Magasinmedarbejder til Fællesmagasinet i Vinge

Ansøgningsfrist: 12-09-2022

Vil du være med til at præge opstarten og den daglige drift af Nationalmuseets Fællesmagasin?

Nationalmuseet står i de kommende år foran en række nye og spændende udfordringer på samlingsområdet, hvor der er fokus på forbedring af publikumsoplevelsen af Nationalmuseet samt forberedelsen og flytningen af store dele af samlingen til det nye banebrydende Fællesmagasin, som vi deler med det kongelige Bibliotek. Vi søger en kollega, der får arbejdssted i det helt nye Fællesmagasin i Vinge, og som vil være et fast anker her. Men som også efter behov kan indgå i Magasingruppens andre opgaver på museet, herunder den interne transport. Magasingruppen har ansvaret for Nationalmuseets magasiner og den interne transport af museumsgenstande på alle museets mange lokationer, men medvirker også ved f.eks. udstillingsopbygning og nedtagning, udstillingspleje samt kurervirksomhed.

Vi søger en ny kollega i magasingruppen med tiltrædelse den 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

Arbejdsområde

Fællesmagasinet er et nyt magasin fra 2022 og derfor fortsat under etablering som arbejdsplads. Du forventes at tage ansvar for den fortsatte etablering og i samarbejde med kolleger og chef løbende at udvikle Fællesmagasinet til en driftseffektiv magasinlokalitet med et godt arbejdsmiljø. Slots- og Kulturstyrelsen varetager den tekniske drift af bygningen, men i dagligdagen er de tætte samarbejdspartnere i og omkring bygningen, så indsigt i og erfaring med teknisk bygningsdrift er en stor fordel. Du får mulighed for stor indflydelse på indretningen og den daglige drift af Nationalmuseets helt nye magasinlokalitet.

Under indflytningen, der forventes at pågå i hvert fald de næste 10 år, bliver det en stor del af hverdagen at indgå i et tæt samarbejde med programlederen af flytteprojektet om at organisere modtagelsen og magasineringen af de 28.000 m3 museumsgenstande, der er plads til i Fællesmagasinet. Når fællesmagasinet overgår fra indflytning til drift, vil opgaver med at organisere de mange aktiviteter i forbindelse med udlån og studiebesøg fylde mere i hverdagen.

Du forventes at indgå i alle aspekter af det daglige praktiske arbejde omkring driften af museets magasiner med særligt fokus på Fællesmagasinet, herunder rengøring og vedligehold af magasiner og transportudstyr (fysisk arbejde i kolde magasiner eller udendørs året rundt må påregnes), fremfinding og påpladssætning samt pladsregistrering af museumsgenstande, indhentning af tilbud og indkøb af materialer og udstyr. Tidsestimering og procesbeskrivelser på interne opgaver samt tilbudsgivning og opgaver for eksterne parter er også en del af magasingruppens hverdag. Herudover er der forefaldende arbejde f.eks. med præventiv behandling af museumsgenstande mod skadedyr.

Du får – bl.a. via rundvisninger og transportopgaver – en meget bred berøringsflade med alle faggrupper på museet og med eksterne. Der er også opgaver af repræsentativ karakter, ved rundvisninger og når genstande hentes fra private givere, så du skal have lyst til at yde en god service hver dag og være en god kollega i samarbejdet med kolleger med forskellige faglige baggrunde.

Kvalifikationer

Du har en relevant bevaringsfaglig uddannelse fra Det Kongelige Akademi, Institut for Konservering eller lign. og/eller relevant håndværksmæssig/logistikfaglig baggrund.

Herudover forventes det, at du:

 • er parat til at følge de skiftende prioriteringer, der præger hverdagen i en organisation i udvikling
 • udviser stor fleksibilitet, selvstændighed og initiativ i arbejdet og påtager dig projektledelsen af større og mindre projekter i Magasingruppen
 • kan håndtere flere sideløbende opgaver
 • har erfaring med logistikarbejde
 • kan håndtere både særligt skrøbelige og meget store museumsgenstande
 • kan bidrage til områdets faglige udvikling, herunder konstruktivt i faglige diskussioner omkring opgavernes løsning og planlægning
 • er serviceminded og en holdspiller
 • har kendskab til relevant informationsteknologi, herunder Office-pakken og databaser
 • er systematisk og mødestabil
 • har kørekort til kategori B og vil køre kassebil op til 3500 kg.
 • har truckcertifikat eller villig til at erhverve dette

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er Vinge ved Frederikssund, men opgaver på museets andre lokationer vil også forekomme. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til relevant overenskomst i staten.

Du må være indstillet på, at arbejdsstedet kan variere i kortere eller længere perioder, og der kan forekomme tjenesterejser og udstationeringer af kortere eller længere varighed, da Nationalmuseet har magasiner og udstillingssteder fordelt over det meste af Danmark.

Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes til niveauet fortroligt og til stadighed kan oppebære denne godkendelse. 

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Hvis ovestående har din interesse, så send en ansøgning via det elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job Ansøgningen skal være museet i hænde senest mandag den 12. september 2022.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos chef for Magasinering & Danefæ Anne-Kathrine Kjerulff på tlf. 41 20 65 20. 


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
29/08/2022