Kulturhistorisk konservator til Bevaringscenter Sønderjylland

Ansøgningsfrist: 15-02-2024

Museum Sønderjylland søger en kulturhistorisk konservator til en midlertidig stilling på 37 timer pr. uge i et år, med tiltrædelse 1 april 2024 eller snarest derefter. 

Museum Sønderjyllands konserveringsværksteder er beliggende i det nye Bevaringscenter Sønderjylland i Rødekro udenfor Aabenraa, hvor der p.t. arbejder tre konservatorer inden for arkæologi, naturhistorie og kulturhistorie.  

Konservatorerne er en del af Samlingsenheden, der i fællesskab tager sig af museets store samlinger i forhold til bevaring, konservering, udstillinger, IPM, klimamonitorering og præparering af fossiler fra Gram Lergrav samt de løbende arkæologiske udgravninger.

Jobbet

Vi søger en konservator, der i ansættelsesperioden skal tage sig af de konserveringsopgaver, som har vist sig nødvendige ved en samlingsgennemgang i forbindelse med flytningen til det nye Bevaringscenter.  

Det drejer sig om kulturhistoriske genstande af alle slags, men der vil være fokus på papir- og tekstilgenstande.  Opgaverne spænder vidt fra genstande fra søfart (eksotika) til madpakker og genstande, der relaterer til Museets store samlinger fra 1. og 2. verdenskrig, samt udvalgte bibler. Arbejdet vil bestå i at gennemgå og konservere disse efter en prioriteret liste. Det er blandt andet stabilisering af faner, arbejde med en bibelsamling og afrensning af skimmel på diverse materialer.

Alt efter den ansattes kompetencer er der mulighed for i et samarbejde at tilpasse opgavelisten ved projektets start.

Stillingen kræver udstrakt samarbejde med de andre konservatorer og samlingsenhedens medarbejdere, og kræver en vis selvstændighed og systematik. Arbejdet vil primært foregå på Bevaringscentret.

Vi er en ret nystartet enhed, der vægter tværfagligt, løsningsorienteret arbejde samt at skabe et godt arbejdsmiljø og et godt samarbejde med de andre enheder og afdelinger i Museum Sønderjylland. 

Dine kvalifikationer

Vi søger en medarbejder, der kan være uddannet cand.scient.cons fra Konservatorskolen eller en lignende anerkendt uddannelse på kandidatniveau, og som har flere års praktisk erfaring med at konservere forskellige materiale grupper, dog gerne især tekstil samt papir og relaterede materialer.

Vi lægger desuden vægt på

  • at du er klar til at arbejde selvstændigt og i tværfaglige samarbejder
  • at du har erfaring med skimmelhåndtering og -afrensning
  • at du har erfaring med mange forskellige kulturhistoriske materiale grupper
  • at du har føling med planlægning og koordinering samt systematik
  • at du har lyst og evne til at indgå i faglige samarbejder på tværs af afdelingen og indenfor museet som helhed, hvilket vil blive vægtet højt
  • at du kan begå dig i en arbejdsmæssig sammenhæng på engelsk og/eller tysk både på skrift og i tale.

 Det er ønskværdigt, at du har kørekort til bil. 

Du tilbydes

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og faglige udviklingsmuligheder og deltagelse i personaleudflugter, fester og møder på lige fod med fastansat personale.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt eller efter aftale.  Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med KL. Tiltrædelse 1. april 2024 eller snarest derefter.

Ansættelsen er betinget af en acceptabel straffeattest.

Interesseret?

Så send en ansøgning via linket herunder senest d. 15. februar 2024. Alle henvendelser behandles fortroligt.  Henvendelser og spørgsmål kan ske til Lilian Matthes, tlf. 5134 3230 eller lima@msj.dk.

Samtaler forventes afholdt i uge 8.

Søg stillingen

Publiceret:
29/01/2024