Medarbejder til Personale til Nationalmuseet (GENOPSLAG)

Ansøgningsfrist: 24-06-2021

Kunne du tænke dig at arbejde på én af Danmarks største kulturinstitutioner, der er i gang med en spændende udvikling, som har betydning for alle museets medarbejdere? Så er dette måske stillingen for dig.

Vi søger en ny løn- og personalemedarbejder til Personale, der er en del af museets afdeling for Drift og Administration. Personale har det overordnede ansvar for alle ansættelsesforhold på museet, der består af 20 forskellige besøgssteder. Vi rådgiver museets ledelse i forbindelse med bl.a. ansættelser, tillægsforhandlinger, arbejdstidsregler og afskedigelser samt tværgående aktiviteter. Vi varetager alle løn- og personaleadministrative opgaver.

I det kommende år står vi over for at skulle implementere et nyt fællesstatsligt HR system (Statens HR). Du vil få en central rolle i implementeringen af det nye system og skal deltage i arbejdet med at tilrettelægge nye arbejdsgange i forbindelse med indkøring af systemet.

Du skal indgå i et dagligt arbejdsfællesskab med kontorets 7 andre medarbejdere. Vi lægger vægt på høj faglighed og et godt arbejdsmiljø, hvor du har ansvar for egne opgaver, og du samtidig skal være indstillet på at hjælpe dine kolleger i travle perioder. Personale har også et tæt samarbejde med museets Økonomienhed.

Arbejdsområde
Dit arbejde vil primært være:

 • Rådgivning om personaleadministrative sager
 • Lønsagsbehandling, herunder indrapportering i HR-løn
 • Personaleadministrativ sagsbehandling, herunder stillingsopslag, ansættelser, orlov, fravær, arbejdstid, fratrædelser m.v.
 • Administrator på museets tidsregistreringssystem (mTime)

Du vil få ansvar for at varetage disse sagsområder, herunder at have den daglige direkte kontakt til både ledere og medarbejdere.

Kvalifikationer:
Vi vil lægge vægt på, at du

 • Har en relevant kontoruddannelse
 • Har stor erfaring med personaleadministrative regler og opgaver, gerne fra staten
 • Har et godt kendskab til lønsagsbehandling, herunder erfaring med indrapportering samt kontrol af uddata
 • Har særdeles gode IT-færdigheder, herunder i Officepakken (særligt Word og Excel)
 • Har kendskab til statens IT-systemer (HR-løn, LDV, HR-manager, mTime og gerne Statens HR)
 • Er ansvarsbevidst og ikke bange for at arbejde med deadlines
 • Kan arbejde systematisk, målrettet og selvstændigt
 • Er serviceminded og god til at samarbejde med mange forskellige personalegrupper

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Arbejdsstedet er i Ny Vestergade i det indre København.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende OAO-S-fællesoverenskomst samt Organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning med oplysning om uddannelse og hidtidig beskæftigelse sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest torsdag den 24. juni 2021.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte personalechef Jane Felding på telefon 4120 6602.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
15/06/2021