Museumschef til Frihedsmuseet og Krigsmuseet

Ansøgningsfrist: 17-07-2023

Nationalmuseet søger en museumschef til Frihedsmuseet og Krigsmuseet.

Det er museumschefens opgave at udvikle og stå for den daglige drift af enhedens to besøgssteder: Frihedsmuseet og Krigsmuseet, og at sætte publikum først med formidlingstiltag, der understøtter strategien. Det forventes, at museumschefen gennem sine kompetencer, sin erfaring, og sit personlige engagement kan fastholde og udvikle et formidlingsniveau, som kan trække et dansk såvel som et internationalt publikum ind på museerne.

Frihedsmuseet er museet for Danmarks modstandskamp under besættelsen i 1940-45. Museet åbnede første gang i 1957 som en gave fra modstandsbevægelsen til den danske stat. Da museet brændte ned efter en påsat brand i 2013, blev det besluttet at bygge et nyt og mere tidssvarende museum på samme sted som det nedbrændte. Udstillingen på det nye museum ligger under jorden, og gæsterne går derfor bogstaveligt talt ’under jorden’ for at tage på en rejse gennem besættelsestidens Danmark. Frihedsmuseet fokuserer på ’valget at overskride grænser’; at overskride egne og andres grænser og tage væbnede midler i brug for at nå sine mål. Havde ingen valgt at gå denne vej, var modstandskampen aldrig blevet en historisk realitet. Fortællingen om den danske modstandskamp og 2. verdenskrig i det hele taget optager en stor del af befolkningen og det udenlandske publikum. Det er denne interesse, der er et fantastisk fundament for den videre udvikling af museets formidling, som du skal stå i spidsen for. 

Krigsmuseet har til huse i Christian 4.s Tøjhus på Slotsholmen midt i København. Både tematisk og tidsmæssigt dækker museet et bredt område, der spænder lige fra vores krige mod svenskerne igennem flere hundrede år og frem til vores militære deltagelse i internationale missioner til Irak, Afghanistan og Libyen i vor egen tid. Besøger man museet i dag, kan man således følge et hold danske soldater på mission til det krigshærgede Afghanistan; man kan udforske historierne om de krige, som Danmark selv har deltaget i eller på anden vis har skullet forholde sig til, siden starten af 1500-tallet; man kan gå på opdagelse blandt modeller af krigsskibe fra den danske flåde; eller man kan studerede repræsentative udpluk af genstande fra museets enestående samlinger af krigsklenodier fra hele verden. Med krigen i Ukraine er krig igen kommet meget tæt på vores egne grænser, og fænomenet ’krig’ og fortællingerne om vores tidligere krige har fået en fornyet aktualitet og opmærksomhed. Du skal være med til at gøre den fortælling nærværende, levende og vedkommende for publikum.

I 2022 bød de to museer mere end 120.000 besøgende velkommen, men der er plads til flere. Museumschefen skal sikre den fortsatte udvikling af de to besøgssteder både ift. besøg af gæster fra ind- og udland, men også af skoleklasser i undervisningsøjemed. I 2022 havde hvert af de to museer besøg af omkring 10.000 elever og lærere.

Frihedsmuseet og Krigsmuseet er besøgssteder under Nationalmuseet, som hører til i afdelingen Museer og Slotte, der er ansvarlig for en række af Nationalmuseets besøgssteder bl.a. Kronborg Slot, Christiansborg Slot, Frilandsmuseet i Lyngby, Kongernes Jelling, Frøslev Lejren og Vikingeborgen Trelleborg. Museumschefen refererer til vicedirektøren for Museer og Slotte og indgår i afdelingens chefgruppe. Museumschefen er nærmeste leder for omkring 50 medarbejdere, der typisk er tilknyttet begge museer.

Arbejdsområde

Museumschefen har det overordnede ansvar for udvikling og drift af de to museers aktiviteter og tegner museerne i offentligheden.

Museumschefens ansvarsområder er at:

 • Udvikle flerårige forretningsplaner og sikre målopfyldelse for de to museer
 • Have ansvar for budgettet, herunder udarbejdelse af årlige budgetter
 • Sikre museernes formidlingsmæssige udvikling
 • Varetage overordnet faglig og administrativ ledelse
 • Være frontfigur for de to museer i medier og samarbejdsfora
 • Sikre fortsat vækst i besøgstal og indtægter
 • Sikre den daglige drift af museerne
 • Understøtte et godt samarbejde med Nationalmuseets andre enheder og medvirke til en koordinering med de øvrige chefer i afdelingen Museer og slotte samt et tæt samarbejde med afdelingen Forskning, Samling og Bevaring samt besøgsstedet Frøslevlejrens Museum.
 • Indgå i samarbejde med væsentlige aktører f.eks. Forsvaret, Københavns Kommune, Kulturkvarteret samt andre eksterne samarbejdspartnere, både lokalt, nationalt og internationalt
 • Sikre museernes faglige udvikling i forhold til opgaverne

Kvalifikationer

Vi forventer, at museumschefen har:

 • Relevant akademisk uddannelse. Det kan eksempelvis være en kandidatgrad i kommunikation, historie eller lignende. Meget gerne suppleret med en lederuddannelse
 • Erfaring med formidlingsudvikling
 • Ledelseserfaring, herunder med ledelse af flere faggrupper
 • Indgående erfaring med udvikling og drift af publikumstilbud, f.eks. opnået i museumsbranchen, i den kommercielt orienterede del af oplevelsesindustrien, eller inden for public service
 • Indgående erfaring med økonomistyring
 • Forståelse for arbejdsvilkårene i en politisk ledet organisation og samarbejdet med statslige myndigheder
 • Erfaring med offentlig fremtræden i medierne

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er Krigsmuseet og Frihedsmuseet i København. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Der vil kunne forekomme aften- og weekendarbejde. Ansættelsen sker som chefkonsulent med personaleledelse i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2023 eller snarest derefter.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest mandag den 17. juli 2023.

Første samtalerunde forventes afholdt i uge 33, 2023.

Læs mere om Frihedsmuseet på frihedsmuseet.dk og om Krigsmuseet på krigsmuseet.dk. Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos vicedirektør Henriette Povlsen: henriette.dudek.povlsen@natmus.dk eller 4120 6738.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
14/06/2023