Kommunikations- og projektmedarbejder til ”Museernes Grønne Akademi”

Organisationen Danske Museer (ODM) søger en kommunikations- og projektmedarbejder i minimum 2 år til et profileret grønt omstillingsprojekt: Museernes Grønne Akademi. Målet med akademiet er at flytte museerne i Danmark i en grønnere retning. Fokus er på kortlægning, analyse, vidensindsamling og kursusforløb ud fra en række fokusområder, som er særligt relevante for museer. Projektet er forankret i ODM og har en lang række samarbejdspartnere i og uden for museumsbranchen – og i flere lande.

Projektmedarbejderen skal bistå akademiets projektleder med kommunikation, koordinering, research, produktion og administration.

Dine primære opgaver

  • Varetage en bred vifte af kommunikationsopgaver i samarbejde med projektleder – fra nyhedsbreve og referater til SoMe og web
  • Have ansvar for produktion af akademiets materialer, herunder guides og undervisningsmaterialer
  • Assistere projektleder med planlægning og udvikling af kursusforløb samt koordinering og styring af akademiets opgaver
  • Bistå projektleder med lettere analyse- og researchopgaver, primært indenfor områder relateret til grønne regnskaber, Co2 beregninger og lignende
  • Praktisk hjælp i forbindelse med arrangementer og møder
  • Hjælp til rejseplanlægning, kalenderstyring og andre administrative opgaver

Om dig

Det er vigtigt, at du har en stor interesse for bæredygtighed og grøn omstilling. Lige så vigtigt er det, at du har en sikker pen, kan læse korrektur og nyder at gøre en tekst tilgængelig og tydelig. Det er en fordel, hvis du har et godt visuelt øje og evnen til at finde lige den rette illustration til SoMe opslag, power point mm. Det indhold, du skal stå for, vil primært være på dansk og i mindre omfang på engelsk.

Vi forestiller os, at du er en nysgerrig, struktureret kommunikationsperson med minimum 1-2 års erfaring. Erfaring med grøn omstilling og grønne regnskaber er ikke et krav, men bestemt en fordel. Det samme gælder kendskab til kultur- og/eller museumsbranchen.

Vi lægger vægt på, at du er fleksibel, grundig og stabil og har en struktureret, gerne analytisk, tilgang til dit arbejde. Du kan bevare roen og det store overblik i en omskiftelig hverdag med mange forskelligartede opgaver og en stor kontaktflade i forhold til akademiets mange interessenter.

Du vil blive en del af et mindre sekretariat, hvor vi hjælper hinanden og får hverdagen til at hænge sammen. De fleste dage vil du være på vores kontor i indre by, men der vil også være nogen rejseaktivitet, primært i Danmark.

Mere om projektet

Mange museer har igangsat arbejdet med grøn omstilling, men har efterspurgt viden, koordinering og efteruddannelse. Samtidig har museerne naturligvis som samfundsinstitution et ansvar for at bidrage positivt til samfundets kamp for et bedre klima. Det er baggrunden for, at ODM har sat sig i spidsen for Museernes Grønne Akademi. Målet med akademiet er at flytte museerne i en mere grøn retning, så de både kan leve op til deres formål om at bevare, forske i og formidle kulturarven og samtidig bidrage til en bæredygtig fremtid. Akademideltagere skal derfor forpligte sig på et charter, som sikrer, at museet arbejder strategisk og praktisk med grøn omstilling og omsætter de gode intentioner til konkrete handleplaner.

Akademiet skal via kortlægning, analyse, vidensindsamling, værktøjer og kursusforløb kickstarte, kvalificere og koordinere den grønne omstilling på museerne i Danmark. Museernes Grønne Akademi starter i efteråret 2022 og har tre fokusområder, som er særligt relevante for museer: bygninger, bevaring og udstillinger. Dette suppleres af det tværgående område drift/ledelse.  Projektet er forankret i ODM og har en lang række samarbejdspartnere med særlig ekspertise inden for fokusområderne, både i og uden for museumsbranchen. Desuden trækker projektet på eksperter og best practice i ind- og udland. Projektet finansieres af en bevilling fra Augustinusfonden.

Om ODM

Vi er interesseorganisation for 170 af landets museer, besøgssteder m.m. ODM er talerør i forhold til en række museumspolitiske spørgsmål om museernes rammevilkår og sætter spørgsmål om indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling af vores fælles kulturarv på dagsordenen.  ODM har ansvar for kurser og efteruddannelse af danske museumsansatte. Organisationen har kontor i Vartov, centralt i Farvergade i København.

Yderligere

Vi tilbyder et job i hyggelige omgivelser. Stillingen er tænkt til 37 timer, men vi er åbne for dialog. Fleksible arbejdsforhold og løn efter kvalifikationer. Hjemmearbejdsplads og telefonordning.  Kontakt projektleder Birgitte Kehler Holst på 40550430 for nærmere information. Ansøgning, mærket: ”Museernes Grønne Akademi” sendes elektronisk til info@dkmuseer.dk, senest d. 5. december. Samtaler forventes i uge 50-51. Tiltrædelse 1. januar 2023 eller snarest derefter.

Publiceret:
14/11/2022