering, dokumentation og udarbejdelse af tilstandsvurderinger, der kan danne grundlag for konserverings- og restaureringsforslag og danne grundlag for konserveringsværksteders overslags- og tilbudsgivning.

Du skal kunne formulere dig på dansk – mundtligt i dialogen med samarbejdspartnere og skriftligt til rapportskrivning. Du skal have en udadvendt natur og kunne snakke med alle typer mennesker. 

Opgaverne medfører rejseaktivitet i hele landet, så du skal holde af at være på farten. Du skal kunne bevare overblikket i en hverdag med mange opgaver, kunne tilrettelægge og løse opgaver selvstændigt og være fleksibel i opgaveudførelsen. Vi forventer, at du arbejder struktureret, har overblik og er god til at afslutte opgaver inden for (ofte korte) tidsfrister.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig. Løn- og ansættelsesforhold for konservatorer fastsættes i henhold til gældende overenskomst for akademikere i Staten.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelse.

Ansættelsen er forbundet med hyppige tjenesterejser, som ofte vil være af et par dages varighed. Du skal være i besiddelse af kørekort (B).

Ansøgning     

Nationalmuseet arbejder aktivt for at fremme ligestilling blandt vores medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest mandag den 30. maj 2022.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos forskningschef Michael Andersen, telefon 41 20 61 10 michael.andersen@natmus.dk eller chef for Bygning og Inventar Eva Bøje Nielsen, telefon 41 20 65 70 eva.boje.nielsen@natmus.dk


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

 Søg stillingen her

Publiceret:
15/05/2022