Kontorelev inden for offentlig administration, Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 27-06-2022

Drømmer du om at tage kontoruddannelsen hos én af Danmarks største kulturinstitutioner? Så er du måske Nationalmuseets nye kontorelev med speciale i offentlig administration, med start den 1. september 2022.

Arbejdsområde

Nationalmuseet er en statslig institution under Kulturministeriet, og hos os får du en alsidig uddannelse, som klæder dig godt på til din videre karriere i det offentlige. I løbet af din praktik kommer du rundt i 3-4 forskellige afdelinger, hvor du får grundig oplæring, så du har de bedste forudsætninger for at varetage de opgaver du bliver stillet overfor, både i løbet af din praktik, men også i din videre karriere. Samtidig sørger vi for, at du får så bred en uddannelsesprofil som muligt. De primære afdelinger du bliver tilknyttet, er Økonomi og Personale, men du kommer også til at stifte bekendtskab med opgaver i et sekretariat i en af de museumsfaglige afdelinger.

Du vil i løbet af praktikperioden blive uddannet inden for følgende områder:

  • Regnskab og budget
  • Løn- og personaleadministration
  • Journalisering
  • Sekretæropgaver

Du vil få oplæring/kurser i de IT-systemer, som du skal anvende under din uddannelse hos os. Vi benytter os pt. af Navision Stat, IndFak, RejsUd, LDV, HR-løn, Statens HR, mTime, Campus og Public 360, som også bruges i mange andre statsinstitutioner. 

Uddannelsen tager 2 år, og veksler mellem praktik og skole. Hovedforløbet på skolen gennemføres på Niels Brock, og består af 6-8 skoleforløb af 1-4 ugers varighed. Hovedforløbet afsluttes med en fagprøve. Undervejs i uddannelsen er der også mulighed for at komme på studietur til Bruxelles.

Kvalifikationer

Din ansættelse er betinget af, at du har gennemført EUX 1. del eller HHX. Har du en anden gymnasial uddannelse (STX, HTX eller HF), skal denne suppleres med et 5- eller 10-ugers EUS forløb.

Herudover forventer vi, at du:

  • er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt
  • har godt kendskab til IT (Microsoft Officepakken)
  • har gode samarbejdsevner
  • er positiv, engageret og ansvarsbevidst.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer og organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/stat.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Vi har flekstid.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning vedlagt eksamenskarakter sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk og skal være museet i hænde senest mandag den 27. juni 2022. Er du over 25 år, og har fået udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV), bedes du vedhæfte denne i din ansøgning.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 27.

Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte regnskabsleder Anita Nielsen på tlf. 41 20 66 20 eller personalechef Jane Felding på tlf. 41 20 66 02.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
20/06/2022