M/S Museet for Søfart søger en ny direktør

Ansøgningsfrist: 03-10-2022 kl. 12.00

Du skal stå i spidsen for den positive udvikling, museet er inde i, og lede et hold fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, der sammen med dig arbejder for at gøre museet endnu mere relevant. Også for dem, der ikke er interesserede i søfart – endnu.

M/S Museet for Søfarts opgave er – gennem indsamling, forskning og formidling – at vise, at søfart udvider horisonter. Både geografiske, økonomiske, kulturelle og mentale. Vi vil gerne overraske vores gæster – og give dem noget, de ikke forventer. Samtidig bestræber vi os på at skabe høj kvalitet i alle led.

Museet står midt i en spændende udvikling, hvor vi over de næste 3 år skal forny de faste udstillinger og sideløbende udforske og formidle nye perspektiver på søfart gennem særudstillinger, arrangementer, undervisning og forskningsprojekter. Samtidig skal vi vedligeholde og formidle vores fantastiske bygning, så den er et aktiv for alle de arkitekturinteresserede, der hvert år besøger museet. Målet er at gøre M/S endnu mere attraktivt og øge antallet af gæster i museet, som på nuværende tidspunkt har ca. 100.000 besøgende årligt. Som direktør forventes du at bidrage aktivt til det gode samarbejde med de øvrige kulturinstitutioner og foreninger på Kulturhavn Kronborg, herunder til udviklingen af et stærkt maritimt miljø omkring museet. Du forventes også at kunne positionere museet meningsfuldt i en bredere samfundsmæssig kontekst, det vil sige medvirke til at fastholde vores relevans i forhold til de sociale, politiske og økonomiske tendenser, der præger det danske samfund.

M/S er et statsanerkendt museum, der modtager tilskud fra Kulturministeriet og Helsingør Kommune. Men for at realisere de mange forsknings- og formidlingsprojekter er museet også afhængig af entréindtægter og indtægter fra butik, café og konferencer samt af fondsstøtte. En væsentlig del af dit arbejde vil derfor handle om at sikre en fortsat stabil økonomi og drift. Vi er en lille stab af faste medarbejdere, der deler de store ambitioner for museet og sammen med lederteamet kommer du til at stå i spidsen for både fastansatte, projektansatte og en gruppe dedikerede frivillige – i alt ca. 60.

Vi forventer, at du har:
  • dokumenteret ledelseserfaring og kan fremvise gode resultater fra en tilsvarende kulturattraktion
  • interesse for søfartshistorie, arkitektur og kulturformidling
  • erfaring med at arbejde i krydsfeltet mellem kulturarv og oplevelsesøkonomi, og at du forstår at sætte dig i museumsgæstens sted
  • erfaring med at styre mange sideløbende projekter, med forskellige økonomiske forudsætninger og interessenter
  • en levende interesse for kulturpolitiske og samfundsmæssige temaer
  • er en dygtig kommunikator, der kan sikre museets synlighed og relevans
  • er resultatsøgende og arbejder anerkendende, inddragende, uddelegerende og samarbejdsorienteret

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er til besættelse fra den 1. november 2022.
Løn efter kompetencer.

Ansøgningsfrist

Mandag den 3. oktober kl.12.00. Ansøgning og CV sendes til job@mfs.dk

Ansættelsessamtale

Samtalerne finder sted mandag den 10. oktober og fredag den 14. oktober.

Vil du vide mere

Find mere information og læs museets strategi på www.mfs.dk
For uddybende oplysninger kan bestyrelsesformand Erik Østergaard kontaktes på 40151225

Publiceret:
14/09/2022