Konservator med speciale i kalk- og vægmaleri, Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 22-08-2022

Nationalmuseet står i de kommende år foran nye og spændende opgaver. Ud over opbygning af nye udstillinger og fornyelse af de faste, er vi i fuld gang med indflytning i det nybygget fællesmagasin, som vi deler med Det Kongelige Bibliotek. Derudover vil der i de kommende år være fokus på klargøring af genstande til udstillinger og opdatering af de faste udstillinger samt fortsat arbejde med indtægtsdækkede opgaver inden for en række fagområder.

Arbejdsområder

Hovedarbejdsområdet vil være inden for konservering/restaurering af kalk- og vægmalerier i de danske kirker samt vægmalerier inde og ude, hvor du skal bidrage til Konservering og Restaurerings indtægtsdækkede virksomhed i form af konservering og rådgivning for eksterne kunder. En del af arbejdet vil også være at deltage i de såkaldte forundersøgelser af kalkmalerier, ledet af museets forsker på kalkmaleriområdet. Desuden kan der forekomme konservering af sten, gips og keramik. Dertil kan komme opgaver med montering, udstillings- og samlingsarbejde relateret til Nationalmuseet egne udstillinger.

Arbejdet omfatter tillige projektstyring, herunder administrative sagsgange, samt rådgivning og konsulentbistand, både nationalt og internationalt i forbindelse med konservering/restaurering af kalk- og vægmaleri.

Formidling af faget til offentligheden kan indgå, hvor det er relevant.

Har du lyst til at være med i museets spændende udvikling og blive en del af et kompetent hold, der sammen løser ofte komplekse opgaver i et givende og tværfagligt miljø, så er det dig, vi søger som ny konservator i enheden Konservering og Restaurering, der er ligger i Brede nord for København.

Kvalifikationer

Du skal have en kandidatuddannelse fra Det Kongelige Akademi – Institut for Konservering, cand.scient.cons., eller en dermed lige­stillet uddannelse.

Det vil være en fordel, hvis du har praktisk erfaring inden for de beskrevne arbejdsområder.

Du skal holde af at være på farten, da opgaverne kræver større rejseaktivitet til kirker mv. i hele landet. Du skal kunne lide at være blæksprutte med mange bolde i luften, kunne tilrettelægge og løse opgaver selvstændigt og være fleksibel i opgaveudførelse. Du skal være struktureret, have overblik og være god til at afslutte opgaver indenfor (ofte korte) tidsfrister.

Du skal være indstillet på at indgå i konserveringsprojekter, hvor der stilles krav til gode samarbejdsevner i et arbejdsteam. Du skal være indstillet på at styre og koordinere konserveringsprojekter, og eventuelt tage en projektlederuddannelse. Du skal have kendskab til alle discipliner inden for bevaring af kalk- og vægmaleri, herunder konservering, restaurering, dokumentation og tilstandsvurderinger, der til sammen danner grundlag for konserverings- og restaureringsforslag med overslags- og tilbudsgivning. Det vil endvidere være en fordel at have viden om materialebrug og arbejdsprocesser med traditionel kalkning samt kendskab til murerfaget. Kendskab til konservering af sten, gips og keramik vil være en fordel.

u skal gerne være udadvendt af natur og kunne tale med mange forskellige typer af mennesker. 

Du skal kunne formulere dig på dansk – mundtligt i dialogen med samarbejdspartnere og skriftligt i forbindelse med rapportskrivning. Hvis dansk ikke er dit hovedsprog, forventes det, at du kan gøre dig forstålig på dansk i skrift og tale inden for tre år.

Herudover vil der blive lagt vægt på, at du

  • er praktisk anlagt
  • bidrager til områdets faglige udvikling, herunder konstruktivt i faglige diskussioner vedrørende opgavernes løsning
  • kan udarbejde tilbud og overslag, samt byde ind på licitationsmateriale til eksterne kunder
  • kender relevante analysemetoder inden for fagområdet og kan rådgive omkring disse
  • har kendskab til relevant informations- og dokumentationsteknologi

Du skal have kørekort til kategori B.

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig. Løn- og ansættelsesforhold for konservatorer fastsættes i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2022 eller hurtigst derefter.

Du må være indstillet på at arbejdsstedet kan variere i kortere eller længere perioder. Der vil forekomme tjenesterejser og udstationeringer af kortere eller længere varighed i forhold til opgaverne, da Nationalmuseet har udstillingssteder og magasiner fordelt over det meste af Danmark ligesom indtægtsdækkede opgaver, der ikke hjemtages til værkstederne, udføres over hele landet og i enkelte tilfælde i udlandet.

Nationalmuseet skal have lejlighed til at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for at fremme ligestilling blandt vores medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest mandag den 22. august 2022.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos chef for Konservering og Restaurering Eva Bøje Nielsen, på telefon 41 20 65 70 (i uge 30-33).

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
08/07/2022