Museum Østjylland søger en leder til Kommunikation og Formidlingsafdelingen

Ansøgningsfrist: 28-01-2024

Museum Østjylland skal have en ny leder af afdelingen Kommunikation og Formidling. De søger en leder, som brænder for at gøre en forskel, og som tror på, at formidling af lokal kulturarv skaber kompetente mennesker.

Som leder af afdelingen bliver du ansvarlig for dens projekter og formidlingsaktiviteter, samt for events, skoletjeneste og markedsføring og kommunikation. Det indebærer planlægning, ressourcestyring, ledelse og levering.

Stillingen er central på museet i mange sammenhænge og i museets samspil med omverdenen. Derfor er det afgørende, at du kan indgå i og bidrage til et givende samarbejde på tværs af organisationen og vores mange fagligheder.

Arbejdsopgaver

Dine opgaver vil blandt andet bestå i:
 

 • Personaleledelse af en afdeling med 5 passionerede fagprofessionelle medarbejdere. De har kompetencer inden for udstillingsdesign, formidling, skoletjeneste, events, kommunikation og markedsføring. Som ny leder skal du sammen med medarbejderne være med til at sætte retning for afdelingens fremtidige virke og i den forbindelse kortlægge kompetencer og ressourcer samt sikre struktur, opgavefordeling og et godt arbejdsmiljø.
 • At repræsentere afdelingens fagligheder ind i og deltage i museets samlede ledelse, og medvirke til at såvel afdelingen som hele Museum Østjylland lykkes med at opnå sine strategiske mål. Herunder er det en opgave at sikre at afdelingens ressourcer understøtter museets mål i såvel drift som projekter.
 • Udvikling og ledelse af museets markedsførings- og kommunikationsindsatser. Det er en del af Museum Østjyllands strategi, at der udover det overordnede brand skal arbejdes med selvstændige brands og målgrupper for de enkelte besøgssteder, og lederen af Kommunikation og Formidling vil stå i spidsen for dette arbejde.
 • Et fokus på at identificere muligheder for ekstern finansiering af projekter, formulere ansøgninger og sikre sammenhængende projektledelse af store og små, oftest tværfaglige, projekter.

Hvem er du?

Lederne på Museum Østjylland er både personaleledere og faglige ledere, og varetager derfor selv selvstændige opgaver. Du skal derfor have din egen faglighed indenfor afdelingens fagligheder og det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med museumsformidling, fundraising samt projektudvikling og – styring.

Vi leder efter et menneske, der med sin faglighed skaber gode samarbejdsrelationer, arbejder løsningsorienteret, og er tydelig i sin kommunikation. Du skal bidrage til en samarbejdende og positiv kultur i afdelingen og på tværs af museet. Samtidig skal du være en handlekraftig leder, der handler på baggrund af klare værdier om ordentlighed og tillid, og du skal sikre medarbejdernes inddragelse og understøtte passion for arbejdet.

Arbejdsopgaver og forventninger

Museum Østjylland er et af landets største lokalhistoriske museer med udstillinger i syv museumsbygninger i Grenaa, Ebeltoft og Randers.

Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med tilhørende arkiver, som belyser forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

Museum Østjylland er forpligtet af museumsloven, der har til formål at fremme museernes virksomhed og samarbejde med henblik på at sikre Danmarks kultur- og naturarv samt adgang til og viden om denne og dens samspil med verden omkring os.

Museet er organiseret med fem museumsfaglige afdelinger: Arkiv, Arkæologi, Bevaring og Magasin, Nyere tid, samt Kommunikation og Formidling. Hver af disse har deres egen faglige personaleledere. Desuden er der en stabsafdeling: Administration og Drift, hvis leder tillige er museets souschef. Museets ledelse udgøres af museumschefen, lederen af Administration og Drift, lederne af de fem museumsfaglige afdelinger og museets forskningschef.

