Kunstfaglig chef til Ny Carlsbergfondet

Ansøgsningsfrist: 28-02-2022

Til et drømmejob for dig som brænder for billedkunst, søger Ny Carlsbergfondet nu en kunstfaglig chef, som vil blive placeret centralt i fondets sekretariat. Du får det administrative og koordinerende ledelsesansvar for implementering og drift af fondets kunstfaglige aktiviteter, som iværksættes i henhold til fondsbestyrelsens beslutninger i løbende dialog med sekretariatet.

Ny Carlsbergfondet støtter bl.a. dansk kunsthistorisk forskning, danske kunstmuseers erhvervelser mv. og kunstprojekter i det offentlige rum – herunder både stedspecifikke værker, som vi kommissionerer, og flytbare kunstværker, som vi indkøber. Vi har brug for, at du har bred kunstfaglig kompetence, men vi ser samtidig meget gerne, at du har specialindsigt i et eller flere af fondets virkefelter – herunder forståelse for de processer der knytter sig til tilskudsadministration og produktion af kunst i det offentlige rum, galleriverdenen mv. Der er mange spændende udviklingsperspektiver i vores aktiviteter, men det er vigtigt, at du trives med det administrative arbejde i et sekretariat.

Ledelsesmæssigt får du personaleansvar for fondets kunstfaglige medarbejdere, som er beskæftiget indenfor de nævnte fagområder samt med fondets egen historie, arkiver og forskning. Vi lægger stor vægt på, at du har gode ledelseskompetencer samt på din glæde ved tværfagligt holdsamarbejde.

Opgaverne vil bl.a. bestå i:

 • Ansvar for administration af fondets kunstsamlinger, herunder registrant, samlingsrevision, nyerhvervelser mv.
 • Koordinering af fondets udsmykningsprojekter, herunder assistance til fondets bestyrelsesmedlemmer, koordinering af møder, skitsepræsentationer og indvielser samt varetagelse af den løbende dialog og sparring med såvel kunstnere som modtagerinstitutioner.
 • Assistere fondets bestyrelse i forbindelse med kuratering og ophængning af kunst hos bevillingsmodtagere.
 • Koordinering af kontraktudarbejdelse, budgetter, tidsplaner, vedligeholdelsesplaner mv.
 • Bidrage indholdsmæssigt til fondets kommunikations- og formidlingsaktiviteter som f.eks. VidenskabILidenskab mv.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet kunsthistoriker eller har anden relevant, videregående uddannelse.
 • Har ledelseserfaring og motiveres af engageret ledelse.
 • Har faglig indsigt i samlingsvaretagelse.
 • Meget gerne har erfaring med kunst i det offentlige rum.
 • Har et indgående kendskab til den danske kunstscene samt til kunst- og kulturbranchens vilkår.
 • Har gode samarbejdsevner, hvor du tager ansvaret på dig og sikrer udførelse af opgaver ved delegation og stærk faglig sparring med medarbejderne.
 • Har særdeles gode skriftlige og mundtlige sprogkundskaber på dansk og engelsk samt evt. fransk.

Din personlighed
Som person har du en høj integritet, og dine handlinger og din adfærd udviser ordentlighed og skaber tillid, også i sammenhænge hvor mange forskellige interessenter stiller forskellige krav og har hver deres forventninger. Du arbejder struktureret og detaljefokuseret og sætter en ære i at levere høj kvalitet. Du evner det gode samarbejde og den gode dialog og er god til at koordinere dine opgaver med dine nærmeste kollegaer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn i henhold til kvalifikationer.

Arbejdsstedet er Ny Carlsbergfondet, Brolæggerstræde 5, 1211 København K.

Ansøgning mv.
Ansøgningsfrist: 28. februar 2022

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 11 og uge 12. Forventet tiltrædelse d. 1. maj 2022.

Send ansøgning, CV samt dokumentation for uddannelse til: job@ncf.dk (skriv ”Kunstfaglig chef” i emnefeltet).

Har du uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fondets forkvinde, Christine Buhl Andersen, på tlf.: 20 35 39 30 eller cba@ncf.dk eller sekretariatschef, Anne Kirkegaard, på tlf.: 25 56 91 42 eller aki@ncf.dk.

For PDF, klik her.

Læs mere her.

Publiceret:
21/01/2022