Museum Sønderjylland søger en museumsinspektør til ansættelse ved Sønderborg Slot

Ansøgningsfrist 16-03-2022

Museum Sønderjylland søger en museumsinspektør til ansættelse ved museets historieenhed (nyere tid).

Arbejdsområde:
Historieenheden varetager Museum Sønderjyllands historiefaglige arbejde over hele landsdelen og omfatter syv museumsinspektører og fire samlingsmedarbejdere på deltid. Medarbejderne beskæftiger sig med landsdelens enestående historie som hertugdømme og grænseland. Det omfatter den politiske og nationale historie, de slesvigske krige og 1. Verdenskrig, men også den rige og mangfoldige kulturhistorie med påvirkninger fra nord og syd og erhvervshistorien, hvor vi har særligt fokus på teglindustri, søfart og kniplingsfremstilling. Inden for denne emnekreds arbejder enheden med forskning, formidling og indsamling og registrering af genstande. Medarbejderne indgår i projektgrupper med deltagelse fra museets øvrige enheder i forbindelse med udstillinger og andre projekter.

Du vil komme til at deltage i en vifte af disse opgaver med skiftende vægt på de enkelte felter. Fagligt er der mulighed for at arbejde med flere sider af Sønderjyllands historie og kulturhistorie, men du vil få særligt ansvar for søfartsområdet, som vi formidler i Aabenraa, hvor der er planer om et helt nyt museum. Vi ønsker en medarbejder, som har interesse og evner for forskning. Vi tager det for givet, at du brænder for at formidle på nogle af de mangfoldige måder, man har mulighed for på et museum, men du må også meget gerne have sans for at ordne og registrere samlinger og styre processer. Vi regner med, at du både kan arbejde selvstændigt og samarbejde, er udadvendt og imødekommende, men også i stand til at være vedholdende og grundig.

Du vil referere til enhedsleder Carsten Porskrog Rasmussen. Dit primære arbejdssted bliver Sønderborg Slot, men der vil både være møder og projekter på andre af museets lokationer.

Kørekort er en forudsætning.

Vi kan tilbyde:

  • Varierede og spændende arbejdsopgaver med gode udviklingsmuligheder
  • Et inspirerende samarbejde i et stærkt fagligt miljø med kolleger fra egen og andre faggrupper
  • Stor selvstændighed
  • Muligheden for at arbejde med en historie ud over det sædvanlige i en landsdel, hvor historien og historieformidling anses for vigtig

Vi forventer af dig, at du:

  • Har en relevant kandidatgrad i historie, etnologi el.lign.
  • Har dokumenteret forskningskompetence, gerne i form af PhD-grad og/eller peer reviewede publikationer
  • Har interesse for og gerne erfaring med løsning af opgaver inden for museumsverdenens fem søjler
  • Har lyst til at arbejde med og formidle Sønderjyllands enestående historie, herunder landsdelens rige søfartstradition
  • Er god til at arbejde såvel på egen hånd som i teams
  • Har gode tyskkundskaber

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuld tid, 37 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Stillingen ønskes besat 1. maj eller snarest derefter.

Ansøgning:
Lyder stillingen som noget for dig, så send ansøgningen så søg her.

Ansøgningsfrist 16. marts 2022

Ansættelsessamtaler forventes at findes sted i uge 14

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte enhedsleder Carsten Porskrog Rasmussen (Tlf. 65370851, mail: cpr@msj.dk).

Publiceret:
04/03/2022