Afdelingen Kommunikation og Formidling varetager primært følgende opgaver:

 • Skoletjeneste og førskoletjeneste
 • Udstillingsudvikling og – opbygning
 • Ansvar for og koordinering af arrangementsprogram
 • Gennemførelse af arrangementer
 • Udvikling af nye formidlingsprojekter og – former
 • Udformning af ansøgningsmateriale og fundraising
 • Koordinering og ledelse af frivillige
 • Projektledelse
 • Pressearbejde
 • Markedsføring
 • Kommunikation

Som leder af Kommunikation og Formidling skal du desuden være ledelsesforankringen og den der har det overordnede overblik for de mange kommunikations- og formidlingsopgaver, der bliver varetaget af medarbejdere på tværs af museets afdelinger.

Som leder indgår du i museets samlede ledelse og har medansvar for at sikre en sammenhængende opgavevaretagelse på tværs af museet og sætte samlet retning for museets virke. Det vil være en fordel, hvis du i forvejen har ledelseserfaring.

Vi forestiller os, at du har en baggrund indenfor museumsverdenen eller nært beslægtet kulturel virksomhed. Det er en central position på museet i mange tværfaglige projekter, og det vil være en fordel med erfaring indenfor projektledelse og – styring.

Du skal have en faglig baggrund, der ligger indenfor funktionens fagligheder, så du selv kan varetage faglige opgaver. Det kan både være indenfor museumsformidling, projektledelse og kommunikation.

Som person skal du se muligheder i mødet med andre fagligheder, have gode samarbejdsevner og være åben og tolerant overfor kollegaer, der hver især brænder for deres faglighed og for at skabe det bedst mulige Museum Østjylland

Det ligger i Museum Østjyllands strategi at vores gæster skal have det bedste og mest særlige, som vi kan give dem, og gerne det stedbundne, som de ikke kan få andre steder. Det er et udgangspunkt, at vi er et åbent og tilgængeligt museum, der er i øjenhøjde med vores brugere, og hvis formidling derfor også kommer de forskellige brugergrupper i møde og tilbyder flere lag. Museum Østjylland er en vidensinstitution, der gennem forskning og øvrigt fagligt arbejde skaber ny viden, der tillige med tidligere vidensproduktion er udgangspunktet for formidlingen. Vi vil i vores formidling kombinere det imødekommende med faglig dybde. Endelig vil vi, at vores formidling er inspirerende, overraskende og humoristisk, sådan at vi kan gribe og fastholde brugerne.

Museum Østjylland er et samfundsansvarligt museum og vi vil i formidlingen løfte dette ansvar ved at barren for en museumsoplevelse bliver lavest mulig. Det handler om at være tilgængelige og i øjenhøjde, men det handler også om at være til stede andre steder end i vores udstillingshuse. Det handler om at være i lokalsamfundene, i landskabet, i skoler og institutioner, på de digitale medier og på bibliotekerne. Derfor er det et strategisk fokus at indgå i samarbejde med foreninger, andre kulturinstitutioner m.v. omkring formidlingstiltag. Det er i forlængelse af dette også fortsat et fokus at arbejde med brugerinddragelse og samskabelse.

Der ligger i Museum Østjyllands strategi fire strategiske projekter, som har rod i faglighederne i Kommunikation og formidling. De er beskrevet således:

 • Bruger og branding projekt:

Plan for branding og målgrupper på de enkelte besøgssteder og iværksættelse af planen

Planen vil blive udarbejdet og sat i effekt i 2024

 • Formidlingsprojekt:

Samlet plan for nye permanente udstillinger i Kulturhuset i Randers og iværksættelse af planen. Planen vil blive udarbejdet i 2024 og 2025 og herunder vil være en plan for realisering.

 • Formidlingsprojekt Nyt håndværksmuseum:

Projektet er overført fra tidligere strategi. Forventes igangsat ultimo 2023. Projektet er 3-årigt.

 • Formidlingsprojekt Alle børn skal med 2.0 – Norddjurs, Syddjurs og Randers

I forlængelse af Alle børn skal med i Norddjurs defineres et nyt projekt i samarbejde med Herregårdsmuseet Gl. Estrup, der i udgangspunktet foregår i alle 3 kommuner. Fundraisingen vil blive opstartet i sidste del af 2023 og der forventes et 3-årigs projekt.

Ansøgningsfrist

28. januar 2024. Tiltrædelse er 1. april 2024.

Søg stillingen

Publiceret:
18/01/2024