Laborant til Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 15-01-2024

Laborant til laboratoriet i enheden Miljøarkæologi og Materialeforskning.

Nationalmuseet søger en laborant, som er god til at skaffe sig overblik, har fokus på kvalitet, er fleksibel og kan arbejde både selvstændigt og i team. Vi er en forskningsenhed, der arbejder med at belyse kulturhistoriske problemstillinger ved hjælp af naturvidenskabelige metoder. Enheden beskæftiger ca. 30 medarbejdere, hvoraf de fleste er forskere, der har en forskelligartet baggrund i bl.a. kemi, geologi, geografi, biologi, arkæologi og konservering. Ud over forskningsprojekter arbejder vi også med indtægtsdækket virksomhed, hvor vi udfører forskellige analyser for eksterne kunder og samarbejdspartnere.

Arbejdsopgaver

Vores nye laborant vil bl.a. skulle:

 • Udføre saltanalyser af murværk ved hjælp af Ion Chromatografi (IC), hvorfor erfaring med IC (eller HPLC) vil være en fordel. På laboratoriet udfører vi også en række andre analyser ved hjælp af GC-MS, FT-IR og respirometri, hvorfor erfaring med, eller lyst til, at arbejde med et eller flere af disse instrumenter vil være en fordel
 • Prøvetage diverse emner, såsom museumsgenstande, prøver fra arkæologiske udgravninger og sedimenter fra naturlige aflejringer, som f.eks. søer og moser
 • Udføre glødetab, præparation af diverse prøver, kalibrere analyseudstyr, fremstille standarder og fortyndinger mv.
 • Passe vores kemikalielager ved at ajourføre kartotek/database med lagernumre og produkt datablade, sørge for mærkning, gennemføre årlig sikkerhedsgennemgang samt håndtere kemikalieaffald. Herudover vil det også indgå som en del af arbejdet at varetage det overordnede tilsyn med kemikaliehåndtering på andre af Nationalmuseets enheder, hvor der anvendes kemikalier
 • Stå for laboratoriets sikkerhed og arbejdsmiljø, hvilket bl.a. omfatter udarbejdelse af kemiske risikovurderinger ved hjælp af Dansk kemidatabase. Herudover informere nyansatte laboratoriebrugere og gæster om sikkerhed på laboratoriet samt anskaffelse af sikkerhedsudstyr

Kvalifikationer

Ved besættelse af stillingen, vil vi lægge vægt på, at du:

 • Er uddannet laborant eller lignende
 • Har erfaring med nogle af de ovennævnte arbejdsopgaver
 • Arbejder omhyggeligt og struktureret
 • Er god til at håndtere IT-systemer, instrumenter og Excel
 • Er initiativrig og parat til at sætte dig ind i nye arbejdsopgaver
 • Har gode samarbejdsevner og lyst til faglig og kollegial kontakt med laboratoriets mange brugere
 • Er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt og har gode engelskkundskaber

Udover ovennævnte kvalifikationer vil det være en fordel, at du har kendskab til Dansk kemidatabase.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Arbejdsstedet er Nationalmuseet i Brede nord for København.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende OAO-S-fællesoverenskomst samt Organisationsaftale mellem Skatteministeriet og HK.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest mandag den 15. januar 2024. 

Yderligere oplysninger om den ledige stilling kan indhentes hos seniorforsker Martin N. Mortensen (tlf. +45 41206486, e-mail martin.mortensen@natmus.dk) eller forskningschef Peter Rasmussen (tlf. +45 41 20 65 45, e-mail peter.rasmussen@natmus.dk).

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
27/12/2023