Leder af applikationsteam, Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 20-02-2023

Nationalmuseet er Danmarks største kulturhistoriske museum med dertilhørende systemportefølje, som spænder fra klimastyring til genstandsregistrering og udstilling af data. Disse systemer omfatter eksterne systemer, internt udviklede systemer, nye systemer, samt systemer der er så gamle, at de hører mere hjemme i museets udstilling end i hænderne på brugere.

 Vores applikationsteam består af softwareudviklere, der udvikler fagapplikationer til museets enheder og medarbejdere – samt user experience designere, der undersøger behov, formulerer krav og designer brugeroplevelsen. I forbindelse med en større omlægning af vores it-systemer og forestående valg af de rigtige teknologier og platforme, ønsker vi at styrke teamet.

Vi søger derfor en leder til vores applikationsteam.

Arbejdsområde

Din primære funktion bliver daglig ledelse af teamets fire medarbejdere samt et antal tilknyttede konsulenter og studentermedhjælpere, samt at sætte retning for, hvordan teamet løser sine opgaver bedst muligt. Men du forventes også at indgå i teamet med dine faglige kompetencer som enten udvikler eller designer, og løse opgaver i det omfang, som ledelsesarbejdet tillader det.

 De ledelsesmæssige opgaver omfatter blandt andet at planlægge og koordinere teamets arbejdsopgaver, tilrettelægge arbejdsprocesserne og indføre best practice, samt kvalitetssikring af de udviklede løsninger.

Du arbejder inden for teamets store, centrale projekter og moderne systemer, men også inden for ad-hoc problemstillinger og mindre projekter, der vedrører ældre systemer.

 En af dine første opgaver bliver at ansætte to til tre nye medarbejdere i løbet af 2023.

Du refererer til museets it-chef.

Kvalifikationer

Du har en kandidatgrad inden for softwareudvikling eller user experience design – eller du har tilsvarende kvalifikationer fra nærliggende fagområder. Du har flere års konkret erfaring med professionelle softwareudviklingsprojekter og har viden om at udvikle og idriftsætte web-baserede applikationer – gerne i den lidt tungere ende. Du forventes at have erfaring med Scrum og/eller Kanban. Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til det museumsfaglige område.

 Du får ansvaret for et team af dedikerede medarbejdere og det forventes, at du leder med eksempel. Du er i stand til at kommunikere forståeligt og præcist mellem kolleger af vidt forskellige faglige baggrunde og udfordre dem i deres nuværende arbejdsgange.

 Det forventes, at du kan indgå aktivt i sparring omkring såvel lavpraktisk problemløsning som mere teoretiske højniveau-beslutninger omkring design og udvikling af de interne systemer.

 Du er ikke bange for at trække i arbejdstøjet og selv kaste dig ud i at løse problemerne, hvor behovet er.

 Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der er meget frie rammer. Ud over de eksisterende systemer, er du selv med til at undersøge og vælge kommende teknologier, strategier og designs i samarbejde med dit team – og der er fokus på at gøre tingene rigtigt, frem for hurtigt.

 Vi er et forholdsvis nyt team, der har stort fokus på at oparbejde en mere moderne og attraktiv arbejdskultur, med fokus på læring, teamwork og godt fællesskab.

Ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til relevant overenskomst i staten.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for fremme af ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Hvis dette er noget for dig, så send en ansøgning via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job. Den skal være museet i hænde senest mandag den 20. februar 2023.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos it-chef Bjarke Schaar på telefon 41 20 66 60 eller e-mail: bjarke.schaar@natmus.dk.


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
08/02/2023