Leder til Nationalmuseets IT enhed med ekspertise inden for kommerciel IT

Ansøgningsfrist: 09-02-2022

Nationalmuseet søger en leder, som skal indgå i museets IT enhed med reference til IT chefen. Enheden har til opgave at understøtte koncernens samlede IT behov; museale systemer, kommercielle systemer og administrative systemer. Den opslåede stilling vil have sit hovedfokus i forhold til det kommercielle IT område og vil som sådan arbejde over mod museets besøgssteder som primært er organiseret under afdelingen Museer & Slotte.

Som leder med fokus på det kommercielle IT område vil du være ansvarlig for hele vores IT-mæssige understøttelse af Nationalmuseets kommercielle aktiviteter. Funktionen er altafgørende for, at vi leverer en god oplevelse til vores gæster – lige fra billetsalget i indgangen, til salget på vores webshop, til rapporter omkring besøgstal og salgsstatikker mm. Det er et fokusområde for museet, hvor der planlægges udvikling af nye løsninger parallelt med driften af de eksisterende.

Arbejdsopgaver
Dine ansvarsområder vil blandt andet være:

 • Sikre udviklingen af vores digitale infrastruktur i samarbejde med relevante interne og eksterne parter
 • Oplæg til projekter, processer og integrationer til nye udviklingsprojekter, der har snitflade med de eksisterende kommercielle systemer
 • Implementering af nye løsninger i samarbejde med interne og eksterne leverandører
 • Ansvarlig for udvikling af Nationalmuseets kommercielle forretning, herunder analyser, business cases og forretningsnær udvikling af de kommercielle IT-systemer
 • Sikre drift og vedligehold af vores Navision system samt webshop platform Magento
 • Sikre drift og vedligehold af vores interne kommunikationsplatforme
 • Ansvarlig for andre mindre fagsystemer, såsom tællesystem, bookingsystem mv.
 • Være bindeled mellem organisationens brugere, leverandører, IT og Økonomi og ledelsen på museet, for alt der vedrører understøttelse af den kommercielle infrastruktur
 • Personaleledelse og sparring for 2-4 akademiske medarbejdere

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse som cand.merc., cand.it eller lign. Herudover vil vi lægge vægt på, at du:

 • Har en stærk teknisk forståelse og erfaring med udvikling af digitale løsninger og migreringsprojekter
 • Har sans for forretning og er løsningsorienteret – kan underbygge dine argumenter og idéer med analyser og skriftlighed
 • Har erfaring med drift og udvikling af kommercielle platforme, optimalt platforme som understøtter kunderejsen i oplevelsesindustrien
 • Er administrativ stærk og har en god forståelse for – eller kan hurtigt opnå viden om – økonomisk rammesætning i en statslig organisation
 • Er god til at interagere med mange forskellige personer og faggrupper, og gøre noget teknisk svært let forståeligt for alle
 • Kan lide at have travlt, at have mange kontaktflader, der skal plejes og er ikke bange for at have mange bolde i luften samtidig
 • Erfaring med personaleledelse samt projektledelse af komplekse IT projekter
 • Erfaring med Navision er et plus

Vi tilbyder en dynamisk og spændende arbejdsplads i et livligt hus, hvor du er med til at udvikle en af Danmarks mest spændende kulturinstitutioner.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdsstedet er Nationalmuseet i København. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Ansættelsen sker som chefkonsulent med personaleledelse.

Stillingen kan være forbundet med mindre rejseaktivitet, da alle vores besøgssteder i Danmark skal understøttes.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning
Nationalmuseets arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museets i hænde senest onsdag den 9. februar 2022.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos IT-chef Bjarke Schaar på telefon +45 41206660 eller mail: Bjarke.Schaar@natmus.dk eller vicedirektør for museer & slotte Henriette Povlsen på telefon +45 41206738 eller mail: henriette.dudek.povlsen@natmus.dk

 

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
28/01/2022