Museumsinspektør for nyere tid til Holstebro Museum

Ansøgningsfrist: 01-06-2023

Holstebro Museum søger en museumsinspektør, som skal være motiveret af at indgå i en alsidig museumsdagligdag i tæt samarbejde med kolleger med mange fagligheder, med frivillige og som kan møde museumsgæster i øjenhøjde. Samtidig søger vi en kandidat, som har evner og ambitioner til at videreudvikle museets forskningsprofil på nyere tid og med særligt fokus på perioden efter 1970.

Om museet

Holstebro Museum har det kulturhistoriske ansvar for nyere tids historie i Holstebro Kommune og det arkæologiske ansvar for kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer. Vi har til huse i et totalt nyombygget museumskompleks, hvor vi åbnede helt nye udstillinger i 2019. Vi deler indgang med Holstebro Kunstmuseum.

Museet er sammen med Strandingsmuseum St. George og Hjerl Hede samlet i én organisation under navnet De Kulturhistoriske Museer i Holstebro (DKM). De tre museer er organiseret i fire tværgående chefområder for at understrege ønsket om dialog og samarbejde på tværs. Du vil blive tilknyttet området forskning og formidling. Vi lægger vægt på at være uformelle, nysgerrige og troværdige i vores museumsvirke, og vi forventer, at du deler disse værdier.

Om stillingen

Stillingen indeholder tre hovedelementer:

1. Forskning. Du skal bedrive forskning med fokus på den kulturhistoriske udvikling på vores egn, særligt siden 1970. Vi søger en kandidat, som kan medvirke til videreudvikle Holstebro Museums mangeårige tradition for dyb faglig viden om lokalområdet. En profil, som vil tage afsæt i den eksisterende forskningstradition på museet, men som samtidig har evnen og modet til at studere den lokale fortid gennem nye teoretiske og metodiske synsvinkler og blive respekteret for det blandt fagfæller på andre museer og på universiteter. Altså en fagligt skarp historiker e.lign., som samtidig har ambition om gradvist at etablere sig i lokalbefolkningens bevidsthed som en vidensressource gennem foredragsvirksomhed, presseoptræden, bidrag til udstillinger mv. Du vil også være Holstebro Museums kontaktperson til de lokalhistoriske arkiver i kommunen.

2. Samlingsansvar. Du bliver ansvarlig for nyere tids samling på Holstebro Museum og skal således stå for at definere museets aktive indsamling. I 2023 flytter vi vores samling ind i et helt nybygget magasin, og dette vil give dig en unik mulighed for at lære vores eksisterende samling at kende – og på denne baggrund arbejde for at supplere og forbedre den.

3. Kapitel 8 ansvar for nyere tid. Du vil blive museets ansvarlige for dialogen med Holstebro kommune om bevaringsværdier på nyere tids området. Dette ansvar vil du varetage i tæt dialog med museets arkæologiske afdeling, som har et tilsvarende ansvar for de arkæologiske levn.

Vores forventninger til dig

  • At du er uddannet inden for historie eller beslægtede fag. Kandidater med opnået ph.d.-grad vil have forrang, ligesom dokumenteret publikationserfaring på både fagfællebedømt og populærvidenskabeligt niveau vil spille positivt ind på vurderingen.
  • At du er fagligt nysgerrig og i stand til at indgå i tværfaglige samarbejder.
  • At du er interesseret i Vestjyllands udvikling i en dansk og international kontekst.
  • At du er struktureret og systematisk.
  • At du har erfaring med samlingsvaretagelse og helst også registrering i SARA.
  • At du har erfaring med sagsbehandling inden for Museumsloven.
  • Tillige forventer vi, at du er en god netværksdanner og kan tale i øjenhøjde med mange forskellige slags mennesker.

Ansættelse, frister og vilkår

Fuldtidsstilling med gennemsnitligt 37 timer om ugen.

Løn iht. til statens overenskomst med akademikere i staten.

Arbejdssted bliver Holstebro Museum, Museumsvej 2B, 7500 Holstebro.

Ansøgning skal sendes samlet i ét dokument til souschef Charlotte Greve (charlotte.greve@kulmus.dk) senest 1. juni 2023.

Ønsker du at høre mere, kan du aftale et telefonmøde med direktør Kristoffer Jensen via en henvendelse til kristoffer.jensen@kulmus.dk.

Samtaler forventes afholdt onsdag d. 7. juni.

Forventet tiltrædelse: 1. august 2023.

Om De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, DKM

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro er én organisation med tre museer i sig: Frilandsmuseet Hjerl Hede, Holstebro Museum og Strandingsmuseum St. George. Siden etableringen i januar 2012 har vi oplevet en rivende udvikling. Vi har bygget vore to indendørs museer helt om og indledt en langsigtet udvikling af museerne, så de retter sig imod vor tids gæster. Vi er i højsæsonen op til 60 ansatte svarende til ca. 30 årsværk, der organisatorisk er fordelt på fire chefområder på tværs af de tre museer. Hvert museum har en aktiv støtteforening, og DKM nyder glæde af 5-600 frivillige, som alt i alt og tilsammen laver lærerige oplevelser for hele familien.

Du kan læse mere om virksomheden her: www.kulmus.dk

Publiceret:
09/05/2023