Museum Salling søger en teamleder til arkæologi

Ansøgningsfrist: 01-11-2022.
Teamlederen skal være med til at drive faglighed, forskning og udvikling.

Skive Museum, Fur Museum, Spøttrup Borg og Glyngøre Kulturstation er de fire stærke ben, som tilsammen udgør Museum Salling. Museet er bredt funderet indenfor de fire fagområder: Arkæologi, Kunst, Kulturhistorie og Naturhistorie. Vi vil fortsat arbejde med udvikling af det tværgående samarbejde og forskning. Derfor søger vi en ny teamleder for Team Arkæologi.

Ny teamstruktur og tværgående samarbejde

Vi har siden 2021 etableret en ny teamstruktur, og en vigtig opgave for teamlederen er at bidrage til at udvikle kommunikation og samarbejde på tværs af teamene. Vi vil gerne blive endnu dygtigere til sparring og opgaveløsning på tværs, så vi kan udnytte alle vores ressourcer og kompetencer og sammen udvikle det samlede museumstilbud. Du vil derfor sidde med i vores tværgående koordinationsudvalg sammen med de andre teamledere for henholdsvis formidling, bevaring/arkiver, forskning samt drift/administration. Vi mødes hver 14. dag for at sætte fokus på samarbejdet.

Forskning

Du må gerne bringe evt. forskningserfaring ind i stillingen. Det er vores mål, at museet lever op til statens udmeldte fordringer til forskning, forskningsartikler og publikationer for derigennem at skabe viden og læring. Der skal laves en opdatering af det arkæologiske fagområdes rolle i museets vedtagne forskningsplan, og vi ønsker fortsat at arbejde med udviklingen af vores forskningsmetoder.

Museet har i 2018 fået nyt magasin, og vores samling og samlingsorganisering har en meget høj kvalitet – et godt grundlag for forskning. Ligeledes har vi et godt grundlag i form af digital kortlægning, som er væsentlig i forhold til både forskning og formidling og i vores samarbejde med kommunens sagsbehandlere.

Opgaver

Vores opgaver består bl.a. af varetagelsen af Museumslovens kapitel 8 – både indenfor nyere tid og forhistorisk kulturarv. Team Arkæologi består af 4-5 medarbejdere: 3-4 museumsinspektører og et antal museumsassistenter. Der er et stort engagement i teamet, og lyst til samarbejde omkring den fysiske kulturarv.  Det er vores grundholdning, at vi samlet set lykkes bedst som et hold. En vigtig opgave for dig som teamleder bliver at sætte en klar retning for teamet i dialog med medarbejderne og museumschefen.

Som teamleder for det arkæologiske team har du, sammen med museumschefen, ansvar for teamets økonomi, opgaver, trivsel og ressourcer. I hverdagen har vi brug for dig til faglig sparring og udvikling samt i særlig grad til at have overblik og afstemme økonomi og opgaver i forhold til de afsatte personaleressourcer. Et vigtigt redskab for dig bliver økonomi- og timebudgetter, når der skal afsættes tid til både driftsmæssige opgaver, formidling og forskning. Der skal følges op på aftaler og deadlines, så vi kommer i mål til tiden. Ud over teamet er der knyttet grupper af frivillige til arkæologien. Derfor vil erfaring med inddragelse af detektorgrupper og andre frivillige i samlingsarbejdet være en fordel.

Læs mere om teamlederens opgaver hér

Derudover har vi andre udviklingsområder og opgaver, som vi ønsker du skal bidrage til

  • Vi vil gerne bringe museets faglighed og viden i spil i forhold til kommunens strategier og arrangementer. Museum Salling skal være en central aktør, som bidrager til udviklingen af egnen og indgår i, samarbejder med borgere, kommunen og andre kulturaktører. Samarbejder, der kan brede sig som ringe i vandet til det øvrige kultur- og erhvervsliv.
  • Vi står med et nyrenoveret museum og med udstillingsforhold af meget høj standard. Det giver os rammerne for at udstille spændende danefæ og fortælle historien om Skiveegnens fortid.
  • Vi ønsker at øge samarbejdet med de omkringliggende museer – særligt Viborg Museum, som vi ”deler” Fjends-området med.
  • Vi vil gerne søge eksterne midler fra fonde for på den måde at skaffe bedre mulighed for udvikling og forskning indenfor det arkæologiske fagområde.

Den teamleder vi ønsker os

har museumskendskab og relevant ledelseserfaring. Vi ser gerne, at du har lederuddannelse fx diplom i ledelse, eller at du er interesseret i at tage en ledelsesuddannelse.
Derudover er det en fordel, hvis du har en ph.d., så du kan drive udviklingen af forskningen og gerne forske sammen med medarbejdere, så I sammen kan skabe spændende viden om fortiden på Skiveegnen.  Det vil desuden klart være en fordel, hvis du har erfaring med fondsansøgning.

Vi håber også, at du kan genkende dig selv i følgende kompetencer

  • Du er struktureret og kan skabe balance mellem ideer, økonomiske og personalemæssige ressourcer.
  • Din ledelsesstil er faciliterende og uddelegerende. Dvs. at du leder på baggrund af aftaler og tillid til at medarbejderne selv løser opgaverne og følger dem til dørs. Men du følger op og hjælper med at prioritere, så vi når de mål vi sætter os

Du kan læse mere om Museum Salling på vores hjemmeside.
Læs gerne vores Strategiplaner for Museum Salling 2021-2025 (hér).

Yderligere oplysninger

Du er også velkommen til at kontakte museumschef Per Lunde Lauridsen på pela@museumsalling.dk og aftale fx en telefonsamtale eller et fysisk møde.
Send os din ansøgning, hvor du beskriver, hvordan du vil byde ind på de opgaver, vi har beskrevet.

Ansøgningsfristen

Den 1. november 2022
Vi forventer at holde samtaler i uge 45-46. Vi ønsker, at du tiltræder primo 2023.

Du bliver ansat efter gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse med baggrund i dine kvalifikationer og relevant erfaring.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem.

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.

Ansøgningsfrist: 1. november 2022

Søg stillingen her (digital formular)

Publiceret:
11/10/2022