Konservator med speciale i kalk- og vægmaleri til enheden bygning og inventar

Ansøgningsfrist: 22-03-2022

Nationalmuseet står i de kommende år foran nye og spændende opgaver. Ud over opbygning af nye udstillinger og fornyelse af de faste, flytter vi snart ind i et nybygget fællesmagasin, som vi deler med Det Kongelige Bibliotek.

Derudover vil der i de kommende år være fokus på klargøring af genstande til udstillinger og opdatering af de faste udstillinger samt fortsat arbejde med indtægtsdækkede opgaver inden for alle enhedens fagområder.

Arbejdsområder

Hovedarbejdsområdet vil være inden for konservering/restaurering af kalk- og vægmalerier i de danske kirker. Du vil især skulle indgå i arbejdet med de såkaldte forundersøgelser af kalkmalerier, ledet af museets forsker på kalkmaleriområdet. Derudover skal du bidrage til Bygning og Inventars indtægtsdækkede virksomhed i form af konservering og rådgivning for eksterne kunder, og endelig vil der være opgaver med montering, udstillings- og samlingsarbejde relateret til Nationalmuseet egne udstillinger.

Arbejdet omfatter tillige projektstyring, herunder administrative sagsgange, samt rådgivning og konsulentbistand, både nationalt og internationalt i forbindelse med konservering/restaurering af kalk- og vægmaleri.

Formidling af faget til offentligheden kan indgå, hvor det er relevant.

Har du lyst til at være med i museets spændende udvikling og blive en del af et kompetent hold, der sammen løser ofte komplekse opgaver i et givende og tværfagligt miljø, så er det dig, vi søger som ny konservator i enheden Bygning og Inventar, der er ligger i Brede nord for København.

Kvalifikationer

Du skal have en uddannelse som konservator (cand.scient.cons.) – fra Det Kongelige Akademi – Konservering, eller en dermed ligestillet uddannelse.

Det vil være en fordel, hvis du har praktisk erfaring inden for de beskrevne arbejdsområder.

Du skal holde af at være på farten, da opgaverne kræver større rejseaktivitet rundt om til kirker mv. i hele landet. Du skal kunne lide at være blæksprutte med mange bolde i luften, kunne tilrettelægge og løse opgaver selvstændigt og være fleksibel i opgaveudførelse. Du skal være struktureret, have overblik og være god til at afslutte opgaver indenfor (ofte korte) tidsfrister.

Du skal være indstillet på at indgå i konserveringsprojekter, hvor der stilles krav til gode samarbejdsevner i et arbejdsteam. Du skal have kendskab til alle discipliner inden for bevaring af kalk- og vægmaleri, herunder konservering, restaurering, dokumentation og tilstandsvurderinger, der til sammen danner grundlag for konserverings- og restaureringsforslag med overslags- og tilbudsgivning. Det vil endvidere være en fordel at have viden om materialebrug og arbejdsprocesser med traditionel kalkning, ligesom kendskab til murerfaget er en fordel.

Du skal gerne være udadvendt af natur og kunne tale med mange forskellige typer af mennesker.

Du skal kunne formulere dig på dansk – mundtligt i dialogen med samarbejdspartnere og skriftligt i forbindelse med rapportskrivning. Hvis dansk ikke er dit hovedsprog, forventes det, at du kan gøre dig forstålig på dansk i skrift og tale inden for to år.

Herudover vil der blive lagt vægt på, at du:

 • udviser fleksibilitet og selvstændighed i arbejdet
 • er praktisk anlagt
 • kan indgå i vekslende arbejdssammenhænge
 • bidrager til områdets faglige udvikling, herunder konstruktivt i faglige diskussioner vedrørende opgavernes løsning
 • kan udarbejde tilbud og overslag, samt byde ind på licitationsmateriale til eksterne kunder
 • kender relevante analysemetoder inden for fagområdet og kan rådgive omkring disse
 • kan varetage ledelsen/koordineringen af større projekter og/eller fagområder evt. via en projektlederuddannelse
 • har erfaring med konservering af andre materialeområder
 • er god til kundehåndtering
 • har kendskab til relevant informations- og dokumentationsteknologi
 • er god til at formidle faget til offentligheden.

Du skal have kørekort til kategori B.

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig. Løn- og ansættelsesforhold for konservatorer fastsættes i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Du må være indstillet på at arbejdsstedet kan variere i kortere eller længere perioder. Der vil forekomme tjenesterejser og udstationeringer af kortere eller længere varighed i forhold til opgaverne, da Nationalmuseet har udstillingssteder og magasiner fordelt over det meste af Danmark ligesom indtægtsdækkede opgaver, der ikke hjemtages til værkstederne, udføres over hele landet og i enkelte tilfælde i udlandet.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for at fremme ligestilling blandt vores medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest tirsdag den 22. marts 2022

Yderligere oplysninger kan indhentes hos chef for Bygning og Inventar, Eva Bøje Nielsen, på telefon 4120 6570.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
24/02/2022