Museum for Forsyning og Bæredygtighed søger formidlingsinspektør

Ansøgningsfrist: 16-05-2022 kl. 12.

Museum for Forsyning og Bæredygtighed søger en ny museumsinspektør, der har lyst og evner til at blive en del af museets ambitiøse hold. Museet har gennem de seneste år gennemgået en kæmpe udvikling, og vil de kommende år arbejde for at sikre målopfyldelse i forhold til museets strategi.

Museet har ansvar for nyere tids kulturhistorie i hele Brønderslev Kommune, og arbejder herunder med forsyningshistorie, hvor vi forsøger at sætte historien i et bæredygtigt nutidigt perspektiv. Vi driver Dorf Møllegård og er i gang med at etablere Det ny Vildmosemuseum. Begge steder sigter museet på at tilbyde formidling af høj kvalitet med relevans for både lokale og turister. Museet formidler i traditionelle formater i form af museumsudstillinger, men søger også hele tiden at skabe fornyelse i formidlingen blandt andet i forskellige udendørs rum i by og på land.

Vores nye inspektør skal varetage museets formidlingsarbejde, herunder skoletjenesten, samt kommunikation af museets formidlingsaktiviteter blandt andet gennem presse, SoMe og på hjemmeside. Det er et krav at du har en museumsfaglig kandidatgrad, erfaring med museumsformidling, og er en dygtig kommunikatør både i skrift og tale. Desuden ser vi gerne, at du har interesse for, og viden om, forsyningshistorie. Da vi ønsker at alt museets fagpersonale bidrager til museets forskningsarbejde, skal du kunne skrive artikler som kan fagfællebedømmes.

Museet er og vil være en aktiv del af lokalsamfundet, og det er i den sammenhæng essentielt med gode relationer til forskellige aktører. Du skal derfor være god til at skabe og fastholde relationer, du skal kunne finde løsninger og se muligheder frem for begrænsninger.

Vi søger en person, der har et stort potentiale indenfor museumsformidling, høj faglighed og en positiv indstilling. Du skal være fleksibel, kunne arbejde selvstændig og skal kunne fungere i en hverdag, hvor der arbejdes med flere forskellige opgaver sideløbende. Det er nødvendigt at du kan bevare overblikket i pressede situationer og tage ansvar for gennemførelse af museets formidlingsaktiviteter. Dertil kommer, at du skal være god til at samarbejde med forskellige personer og grupper, blandt andet museets gruppe af frivillige og samarbejdspartnere på formidlingsområdet.

Vi tilbyder en spændende stilling med faglige udfordringer og store udviklingsmuligheder i et tæt og dynamisk team med en positiv atmosfære.

Det primære arbejdssted er på Vildmosemuseet i Brønderslev, men der er ligeledes arbejdssted på Dorf Møllegård. Det er et krav at du har kørekort og egen bil.

Tiltrædelse 1. august 2022. Aflønning ifølge overenskomst.

Er det dig vi søger? Send din ansøgning og relevante bilag i pdf-format som en samlet fil til ap@museummoss.dk og skriv ”Inspektør” i emnefeltet. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansøgningsfrist er den 16. maj 2022 kl. 12.

For yderligere information kontakt museumsdirektør Anne Provst på telefon 30613674

Publiceret:
09/05/2022