Kommercielt stærk leder søges som ny direktør for Østsjællands Museum

Ansøgningsfrist: 23-02-2023

ØSM er klar til at tage afsted på en ambitiøs udviklingsrejse, som kombinerer udvikling og formidling af viden på internationalt niveau med en kommerciel vækststrategi.

Kan du tegne og profilere ØSM udadtil på en synlig og tillidsvækkende måde? Har du en solid og bred track-record i forretningsudvikling? Finder du det spændende at lede en vidensinstitution med medarbejdere på et højt fagligt, internationalt niveau? Kan du styrke et allerede godt samarbejde på tværs af stærke fagligheder? Så alle kreative og faglige energier på ØSM frisættes bedst muligt til gavn for kerneforretningen, for udstillingerne, forskningen og for formidlingen.

ØSM besidder et meget højt, internationalt fagligt niveau både i forskning og formidling og består af en (lille) flok meget dygtige og engagerede medarbejdere. Fundamentet er i orden.

Vi tilbyder en udfordrende stilling på et internationalt anerkendt museum. En innovativ jobprofil som ikke ligner en traditionel museumsdirektør-stilling.
Her skal du kunne fylde rollen som den drivende kraft i forhold til seks centrale ambitioner:

  • At udvikle visioner for ØSMs fremtidige rolle og værdiskabelse for hele regionen
  • At eksekvere den kommercielle del af vores vækststrategi ved at egenindtjeningen øges væsentligt.
  • At indgå en række kommercielle partneraftaler med samarbejdspartnere på alle tænkelige niveauer.
  • At styrke et allerede gennemgribende kunde- og servicefokuseret mindset i hele organisationen.
  • At tage ansvar for at udvikle vores produkter og services ud mod alle gæster – inklusive målgrupper som vi i dag ikke i tilstrækkelig grad rammer  – ud fra deres ønsker og behov, og meget gerne samme med dem. Vi vil være en dagsordensættende del af oplevelsesøkonomien, hvor de besøgende medlemmerne kan mærke, at vi er nærværende, engagerende og inddragende.
  • At videreudvikle vores forskningsmæssige styrke og museale kernearbejde.

Vi leder efter en direktør, der med sikker hånd kombinerer nye kommercielle indsatser med økonomisk sikker drift. Som er en god leder, med en inddragende, empatisk og transparent lederidentitet. Som har blik for at understøtte og skabe resultater i samspillet mellem mennesker .

Vores nye direktør er fortrolig med at arbejde i tæt samarbejde med en bestyrelse, og forstår at trække meget direkte på og sparre med de mange centrale kompetencer i bestyrelsen.

Vores ansættelsesproces vil være grundig, involverende og meget direkte.

Du vil blive ansat i overensstemmelse med dine kvalifikationer.
Med tiltrædelse senest 1. august 2023 – og meget gerne før.

Frist for modtagelse af ansøgning er torsdag den 23. februar 2023. Samtaler i uge 10 & 11 i 2023.

Ansøgning sendes herfra.

Mærk din ansøgning ”Direktør”, og send den via linket

Ring endelig til bestyrelsesformand Lars Kirdan på 51387849 hvis der er noget, du gerne vil vide, inden du sender din ansøgning til os.

Publiceret:
02/02/2023